Browse Source

The big spring clean: Removed last remains from prehistoric build systems (like

"DOCTYPE" or "html lang=" or "begin page content" or "timestamp begin").
Changed h2 into h1 on a few occasions. Removed some very old outdated
translations. Updated some other translations where the update was trivial.
Changed FSF Europe into FSFE where I stumbled over it.

svn path=/trunk/; revision=10098
pull/8/head
Reinhard Müller 13 years ago
parent
commit
bd0b8a7772
120 changed files with 664 additions and 2195 deletions
 1. +10
  -19
    about/self-conception.ca.xhtml
 2. +182
  -194
    about/self-conception.de.xhtml
 3. +11
  -20
    about/self-conception.en.xhtml
 4. +9
  -20
    about/self-conception.es.xhtml
 5. +3
  -4
    about/self-conception.fr.xhtml
 6. +8
  -18
    about/self-conception.hu.xhtml
 7. +9
  -18
    about/self-conception.it.xhtml
 8. +0
  -127
    contact/contact.hu.xhtml
 9. +1
  -1
    contact/contact.no.xhtml
 10. +0
  -123
    contact/contact.ro.xhtml
 11. +0
  -123
    contact/contact.sq.xhtml
 12. +5
  -11
    documents/doi.cs.xhtml
 13. +4
  -10
    documents/doi.de.xhtml
 14. +4
  -10
    documents/doi.el.xhtml
 15. +4
  -10
    documents/doi.en.xhtml
 16. +4
  -8
    documents/doi.fr.xhtml
 17. +4
  -10
    documents/doi.it.xhtml
 18. +4
  -10
    documents/doi.pt.xhtml
 19. +3
  -14
    documents/eur5greve.en.xhtml
 20. +5
  -13
    documents/eur5greve.it.xhtml
 21. +3
  -14
    documents/eur5greve.nl.xhtml
 22. +1
  -3
    documents/freesoftware.ca.xhtml
 23. +1
  -3
    documents/freesoftware.de.xhtml
 24. +1
  -3
    documents/freesoftware.el.xhtml
 25. +1
  -3
    documents/freesoftware.en.xhtml
 26. +1
  -3
    documents/freesoftware.es.xhtml
 27. +1
  -3
    documents/freesoftware.fr.xhtml
 28. +1
  -3
    documents/freesoftware.it.xhtml
 29. +1
  -3
    documents/freesoftware.nl.xhtml
 30. +1
  -3
    documents/freesoftware.no.xhtml
 31. +1
  -3
    documents/freesoftware.sr.xhtml
 32. +1
  -3
    documents/freesoftware.sv.xhtml
 33. +5
  -14
    documents/gnuproject.bg.xhtml
 34. +2
  -1
    documents/gnuproject.ca.xhtml
 35. +0
  -67
    documents/gnuproject.cs.xhtml
 36. +4
  -13
    documents/gnuproject.da.xhtml
 37. +4
  -14
    documents/gnuproject.de.xhtml
 38. +5
  -14
    documents/gnuproject.el.xhtml
 39. +4
  -14
    documents/gnuproject.en.xhtml
 40. +4
  -13
    documents/gnuproject.es.xhtml
 41. +5
  -14
    documents/gnuproject.fr.xhtml
 42. +5
  -14
    documents/gnuproject.it.xhtml
 43. +3
  -10
    documents/gnuproject.nl.xhtml
 44. +4
  -14
    documents/gnuproject.pt.xhtml
 45. +0
  -60
    documents/gnuproject.sv.xhtml
 46. +15
  -29
    documents/iprip.en.xhtml
 47. +14
  -29
    documents/iprip.it.xhtml
 48. +15
  -28
    documents/iprip.pt.xhtml
 49. +4
  -10
    documents/preamble.cs.xhtml
 50. +3
  -10
    documents/preamble.de.xhtml
 51. +4
  -10
    documents/preamble.en.xhtml
 52. +4
  -11
    documents/preamble.fr.xhtml
 53. +4
  -10
    documents/preamble.it.xhtml
 54. +4
  -10
    documents/preamble.pt.xhtml
 55. +4
  -14
    documents/whatwedo.cs.xhtml
 56. +5
  -14
    documents/whatwedo.da.xhtml
 57. +4
  -14
    documents/whatwedo.de.xhtml
 58. +5
  -14
    documents/whatwedo.el.xhtml
 59. +4
  -14
    documents/whatwedo.en.xhtml
 60. +3
  -9
    documents/whatwedo.es.xhtml
 61. +6
  -16
    documents/whatwedo.fr.xhtml
 62. +5
  -14
    documents/whatwedo.it.xhtml
 63. +5
  -14
    documents/whatwedo.nl.xhtml
 64. +5
  -14
    documents/whatwedo.pt.xhtml
 65. +5
  -14
    documents/whatwedo.sv.xhtml
 66. +5
  -18
    documents/whyfs-howto.cs.xhtml
 67. +5
  -18
    documents/whyfs-howto.da.xhtml
 68. +5
  -18
    documents/whyfs-howto.de.xhtml
 69. +5
  -18
    documents/whyfs-howto.el.xhtml
 70. +5
  -18
    documents/whyfs-howto.en.xhtml
 71. +2
  -5
    documents/whyfs-howto.es.xhtml
 72. +5
  -18
    documents/whyfs-howto.fr.xhtml
 73. +5
  -18
    documents/whyfs-howto.it.xhtml
 74. +5
  -18
    documents/whyfs-howto.sv.xhtml
 75. +3
  -16
    documents/whyfs.cs.xhtml
 76. +3
  -3
    documents/whyfs.da.xhtml
 77. +4
  -14
    documents/whyfs.de.xhtml
 78. +3
  -3
    documents/whyfs.en.xhtml
 79. +4
  -13
    documents/whyfs.es.xhtml
 80. +4
  -13
    documents/whyfs.fr.xhtml
 81. +3
  -3
    documents/whyfs.hu.xhtml
 82. +4
  -14
    documents/whyfs.it.xhtml
 83. +2
  -3
    documents/whyfs.nl.xhtml
 84. +4
  -13
    documents/whyfs.pt.xhtml
 85. +7
  -17
    documents/whyweexist.cs.xhtml
 86. +5
  -14
    documents/whyweexist.da.xhtml
 87. +7
  -16
    documents/whyweexist.de.xhtml
 88. +4
  -14
    documents/whyweexist.el.xhtml
 89. +4
  -14
    documents/whyweexist.en.xhtml
 90. +4
  -14
    documents/whyweexist.fr.xhtml
 91. +5
  -14
    documents/whyweexist.it.xhtml
 92. +4
  -14
    documents/whyweexist.nl.xhtml
 93. +7
  -16
    documents/whyweexist.pt.xhtml
 94. +11
  -20
    documents/whyweexist.sr.xhtml
 95. +11
  -21
    documents/whyweexist.sv.xhtml
 96. +6
  -21
    documents/wiwo.de.xhtml
 97. +5
  -24
    documents/wiwo.en.xhtml
 98. +5
  -25
    documents/wiwo.es.xhtml
 99. +4
  -19
    documents/wiwo.fr.xhtml
 100. +15
  -32
    documents/wiwo.hu.xhtml

