Browse Source

New translation

svn path=/trunk/; revision=24091
pull/8/head
kaare 8 years ago
parent
commit
c4ed93c349
1 changed files with 132 additions and 0 deletions
  1. +132
    -0
      associates/about.da.xhtml

+ 132
- 0
associates/about.da.xhtml View File

@ -0,0 +1,132 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Om tilknyttede organisationer - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/associates/">Tilknyttede organisationer</a></p>
<h1>Om status som tilknyttet organisation</h1>
<p>
Enhver organisation, der arbejder med fri software eller på et relateret
område, kan blive tilknyttet organisation til FSFE. Normalt er sådanne
organisationer fra Europa, men det er ikke strengt nødvendigt. Enhver
organisation i verden, som føler sig nært beslægtet eller forbundet med
den europæiske ånd, kan ansøge.
</p>
<p>
Selv om vi prøver at finde mindst én organisation, at samarbejde med i
hver europæisk land, er der ingen eksklusivitet. Derfor kan der sagtens
være mere end én tilknyttet organisation pr. land. Desuden kan
tilknyttede organisationer til FSFE stadig indgå i alliancer med andre
organisationer.
</p>
<p>
Det ville selvfølgelig virke underligt, hvis en organisation som er
tilknyttet FSFE, formelt blev allieret med en organisation, som
modarbejder FSFE's mål. Der er intet, som forhindrer det i at ske, men i
den sitaution synes det at være sandsynligt, at FSFE vil ophæve
tilknytningen efter diskussion med den pågældende tilknyttede
organisation.
</p>
<p>
Der er ingen forudsætninger hvad angår vedtægter, medlemskabsstruktur,
økonomi eller lignende. Tilknyttede organisationer er helt uafhængige og
autonome.
</p>
<p>
Det virker dog ikke nyttigt, at tilkytte organisationer, som ikke deler
frihedsånden og filosofien. Så hvad FSFE generelt ønsker at se hos en
organisation, som ønsker at blive tilknyttet, er dedikation til fri
software og dets dybere konsekvenser.
</p>
<p>
Herunder også ønsker om at uddanne folk og opbygge opmærksomhed
vedrørende fundamentale problemstillinger i forbindelse med frihed i et
digitalt samfund.
</p>
<p>
Da effektiviteten herved i hvert fald delvist er baseret på at benytte
den bedste og mest præcise tilgængelige terminologi, ønsker vi også at
vores tilknyttede organisationer (lige som os selv) undgår udtryk, der
har en tendens til at skabe forvirring og sprede forkerte oplysninger.
</p>
<p>
Ja, heri indgår også at referere til GNU/Linux-systemet som
<q>GNU/Linux</q> (til reference, se <q>
<a href="http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.html">Why
GNU/Linux?</a></q>, <q>Hvorfor GNU/Linux?</q>) og benytte Free Software
eller et passende udtryk på det lokale sprog, for at undgå den misvisende
<q>Open Source</q>-terminologi (til reference, se
<q><a href="/documents/whyfs.html">Vi taler om fri software</a></q>).
</p>
<h3>Hvordan man bliver en tilknyttet organisation</h3>
<p>
Forudsat at flertallet af medlemmerne i jeres organisation føler sig nært
beslægtet med FSFE's filosofi, problemstillinger og arbejde, samt ønsker
at samarbejdere tættere som en tilknyttet organisation, hvordan fortsætter
man så?
</p>
<p>
Den grundlæggende proces er meget simpel. Man skal inden for sin
organisation træffe en formel beslutning om at søge om at få status som
tilknyttet organisation. Det betyder sandsynligvis i demokratiske
organisationer, at der skal holdes en generalforsamling.
</p>
<p>
Dernæst skal en repræsentant for jeres organisation skrive en mail (på
engelsk) til team@fsfeurope.org, hvor der oplyses om jeres ansøgning om at
få status som tilknyttet organisation.
</p>
<p>
Hvis vi ikke allerede kender jer, eller føler der er nogle spørgsmål, som
vi ikke kender svaret på i forbindelse med jeres organisation, vil vi
måske stille nogle få spørgsmål, før vi internt diskuterer ansøgningen.
</p>
<p>
Hvis FSFE accepterer ansøgnignen, vil I modtage en mail fra formanden
eller næstformanden for FSFE, hvilket betyder at jeres organisation nu
officielt er tilknyttet.
</p>
<p>
Dernæst vil vi måske oprette/forbinde kommunikationskanaler (hvis det
synes nyttigt), for at forbedre kommunikationen mellem os. Desuden vil
vi give adgang til FSFE websted (hvis I ikke allerede har det) samt
oprette jeres tilknytningswebområde på
/associates/&lt;yourorg&gt;/ hvor I kan placere jeres oplysninger om/fra
jeres organisation, til besøgende på FSFE's websted.
</p>
<p>
Resten klarer vi hen ad vejen.
</p>
<p>
Har I stadig spørgsmål herom, så send en mail (på engelsk) til
team@fsfeurope.org
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save