Преглед на файлове

use inner HTML to avoid <element> being included in final HTML

pull/1069/head
Max Mehl преди 1 година
родител
ревизия
c9f8b09cc6
Подписан от: max.mehl GPG ключ ID: 2704E4AB371E2E92
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      fsfe.xsl

+ 1
- 1
fsfe.xsl Целия файл

@@ -44,7 +44,7 @@
<!-- Static elements which can be included everywhere -->
<xsl:template match="static-element">
<xsl:variable name="id"><xsl:value-of select="@id"/></xsl:variable>
<xsl:copy-of select="/buildinfo/document/set/element[@id=$id]" />
<xsl:copy-of select="/buildinfo/document/set/element[@id=$id]/node()" />
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Зареждане…
Отказ
Запис