+ 10
- 19
about/self-conception.ca.xhtml View File

@ -1,5 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html lang="ca">
<html>
<head>
<title>Quant a la Free Software Foundation Europa - Quant a la nostra organització: el que pensem de nosaltres</title>
</head>
@ -17,8 +18,6 @@
<h2>El que pensem de nosaltres</h2>
</center>
<ul>
<p>La gent de la <a href="http://fsfeurope.org">Free Software
Foundation Europa</a> (FSFE), ens veiem com a europeus de
diferents cultures amb l'objectiu comú de cooperar entre les
@ -46,18 +45,20 @@ principalment amb la visi
<p>Entenem que això implica haver d'acceptar desavantatges a curt termini o
fins i tot a mig termini per tal de romandre fidels als nostres
principis, que poden ser difícils d'expressar i ocassionalment
impopulars.</p> </ul><br />
impopulars.</p>
<h3>Principis</h3>
<ul>
<p>Ens sentim fortament compromesos amb els principis de democràcia,
transparència, pluralitat, fermesa, veracitat i focus.</p>
<p>En vista de les substancials responsabilitats legals i la necessitat de
romandre decisius fins i tot en temps difícils, la nostra estructura reivindica la
implementació aquests principis tan bé com sigui possible.</p> </ul><br />
implementació aquests principis tan bé com sigui possible.</p>
<h3>Vista general de l'estructura</h3> <ul> <p>La feina voluntària i la contribució
<h3>Vista general de l'estructura</h3>
<p>La feina voluntària i la contribució
són els fonaments en que tot descansa. Hi ha diferents nivells
d'involucració; el nivell d'involucració és sobretot una decisió
personal.</p>
@ -127,10 +128,8 @@ la iniciativa s
<p>Idealment, permetrem algú dedicar-se plenament a una tasca
que sigui ja prou important per ell com per a invertir-hi la major part
dels seus recursos disponibles.</p>
</ul><br />
<h3>Processos de decisió</h3>
<ul>
<p>La gent de la Free Software Foundation Europa creu en el
consens. Sempre cerquem basar la nostra feina en el consens -- i
@ -153,21 +152,15 @@ les organitzacions associades poden participar. Aix
Software Foundation Europa d'actuar ràpidament quan és necessari i mantenir
una forta fermesa organitzativa de llarg termini.</p>
</ul><br />
<hr />
<h3>Com implicar-s'hi</h3>
<ul>
<p>Si voleu implicar-vos amb la Free Software Foundation Europa,
podeu trobar més informació <a href="/help">aquí</a>.</p>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2005/02/28 19:34:36 $ $Author: greve $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2006/03/26 12:37:09 $ $Author: xavi_ $</timestamp>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
@ -175,5 +168,3 @@ Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 182
- 194
about/self-conception.de.xhtml
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 11
- 20
about/self-conception.en.xhtml View File

