[tr] Add about page
continuous-integration/drone/pr Build is passing Details

This commit is contained in:
T. E. Kalayci 2023-11-29 12:19:14 +00:00
parent 5b944d8a2e
commit c3a2bd7a3a
1 changed files with 186 additions and 0 deletions

186
about/about.tr.xhtml Normal file
View File

@ -0,0 +1,186 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>6</version>
<head>
<title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı Hakkında</title>
<meta
name="keywords"
content="çalışma insanlar iletişim ortaklıklar bağışlar yapı"/>
</head>
<body class="overview">
<h1>Hakkında</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı insanların teknolojiyi denetlemesi için güçlendiren bir vakıftır.</p>
<p>Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine kuşatmış
durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade güçlendirmesi
önemlidir. Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama,
uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü,
basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi diğer özgürlükleri
desteklemekte yardımcı olur.</p>
<p>FSFE Özgür Yazılım'ın özgürlük, şeffaflık, ve özerklik konusunda
nasıl katkı sağlayabileceğini anlamaları için bireylere ve
örgütlere yardımcı olur. Özgür Yazılım'ın benimsenmesinin önündeki
engelleri kaldırarak kullanıcıların haklarını geliştirir,
insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme açısından teşvik
eder, ve Avrupa'da <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Özgür
Yazılım</a>'ı herkesin daha fazla tanıtması için kaynaklar sağlar.</p>
</div>
<h2>Daha fazlasını öğrenin</h2>
<ul>
<li>
<a href="/about/ourwork.html"><img src="/graphics/icons/our-work.png" alt="Çalışmamızın üç dayanağını okuyun"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/ourwork.html">Çalışmalarımız</a></h3>
<p>Bireylere ve örgütlere, Özgür Yazılım'ın özgürlük,
şeffaflık, ve özerkliğe nasıl katkı sağladığını anlatma
konusunda nasıl yardımcı olduğumuzu ve günlük çalışmamızı
neden üç dayanağa, kamuyu bilinçlendirme, politikaları savunma
ve yasal desteğe yoğunlaştırdığımızı okuyun. <br/></p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/people/testimonials.html"><img src="/graphics/icons/testimonials.png" alt="Topluluğumuzdan sesler"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/people/testimonials.html">Topluluğumuz</a></h3>
<p>Çok çeşitli topluluğumuzdakilerin neden FSFE'yi ve görevini
desteklediklerine ilişkin seslerini duyun ve övgülerini
okuyun. Üstelik kimileri bir mülakatı yanıtladılar veya hatta
bir video çektiler. Topluluğumuzu tanımanın keyfini
çıkarın!</p><p>
Yazılım Özgürlüğü: Topluluğumuz <a
href="/about/softwarefreedom/testimonials.html">bu konu
hakkında</a> ne diyor</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/people/index.html"><img src="/graphics/icons/team.png" alt="FSFE için zamanını ayıran kişiler"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/people/index.html">Takım</a></h3>
<p>Kim olduğumuzu görün ve FSFE'nin arkasındaki insanları
tanıyın. Burada FSFE'de ve birlikte çalışan, ve belirli
alanlar için sorumluluk veya yetki verilen kişileri, personel
ve gönüllüleri bulacaksınız.</p></div>
</li>
<li>
<a href="/about/associates/associates.html"><img src="/graphics/icons/associates.png" alt="Amaçlarımız ortak olan örgütlerin listesi"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/associates/associates.html">Ortaklıklar</a></h3>
<p>İnsanları teknolojiyi denetlemeleri için güçlendirmek, tek
bir örgütün tek başına ulaşamayacağı bir hedeftir. Ortak
örgütlerimizle fikirlerimizi paylaşıyoruz, çabalarımızı
koordine ediyoruz, birbirimizi motive ediyoruz, ve belirli
projelerde birlikte çalışmak için fırsatlar buluyoruz.</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Vakfımız</h2>
<ul>
<li>
<a href="/about/legal/legal.html"><img src="/graphics/icons/legal-structure.png" alt="Tüzük ve resmi yıllık toplantıların notları"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Yasal Yapı</a></h3>
<p>FSFE 2001 yılında Alman yasası altında bir vakıf, kayıtlı
bir dernek ("e.V.") olarak kuruldu. Tüzüğümüze ve resmi yıllık
toplantı notlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.<br/></p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/transparency-commitment.html"><img src="/graphics/icons/transparency.png" alt="Şeffaflık Taahüdümüz"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Şeffaflık Taahüdü</a></h3>
<p>"Şeffaf sivil toplum" girişiminin bir parçası olarak,
Almanya Uluslararası Şeffaflık Örgütü şeffaflık taahüdüne
ilişkin bir rehber sağlıyor. Bu girişimi destekliyoruz ve tüm
bilgileri burada bulabilirsiniz.</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="https://my.fsfe.org/donate"><img src="/graphics/icons/donations.png" alt="Bağışlarla destekleyin"/>
</a>
<div>
<h3><a href="https://my.fsfe.org/donate">Bağışlar</a></h3>
<p>Özgür Yazılım için bağımsız bir ses olabilmemiz, bağışlara
güveniyoruz. Finansal destekle, bilgi toplumunda özgürlük için
yaptığımız vakıf çalışmamızı kurduğumuz sağlam zemine katkı
vermiş olacaksınız. <a
href="/about/funds/funds.html">Fonlarımızı nasıl
kullanıyoruz</a> ve <a href="/donate/thankgnus.html">bize
kimler bağış yapıyor</a>.</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Bağlantıya geçin</h2>
<ul>
<li>
<a href="/about/contact.html"><img src="/graphics/icons/contact.png" alt="Herkese açık ve genel iletişim bilgisi"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/contact.html">İletişim</a></h3>
<p>Genel ve yasal sorular için iletişim bilgisini, büromuzun
konumunu, herkese açık tartışma kanallarımıza bağlantıyı, ve
sosyal medya hesaplarımızı iletişim sayfamızda bulabilirsiniz.
FSFE herkese açık ve topluluk tartışmaları Davranış
Kurallarımızın kapsamındadır.</p></div>
</li>
<li>
<a href="/press/press.html"><img src="/graphics/icons/press.png" alt="Basın bilgisi"/></a>
<div>
<h3><a href="/press/press.html">Basın</a></h3>
<p>Eğer basındansanız, basın portalimizi yararlı bulacaksınız.
Orada tüm basın duyurularımızı, logolarımızı, haberleri, genel
fotoğrafları ve basın soruları için iletişim bilgisini
bulabilirsiniz.</p></div>
</li>
<li>
<a href="/about/jobs/index.html"><img src="/graphics/icons/intern.png" alt="İş olanakları"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/jobs/index.html">İş olanakları</a></h3>
<p>FSFE'nin gönüllüleri, sürekli personeli, stajyer ve
kursiyerleri örgütün belkemiğidir. Sosyal, politik, yasal ve
teknik alanlarda bir çok düzeyde yazılım özgürlüğüne katkı
sağlayarak bize yardımcı olabilecek motive insanlar
arıyoruz.</p></div>
</li>
</ul>
</body>
<description>FSFE hakkında herşey - Çalışmalarımız, insanlar, iletişim ve basın bilgilerimiz, ortaklıklar, yasal yapı, ve bağışlar.</description>
<translator>T. E. Kalayci</translator>
</html>