Browse Source

Some corrections to the Estonian wordlist.

svn path=/trunk/; revision=26064
pull/8/head
Repentinus 7 years ago
parent
commit
c727c8770d
1 changed files with 4 additions and 4 deletions
  1. +4
    -4
      contribute/translators/wordlist.et.xhtml

+ 4
- 4
contribute/translators/wordlist.et.xhtml View File

@@ -12,7 +12,7 @@

<p>
Me proovime kasutada üht ja sama tõlget järgnevate ingliskeelsete
terminite puhul, et saavutada ühtset keelekasutust.
terminite puhul, et saavutada ühtne keelekasutus.
</p>

<table class="wordlist">
@@ -24,7 +24,7 @@
<tr>
<td>associate organisation</td>
<td>partnerorganisatsioon</td>
<td>Lisainfot jaoks tutvu <a href="/associates/associates.html">partnerorganisatsioonide lehega</a>.</td>
<td>Lisainfo jaoks tutvu <a href="/associates/associates.html">partnerorganisatsioonide lehega</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>chapter</td>
@@ -137,7 +137,7 @@
<td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
<td>FSFE / Euroopa Vaba Tarkvara Fond</td>
<td>"FSF Euroopa" pole enam kasutuses. Sõltuvalt kontekstist
kasutatakse "FSFEd" või "Euroopa Vaba Tarkvara Fondi."</td>
kasutatakse "FSFEd" või "Euroopa Vaba Tarkvara Fondi".</td>
</tr>
<tr>
<td>General Assembly (GA)</td>
@@ -256,7 +256,7 @@
</pre>


<h4>Mitmete vennaste e-kirjade allkiri</h4>
<h4>Mitmete Vennaste e-kirjade allkiri</h4>

<pre>
Ühine Vennaskonnaga ja kaitse oma vabadust! (http://fellowship.fsfe.org/)


Loading…
Cancel
Save