@ -1,10 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html lang="en">
<html>
<head>
<title>About Free Software Foundation Europe - About our organisation: Self-Conception</title>
</head>
<body>
<body>
<div align="right">
<b>Europe, August 2004</b>
</div>
@ -17,8 +18,6 @@
<h2>Self-Conception</h2>
</center>
<ul>
<p>The people of the <a href="http://fsfeurope.org">Free Software
Foundation Europe</a> (FSFE), see ourselves as Europeans from
different cultures with the shared goal of co-operation across
@ -46,18 +45,20 @@ committed to the long-term vision.</p>
<p>We understand this sometimes means having to accept short-term or
even medium-term disadvantages in order to remain true to our
principles, which may be hard to communicate and occasionally even
unpopular.</p> </ul><br />
unpopular.</p>
<h3>Principles</h3>
<ul>
<p>We feel strongly committed to the principles of democracy,
transparency, plurality, consistency, reliability and focus.</p>
<p>In the light of substantial legal responsibilities and the need to
remain decisive even in difficult times, our structure aims to
implement the above principles as well as possible.</p> </ul><br />
implement the above principles as well as possible.</p>
<h3>Structural Overview</h3>
<h3>Structural Overview</h3> <ul> <p>Voluntary work and contribution
<p>Voluntary work and contribution
is the fundamental on which everything rests. Different levels of
involvement exist; level of involvement is primarily a personal
decision.</p>
@ -127,10 +128,8 @@ initiative are virtues of the FSFE.</p>
<p>Ideally we will allow someone to dedicate themselves fully to a task
that was already important enough to them to contribute much of their
available resources.</p>
</ul><br />
<h3>Decision Processes</h3>
<ul>
<p>The people of the Free Software Foundation Europe believe in
consensus. We always seek to base our work on the consensus -- and
@ -153,26 +152,18 @@ associate organisations can all participate. This allows the Free
Software Foundation Europe to act quickly when necessary and maintain
a strong organisational long-term consistency.</p>
</ul><br />
<hr />
<h3>How to get involved</h3>
<ul>
<p>If you want to get involved in the Free Software Foundation Europe,
you can find more information <a href="/help">here</a>.</p>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2004/09/08 10:33:05 $ $Author: greve $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2005/02/28 19:34:36 $ $Author: greve $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 9
- 20
about/self-conception.es.xhtml View File

@ -1,10 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html lang="es">
<html>
<head>
<title>Acerca de la Free Software Foundation Europa - Acerca de nuestra organización: Concepto propio</title>
</head>
<body>
<body>
<div align="right">
<b>Europa, Agosto 2004</b>
</div>
@ -17,8 +18,6 @@
<h2>Concepto propio</h2>
</center>
<ul>
<p>Las personas de la <a href="http://fsfeurope.org">Free Software
Foundation Europa</a> (FSFE) nos vemos como europeos de diferentes
culturas con el objetivo común de cooperar entre culturas
@ -48,10 +47,10 @@ visi
<p>Comprendemos que a menudo esto significa tener que aceptar desventajas
a corto o medio plazo para permanecer fieles a nuestros principios, que
pueden ser duros de comunicar, y ocasionalmente incluso
impopulares.</p> </ul><br />
impopulares.</p>
<h3>Principios</h3>
<ul>
<p>Nos sentimos fuertemente comprometidos con los principios de
democracia, transparencia, pluralidad, consistencia, confiabilidad
y concenmtración.</p>
@ -59,10 +58,10 @@ y concenmtraci
<p>A la luz de las sustanciales responsabilidades legales y de la
necesidad de mantener la decisión incluso en momento difíciles,
nuestra estructura pretende instrumentar los principios señalados
lo mejor posible.</p> </ul><br />
lo mejor posible.</p>
<h3>Visión estructural de conjunto </h3>
<ul> <p>El trabajo y contribuciones voluntarios
<p>El trabajo y contribuciones voluntarios
es lo fundamental sobre lo que descansa todo.
Existen diferentes niveles de implicación; se trata
principalmente de una decisión personal.</p>
@ -131,10 +130,8 @@ de la FSFE</p>
<p>Idealmente permitiremos que alguien se dedique completamente a una tarea
que ya sea lo suficientemente importante para esa persona como para contribuir
gran parte de sus recursos disponibles.</p>
</ul><br />
<h3>Procesos de decisión</h3>
<ul>
<p>Las personas de la Free Software Foundation Europa creemos en el
consenso. Siempre buscamos basar nuestro trabajo en el consenso, y a veces
@ -157,26 +154,18 @@ permite actuar a la Free Software Foundation Europa de forma r
es necesario, y mantener una fuerte consistencia de organización a largo
plazo.</p>
</ul><br />
<hr />
<h3>Cómo involucrarse</h3>
<ul>
<p>Si desea involucrarse en la Free Software Foundation Europa,
puede encontrar más información <a href="/help">aquí</a>.</p>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2004/09/08 10:33:46 $ $Author: greve $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2005/06/20 19:59:38 $ $Author: xavi_ $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 3
- 4
about/self-conception.fr.xhtml View File

@ -72,7 +72,7 @@
</p>
<h3>Aperçu de la structure</h3>
<ul>
<p>
Tout repose sur le travail et les contributions bénévoles.
Plusieurs niveaux d'implication coexistent, et l'investissement de
@ -174,8 +174,6 @@
de ses ressources.
</p>
</ul>
<h3>Processus de décision</h3>
<p>
@ -217,7 +215,8 @@
<a href="/help">ici</a>.
</p>
</body>
<timestamp>$Date: 2004/11/02 20:24:27 $ $Author: reinhard $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2007/03/18 19:56:11 $ $Author: pichel $</timestamp>
<translator>Michel Roche (Vercors - France)</translator>
</html>
<!--


