diff --git a/fsfeurope.css b/fsfeurope.css index 6b0ebe42a2..d98cda3e49 100644 --- a/fsfeurope.css +++ b/fsfeurope.css @@ -67,9 +67,17 @@ a[name], a[name]:hover, a.gl img, a.gl:link, a.gl:visited, a.gl:hover { } /* attempts to resemble typographical block quotations */ -blockquote { - font-size: 90%; - line-height: 115%; +/* FIXME: Use blockquote instead for real quotations */ +blockquote, .quote { + font-size: 90%; + font-style: italic; + line-height: 115%; + margin-left: 5em; + margin-right: 5em; +} + +address { + margin-left: 1em; } /* ------------------------------------------------------------------------- */ @@ -250,7 +258,7 @@ td.newsdate { .newsleft dt, .newsright dt { padding: 0 0 1em 0; font-weight: bold; -} +} .newsleft dt span, .newsright dt span { float: right; @@ -293,17 +301,6 @@ td.projects { margin-left: 40px; } -/* FIXME: Use blockquote instead for real quotations */ -.quote, blockquote { - font-style:italic; - margin-right: 5em; - margin-left: 5em; -} - -address{ - margin-left: 1em; -} - p.footnote { margin-right: 30px; margin-left: 40px; @@ -316,15 +313,19 @@ code.footnote { /* FIXME: Use instead */ span.emph { - font-weight: bold; + font-weight: bold; +} + +ul.spaced li, ol.spaced li { /* Spaced listings, use this instead of
*/ + margin-bottom: 0.8em; } -.background{ /* For background information */ - margin-left: 1.5em; - margin-right:2em; +.background { /* For background information */ + margin-left: 1.5em; + margin-right: 2em; } .aboutfsfe{ /* For press release section "About the FSFE" */ - font-style:italic; - margin-left: 2em; + font-style: italic; + margin-left: 2em; } diff --git a/projects/agnula/agnula.ca.xhtml b/projects/agnula/agnula.ca.xhtml index aa380fbac4..57f5318c64 100644 --- a/projects/agnula/agnula.ca.xhtml +++ b/projects/agnula/agnula.ca.xhtml @@ -2,103 +2,102 @@ - FSFE - Projectes - AGNULA: A GNU/Linux Audio distribution - portant la llibertat en multimèdia + FSFE - Projectes - AGNULA: A GNU/Linux Audio distribution - portant + la llibertat en multimèdia -

- Aquest projecte es va finalitzar amb èxit. Es mantenen aquestes planes - com a històric. -

-
-AGNULA -

Llibertat en Multimèdia

-
- -

Multimèdia en general i àudio en particular eren àrees dominades -gairebé exclusivament per programari privatiu. Amb el projecte "A GNU/Linux -Audio distribution" (AGNULA), un grup d'universitats europees, -empreses i organitzacions -entre elles la Free Software Foundation Europa (FSFE)- es van -proposar de canviar la situació al 2001.

+ +

+ Aquest projecte es va finalitzar amb èxit. Es mantenen aquestes planes com a + històric. +

+ +
+ AGNULA +

Llibertat en Multimèdia

+
+ +

Multimèdia en general i àudio en particular eren àrees dominades gairebé +exclusivament per programari privatiu. Amb el projecte "A GNU/Linux Audio +distribution" (AGNULA), un grup d'universitats europees, empreses i +organitzacions -entre elles la Free Software Foundation Europa +(FSFE)- es van proposar de canviar la situació al 2001.

La versió 1.0 d'AGNULA va sortir a primers de 2004.

+

Usant AGNULA

- + + +

Si sou un usari

+ +

Tothom hi és benvingut, fins i tot se us convida a usar i participar a +AGNULA. El millor punt de partida és la +pàgina web del projecte AGNULA i la seva comunitat.

+ + +

Si sou un venedor

+ +

Tothom pot proveir distribucions, productes o serveis basats en AGNULA o +sota la seva designació, mentre que compliu les regles de la llicència de marca d'AGNULA.

Rerefons

-