Browse Source

False update to make http://status.fsfe.org/web/sq.html happy about 501.sq.xhtml

svn path=/trunk/; revision=29831
pull/8/head
guest-Besnik_b 7 years ago
parent
commit
ca80c81424
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
  1. +2
    -2
      error/501.sq.xhtml

+ 2
- 2
error/501.sq.xhtml View File

@ -2,11 +2,11 @@
<html>
<head>
<title>Kod gjendjeje HTTP 501: Nuk përmbushet dot kërkesa - FSFE</title>
<title>Kod gjendjeje HTTP 501: Kërkesa nuk përmbushet dot - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Kod gjendjeje HTTP 501: Nuk përmbushet dot kërkesa</h1>
<h1>Kod gjendjeje HTTP 501: Kërkesa nuk përmbushet dot</h1>
<p>
Shërbyesi web i FSFE-së nuk e mbulon veprimin e kërkuar nga shfletuesi.
</p>


Loading…
Cancel
Save