+ 8
- 18
about/self-conception.hu.xhtml View File

@ -1,11 +1,12 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html lang="hu">
<html>
<head>
<title>A Free Software Foundation Europe bemutatása - Szervezetünk
önmeghatározása</title>
</head>
<body>
<body>
<div align="right">
<b>Európa, 2004. augusztus</b>
</div>
@ -18,8 +19,6 @@
<h2>Önmeghatározás</h2>
</center>
<ul>
<p>A <a href="http://fsfeurope.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE)
tagjaiként olyan, különböző kulturális háttérrel rendelkező európaiaknak
tekintjük magunkat, akik közös célja a kultúrákon átívelő együttműködés valamint
@ -47,18 +46,17 @@ elengedhetetlen a szabad szoftver és az ahhoz kapcsolódó ügyek alapos ismere
középtávú hátrányokat is el kell fogadnunk azért, hogy elveinkhez hűek maradjunk
– még ha mindezt nehéz is megfelelően kommunikálni, sőt alkalmanként
népszerűtlennek is bizonyulhat.</p>
</ul><br />
<h3>Alapelvek</h3>
<ul>
<p>Különösen elkötelezettek vagyunk a demokrácia, átláthatóság, sokféleség,
összhang, megbízhatóság és céltudatosság elvei iránt.</p>
<p>Tekintettel a jelentős jogi felelősségre, valamint arra, hogy nehézségek
közepette is döntésképesek maradjunk, struktúránk igyekszik a fenti elveket a
lehető leginkább tükrözni.</p> </ul><br />
lehető leginkább tükrözni.</p>
<h3>Strukturális áttekintés</h3> <ul>
<h3>Strukturális áttekintés</h3>
<p>Az önkéntes munka és hozzájárulás mindennek az alapja. A részvétel eltérő
szinteken lehetséges; az egyén részvételének szintje saját döntésétől függ.</p>
@ -122,10 +120,8 @@ számára.</p>
<p>Ideális esetben arra törekszünk, hogy olyasvalaki számára tegyük lehetővé a
teljes munkaidőben való feladatvégzést, akinek az adott feladat már előzőleg is
fontos volt annyira, hogy szabad erőforrásai nagy részét erre szentelje.</p>
</ul><br />
<h3>Döntéshozatali folyamatok</h3>
<ul>
<p>A Free Software Foundation Europe tagjai a konszenzus hívei. Minden esetben
igyekszünk munkánkat az aktív tagok konszenzusának – és időnként
@ -147,21 +143,15 @@ egyaránt aktív résztvevők lehetnek, ami hozzájárul ahhoz, hogy a Free Soft
Foundation Europe gyorsan cselekedhessen, ha szükséges, és fenntartsa a stabil
hosszútávú szervezeti összhangot.</p>
</ul><br />
<hr />
<h3>Hogyan vehet részt munkánkban</h3>
<ul>
<p>Ha részt szeretne vállalni a Free Software Foundation Europe munkájából,
<a href="/help">itt találhat további információt</a>.</p>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2005/11/07 17:16:56 $ $Author: reinhard $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2005/11/20 19:30:07 $ $Author: timar $</timestamp>
<translator>FSF.hu Alapítvány</translator>
</html>
<!--


+ 9
- 18
about/self-conception.it.xhtml View File

@ -1,10 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html lang="it">
<html>
<head>
<title>Informazioni sulla Free Software Foundation Europe - L'idea che abbiamo di noi</title>
</head>
<body>
<body>
<div align="right">
<b>Europa, Agosto 2004</b>
</div>
@ -17,8 +18,6 @@
<h2>L'idea che abbiamo di noi</h2>
</center>
<ul>
<p>
Noi, le persone della <a href="http://fsfeurope.org">Free Software Foundation
Europe</a> (FSFE), vediamo noi stessi come cittadini europei appartenenti
@ -58,10 +57,10 @@ in una visione globale di lungo periodo.
Siamo consci del fatto che a volte ciò significa dover accettare svantaggi a
breve o medio termine per poter restare fedeli ai nostri principi, cosa
che può essere difficile da spiegare ed a volte anche impopolare.
</p> </ul><br />
</p>
<h3>Principi</h3>
<ul>
<p>
Siamo fortemente impegnati a rispettare i principi di democrazia,
trasparenza, pluralità, coerenza, affidabilità e perseguimento dello
@ -72,9 +71,9 @@ scopo.
Alla luce delle sostanziali responsabilità legali e del bisogno di restare
fermamente decisi anche in tempi difficili, la nostra struttura mira ad
attuare i principi sopra citati nel miglior modo possibile.
</p> </ul><br />
</p>
<h3>Una panoramica della struttura</h3> <ul>
<h3>Una panoramica della struttura</h3>
<p>
I contributi e il lavoro dei volontari sono la parte fondamentale su cui
@ -168,10 +167,8 @@ Idealmente vorremmo permettere ad ognuno di dedicarsi a tempo pieno a
quelle attività che già riteneva sufficientemente importanti da dedicarvi
le proprie risorse disponibili.
</p>
</ul><br />
<h3>Processo decisionale</h3>
<ul>
<p>
Le persone della Free Software Foundation Europe credono nel consenso.
@ -202,23 +199,17 @@ Software Foundation Europe di agire in fretta quando
mantenendo una solida struttura organizzativa e una coerenza di lungo periodo.
</p>
</ul><br />
<hr />
<h3>Come partecipare</h3>
<ul>
<p>
Se volete collaborare con la Free Software Foundation Europe, potete
trovare maggiori informazioni <a href="/help">qui</a>.
</p>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2005/03/01 13:16:06 $ $Author: cri $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2007/09/13 21:52:19 $ $Author: cri $</timestamp>
<translator>Giuseppe De Francesco</translator>
</html>
<!--


