Преглед на файлове

Fixed typos in presentation

svn path=/trunk/; revision=24749
pull/8/head
otto преди 8 години
родител
ревизия
c22025d302
променени са 3 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
      fi/projects/libreoffice/Dirty tactics against LibreOffice in public administration, and how to overcome them.odp
  2. Двоични данни
      fi/projects/libreoffice/Web version slides only - Dirty tactics against LibreOffice in public administration, and how to overcome them.pdf
  3. Двоични данни
      fi/projects/libreoffice/Web version with notes - Dirty tactics against LibreOffice in public administration, and how to overcome them.pdf

Двоични данни
fi/projects/libreoffice/Dirty tactics against LibreOffice in public administration, and how to overcome them.odp Целия файл


Двоични данни
fi/projects/libreoffice/Web version slides only - Dirty tactics against LibreOffice in public administration, and how to overcome them.pdf Целия файл


Двоични данни
fi/projects/libreoffice/Web version with notes - Dirty tactics against LibreOffice in public administration, and how to overcome them.pdf Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис