Преглед на файлове

fell. tag

svn path=/trunk/; revision=21667
pull/8/head
husovec преди 9 години
родител
ревизия
c96f45da6c
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      news/2010/news-20101023-01.en.xml

+ 1
- 0
news/2010/news-20101023-01.en.xml Целия файл

@@ -8,6 +8,7 @@
</body>
<link>http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=119</link>
<tags>
<tag>fellowship-interview</tag>
<tag>de</tag>
</tags>
</news>


Зареждане…
Отказ
Запис