+ 0
- 127
contact/contact.hu.xhtml View File

@ -1,127 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe – Kapcsolatfelvételi lehetőségek</title>
</head>
<body>
<div>
<h2>Levelezőlisták</h2>
<p>
Ha érdekli az FSFE köreiben folytatott általános eszmecsere, vagy
szeretne részt is venni benne, iratkozzon fel valamelyik <a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">levelezőlistánkra</a>.
</p>
<h2>Kapcsolat</h2>
<p>
Az alábbiakban megadjuk az egyes személyekkel és területekkel történő
kapcsolatfelvétel lehetőségeit. Ha Ön a sajtó munkatársa, további
információkat talál a <a href="/press/index.html">sajtóinformációs
oldalon</a>.
</p>
<dl>
<dt><b>Postacím</b></dt>
<dd>
<p>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Talstraße 110<br/>
40217 Düsseldorf<br/>
Németország<br/>
Telefon: ++49 700 – 373387673 (++49 700 FSFEUROPE)<br/>
Europai iroda e-mail:
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a>
</p>
</dd>
<dt><b>Az elnök és az iroda</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:president@fsfeurope.org">president@fsfeurope.org</a>
Az FSF Europe elnökének címe. Jelenleg <b><a
href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a></b> és <b>Jonas Öberg</b>
érhető el rajta.
</p>
<p>
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a> Az
FSF Europe irodájának elérhetősége. A jelenlegi irodavezető
<b>Werner Koch</b>.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europe – Ausztriai helyi szervezet</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:austria@fsfeurope.org">austria@fsfeurope.org</a>
Az FSF Europe ausztriai tevékenységében résztvevőkkel történő
kapcsolatfelvételhez. Ebbe beletartozik úgy az FSF Europe mint a
társult szervezetek.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europe – Németországi helyi szervezet</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:chancellor@germany.fsfeurope.org">chancellor@germany.fsfeurope.org</a>
A németországi kancellárral és alkancellárral történő
kapcsolatfelvételhez. Jelenleg <b>Bernhard Reiter</b> és <b>Werner
Koch</b> érhető el rajta.
</p>
<p><a href="mailto:germany@fsfeurope.org">germany@fsfeurope.org</a>
Az FSF Europe nyilvános németországi tevékenységében résztvevőkkel
történő kapcsolatfelvételhez. Ebbe beletartozik úgy az FSF Europe
mint a társult szervezetek.</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europe – Olaszországi helyi szervezet</b></dt>
<dd>
<p>
Telefon (iroda): +39 02 34 537 127<br/>
Fax (iroda): +39 02 34 531 282
</p>
<p> <a href="mailto:chancellor@italy.fsfeurope.org">chancellor@italy.fsfeurope.org</a>
Az olaszországi kancellárral és alkancellárral történő
kapcsolatfelvételhez. Jelenleg <b>Stefano Maffulli</b> érhető el rajta.
</p>
<p>
<a href="mailto:italy@fsfeurope.org">italy@fsfeurope.org</a>
Az FSF Europe nyilvános olaszországi tevékenységében résztvevőkkel
történő kapcsolatfelvételhez. Ebbe beletartozik úgy az FSF Europe
mint a társult szervezetek.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europe – Svédországi helyi szervezet</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:sweden@fsfeurope.org">sweden@fsfeurope.org</a>
Az FSF Europe svédországi tevékenységében résztvevőkkel történő
kapcsolatfelvételhez. Ebbe beletartozik úgy az FSF Europe mint a
társult szervezetek.
</p>
</dd>
</dl>
</div>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>FSF.hu Alapítvány</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 1
- 1
contact/contact.no.xhtml View File

@ -2,7 +2,7 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Kontaktsinformasjon</title>
<title>FSFE - Kontaktsinformasjon</title>
</head>
<body>


