Browse Source

Translation of English verion

svn path=/trunk/; revision=7323
pull/8/head
rolf_camps 14 years ago
parent
commit
c9a69d7bef
1 changed files with 17 additions and 0 deletions
  1. +17
    -0
      news/2006/news-20061121-01.nl.xml

+ 17
- 0
news/2006/news-20061121-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,17 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-11-21">
<title>De FSFE wordt de juridische voogd van het Bacula Project</title>
<body>
Kern Sibbald, de stichter en hoofdontwikkelaar van de Bacula network backup solution,
wees zijn auteursrecht toe aan de FSFE. "Ik wilde het engagement van het Bacula
project voor Vrije Software benadrukken", zei Kern. "Bacula is altijd al een community
project geweest, wij willen dat consolideren op lange-termijn. Ik ben blij dat de FSFE deze
dienst aanbiedt, aangezien het een groot deel van de administratieve lasten van onze
schouders neemt, zodat wij ons kunnen focussen op de taak van het
programmeren."
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q4/000161.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save