+ 0
- 123
contact/contact.ro.xhtml View File

@ -1,123 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europe - Informaţii de contact</title>
</head>
<body>
<div>
<h2>Liste de discuţii</h2>
<p>
Dacă sunteţi interesaţi în discuţii legate de FSFE sau aţi
dori să participaţi la activităţile FSFE, vă rugăm să vă
inscrieţi în
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">listele noastre de discuţii</a>.
</p>
<h2>Contact</h2>
<p>
În această secţiune vă oferim infromaţii pentru a putea
contacta persoanele care se ocupă de anumite aspecte ale FSFE.
Dacă sunteţi ziarist/ă, puteţi de asemenea accesa pagina
noastră dedicată <a href="/press/index.html">presei</a>.
</p>
<dl>
<dt><b>Adresa noastră</b></dt>
<dd>
<p>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Talstraße 110<br/>
40217 Düsseldorf<br/>
Germany<br/>
Telefon: ++49 700 - 373387673 (++49 700 FSFEUROPE)<br/>
Adresă de e-mail: <a href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a>
</p>
</dd>
<dt><b>Preşedinte şi birouri</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:president@fsfeurope.org">president@fsfeurope.org</a>
Adresa preşedintelui FSF Europa. Deţinută actual de
<b> <a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a></b> şi
<b>Jonas Öberg</b>.
</p>
<p>
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a>
Pentru a contacta biroul FSF Europa. Seful biroului este <b>Werner Koch</b>.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europe - filiala din Austria</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:austria@fsfeurope.org"> austria@fsfeurope.org</a>
Pentru a contacta persoane implicate în activităţile din Austria ale
FSF Europa. Acestea includ FSF Europa cât şi organizaţiile asociate.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europe - filiala din Germania</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:chancellor@germany.fsfeurope.org">chancellor@germany.fsfeurope.org</a>
Pentru a contacta Cancelarul &amp; Vice-Cancelarul Germaniei.
Poziţii ocupate de <b>Bernhard Reiter</b> şi <b>Werner Koch</b>.
</p>
<p> <a href="mailto:germany@fsfeurope.org">germany@fsfeurope.org</a>
Pentru a contacta persoane implicate în activităţile din Germania ale
FSF Europa. Acestea includ FSF Europa cât şi organizaţiile asociate.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europe - filiala din Italia</b></dt>
<dd>
<p>
Telefon (birou): +39 02 34 537 127<br/>
Fax (birou): +39 02 34 531 282
</p>
<p> <a href="mailto:chancellor@italy.fsfeurope.org">chancellor@italy.fsfeurope.org</a>
Pentru a contacta Cancelarul &amp; Vice-Cancelarul Italiei.
Poziţie ocupată de <b>Stefano Maffulli</b>.
</p>
<p>
<a href="mailto:italy@fsfeurope.org">italy@fsfeurope.org</a>
Pentru a contacta persoane implicate în activităţile din Italia ale
FSF Europa. Acestea includ FSF Europa cât şi organizaţiile asociate.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europe - filiala din Suedia</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:sweden@fsfeurope.org"> sweden@fsfeurope.org</a>
Pentru a contacta persoane implicate în activităţile din Suedia ale
FSF Europa. Acestea includ FSF Europa cât şi organizaţiile asociate.
</p>
</dd>
</dl>
</div>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Adi Roiban</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 123
contact/contact.sq.xhtml View File

@ -1,123 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Të dhëna Kontaktesh</title>
</head>
<body>
<div>
<h2>Lista Postimesh</h2>
<p>
Nëse ju intereson diskutimi i përgjithshëm rreth
FSFE-së ose do të donit të merrnit pjesë në të, ju lutemi anëtarësohuni në një nga katër
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">listat tona të postimeve</a>.
</p>
<h2>Kontakt</h2>
<p>
Në këtë ndarje do t'ju ofrojmë të dhëna kontaktesh
personash apo funksionesh të caktuar.
Nëse jeni njeri i shtypit, mundet edhe t'i hidhni një sy
<a href="/press/index.html">faqes sonë me të dhëna për shtypin</a>.
</p>
<dl>
<dt><b>Vendndodhje postare</b></dt>
<dd>
<p>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Talstraße 110<br/>
40217 Düsseldorf<br/>
Germany<br/>
Tel.: ++49 700 - 373387673 (++49 700 FSFEUROPE)<br/>
E-mail i Zyrës Europiane:
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a>
</p>
</dd>
<dt><b>Presidenti dhe zyra</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:president@fsfeurope.org">president@fsfeurope.org</a>
Vendndodhje e Presidentit të FSF Europës. Mbuluar nga
<b><a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a></b> dhe
<b>Jonas Öberg</b>.
</p>
<p>
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a> Për
t'u lidhur me zyrën e FSF Europës. Kryetari i tanishëm i zyrës është
<b>Werner Koch</b>.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europa - Kreu Austria</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:austria@fsfeurope.org">austria@fsfeurope.org</a>
Për t'u lidhur me këdo të përfshirë në veprimtaritë publike austriake të FSF
Europës. Këtu përfshihen FSF Europa dhe organizmat anëtarë shok.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europa - Kreu Gjermani</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:chancellor@germany.fsfeurope.org">chancellor@germany.fsfeurope.org</a>
Për t'u lidhur me Kryetarin &amp; Nënkryetarin e degës së Gjermanisë.
Të mbajtur tani nga <b>Bernhard Reiter</b> dhe <b>Werner Koch</b>.
</p>
<p> <a href="mailto:germany@fsfeurope.org">germany@fsfeurope.org</a>
Për t'u lidhur me këdo të përfshirë në veprimtaritë publike gjermane të FSF
Europës. Këtu përfshihen FSF Europa dhe organizmat anëtarë shok.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europa - Kreu Itali</b></dt>
<dd>
<p>
Phone (office): +39 02 34 537 127<br/>
Fax (office): +39 02 34 531 282
</p>
<p> <a href="mailto:chancellor@italy.fsfeurope.org">chancellor@italy.fsfeurope.org</a>
Për t'u lidhur me Kryetarin e degës së Italisë.
Mbajtur tani nga <b>Stefano Maffulli</b>.
</p>
<p>
<a href="mailto:italy@fsfeurope.org">italy@fsfeurope.org</a>
Për t'u lidhur me këdo të përfshirë në veprimtaritë publike italiane të FSF
Europës. Këtu përfshihen FSF Europa dhe organizmat anëtarë shok.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europa - Kreu Suedi</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:sweden@fsfeurope.org">sweden@fsfeurope.org</a>
Për t'u lidhur me këdo të përfshirë në veprimtaritë publike suedeze të FSF
Europës. Këtu përfshihen FSF Europa dhe organizmat anëtarë shok.
</p>
</dd>
</dl>
</div>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 5
- 11
documents/doi.cs.xhtml View File

@ -1,15 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<html>
<head>
<title>Evropská Nadace pro svobodný software - Deklarace cíle</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<body>
<div align="center">
<h2>Deklarace cíle - Evropská Nadace pro svobodný software</h2>
Georg C. F. Greve &lt;<a href="mailto:greve@gnu.org">greve@gnu.org</a>&gt;
@ -147,10 +143,8 @@ vybudov
<p>
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo">http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo</a>.
</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--


+ 4
- 10
documents/doi.de.xhtml View File

@ -1,15 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="de">
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Absichtserklärung</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<body>
<div align="center">
<h2>Absichtserklärung - Free Software Foundation Europe</h2>
Georg C. F. Greve &lt;<a href="mailto:greve@gnu.org">greve@gnu.org</a>&gt;
@ -161,10 +157,8 @@
benutzen.
</p>
<br/>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--


+ 4
- 10
documents/doi.el.xhtml View File

@ -1,15 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en">
<html>
<head>
<title>FSFE - Δήλωση Πρόθεσης</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<body>
<div align="center">
<h2>Δήλωση Πρόθεσης - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</h2>
Georg C. F. Greve &lt;<a href="mailto:greve@gnu.org">greve@gnu.org</a>&gt;
@ -148,10 +144,8 @@
<p>
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo">http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo</a>.
</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--


+ 4
- 10
documents/doi.en.xhtml View File

@ -1,15 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en">
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Declaration of Intent</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<body>
<div align="center">
<h2>Declaration of Intent - Free Software Foundation Europe</h2>
Georg C. F. Greve &lt;<a href="mailto:greve@gnu.org">greve@gnu.org</a>&gt;
@ -145,10 +141,8 @@
<p>
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo">http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo</a>.
</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--


+ 4
- 8
documents/doi.fr.xhtml View File

@ -1,15 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="fr">
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Déclaration d'Intention</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<body>
<div align="center">
<h2>Déclaration d'Intention - Free Software Foundation Europe</h2>
Georg C. F. Greve &lt;<a href="mailto:greve@gnu.org">greve@gnu.org</a>&gt;
@ -146,8 +142,8 @@
<p>
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo">http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo</a>.
</p>
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--


+ 4
- 10
documents/doi.it.xhtml View File

@ -1,15 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="it">
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Dichiarazione di intenti</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<body>
<div align="center">
<h2>Dichiarazione di intenti - Free Software Foundation Europe</h2>
Georg C. F. Greve &lt;<a href="mailto:greve@gnu.org">greve@gnu.org</a>&gt;
@ -141,10 +137,8 @@
<p>
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo">http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo</a>.
</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--


+ 4
- 10
documents/doi.pt.xhtml View File

@ -1,15 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="pt">
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Declaração de Intenções</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<body>
<div align="center">
<h2>Declaração de Intenções - Free Software Foundation Europe</h2>
Georg C. F. Greve &lt;<a href="mailto:greve@gnu.org">greve@gnu.org</a>&gt;
@ -145,10 +141,8 @@
<p>
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo">http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo</a>.
</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--


+ 3
- 14
documents/eur5greve.en.xhtml View File

@ -1,15 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Free Software in Europe - European perspectives and work of the FSF Europe</title>
</head>
<body>
<!-- Begin page content -->
<body>
<center>
<h1>Free Software in Europe</h1>
<h2>European perspectives and work of the FSF Europe</h2>
@ -482,16 +478,9 @@ assistance.</p>
[<a href="#ref12" name="12">12</a>] <a href="/">http://fsfeurope.org</a>
</pre>
<!-- End page content -->
</body>
<timestamp>
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</timestamp>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***


+ 5
- 13
documents/eur5greve.it.xhtml View File

@ -1,12 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>FSFE - Il Software Libero in Europa - Le prospettive europee e il lavoro della FSFE</title>
</head>
<body>
<!-- Begin page content -->
<body>
<center>
<h1>Il Software Libero in Europa</h1>
<h2>Le prospettive europee e il lavoro della FSFE</h2>
@ -477,17 +476,10 @@ di essere d'aiuto.</p>
[<a href="#ref12" name="12">12</a>] <a href="/">http://fsfeurope.org</a>
</pre>
<!-- End page content -->
</body>
<timestamp>
Ultima modifica:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</timestamp>
<translator>Federico Bruni</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Federico Bruni</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***


+ 3
- 14
documents/eur5greve.nl.xhtml View File

@ -1,16 +1,12 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>FSF Europa - Vrije Software in Europa - De Europese perspectieven en
het werk van de FSF Europa</title>
</head>
<body>
<!-- Begin page content -->
<body>
<center>
<h1>Vrije Software in Europa</h1>
<h2>De Europese perspectieven en het werk van de FSF Europa</h2>
@ -477,16 +473,9 @@ verder helpen.</p>
[<a href="#ref12" name="12">12</a>] <a href="/">http://fsfeurope.org</a>
</pre>
<!-- End page content -->
</body>
<timestamp>
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</timestamp>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***


+ 1
- 3
documents/freesoftware.ca.xhtml View File

@ -6,9 +6,7 @@
</head>
<body>
<center>
<h2>Què és el programari lliure?</h2>
</center>
<h1>Què és el programari lliure?</h1>
<p class="indent">Lliure en Programari Lliure es refereix a la llibertat, no al preu.
Es ve usant amb aquest significat des dels anys 80 i la primera definició


+ 1
- 3
documents/freesoftware.de.xhtml View File

@ -6,9 +6,7 @@
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>Was ist Freie Software?</h2>
</div>
<h1>Was ist Freie Software?</h1>
<p>
"Frei" in "Freie Software" bezieht sich auf Freiheit, nicht auf den


+ 1
- 3
documents/freesoftware.el.xhtml View File

@ -6,9 +6,7 @@
</head>
<body>
<center>
<h2>Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;</h2>
</center>
<h1>Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;</h1>
<p class="indent">Η λέξη Ελεύθερο στο Ελεύθερο Λογισμικό αναφέρεται στην ελευθερία
του χρήστη, όχι στην αγοραία τιμή. Με αυτή την έννοια που χρησιμοποιείται από


+ 1
- 3
documents/freesoftware.en.xhtml View File

@ -6,9 +6,7 @@
</head>
<body>
<center>
<h2>What is Free Software?</h2>
</center>
<h1>What is Free Software?</h1>
<p class="indent">Free in Free Software is referring to freedom, not price. Having been used
in this meaning since the 80s, the first documented complete definition


+ 1
- 3
documents/freesoftware.es.xhtml View File

@ -6,9 +6,7 @@
</head>
<body>
<center>
<h2>¿Qué es el Software Libre?</h2>
</center>
<h1>¿Qué es el Software Libre?</h1>
<p class="indent">Libre, en Software Libre se refiere a libertad, no a precio.
Se ha utilizado en este sentido desde la década de 1980, la primera


+ 1
- 3
documents/freesoftware.fr.xhtml View File

@ -6,9 +6,7 @@
</head>
<body>
<center>
<h2>Qu'est-ce que le Logiciel Libre ?</h2>
</center>
<h1>Qu'est-ce que le Logiciel Libre ?</h1>
<p class="indent">Libre dans Logiciel Libre fait référence à la liberté
et non pas au prix. Bien qu'utilisé depuis les années 80 dans ce sens,


+ 1
- 3
documents/freesoftware.it.xhtml View File

@ -6,9 +6,7 @@
</head>
<body>
<center>
<h2>Cos'è il Software Libero?</h2>
</center>
<h1>Cos'è il Software Libero?</h1>
<p class="indent">La parola "Free" nell'espressione inglese "Free Software" si riferisce alla
libertà, non al prezzo. È stata usata in questo senso fin dagli anni '80, ma


+ 1
- 3
documents/freesoftware.nl.xhtml View File

@ -6,9 +6,7 @@
</head>
<body>
<center>
<h2>Wat is Vrije Software?</h2>
</center>
<h1>Wat is Vrije Software?</h1>
<p class="indent">"Free" in "Free Software" verwijst naar vrijheid, niet naar de
prijs. Alhoewel deze betekenis gebruikt wordt sinds de jaren


+ 1
- 3
documents/freesoftware.no.xhtml View File

@ -6,9 +6,7 @@
</head>
<body>
<center>
<h2>Hva er fri programvare?</h2>
</center>
<h1>Hva er fri programvare?</h1>
<p class="indent">Fri, som i fri programvare, refererer til frihet og ikke til
pris. Denne definisjonen har vært i bruk siden midten av 80-tallet, men den


+ 1
- 3
documents/freesoftware.sr.xhtml View File

@ -6,9 +6,7 @@
</head>
<body>
<center>
<h2>Šta je slobodan softver?</h2>
</center>
<h1>Šta je slobodan softver?</h1>
<p class="indent">Reč "free" u terminu "free software" se odnosi na slobodu, a ne na cenu. Srpski
jezik, na sreću, nema ovakvih problema, pa je reč "slobodan" jasan pokazatelj sustine.


+ 1
- 3
documents/freesoftware.sv.xhtml View File

@ -6,9 +6,7 @@
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>Vad är fri programvara?</h2>
</div>
<h1>Vad är fri programvara?</h1>
<p>Fri i fri programvara refererar till frihet och inte till pris. Trots
att det haft denna betydelse sedan 80-talet så verkar det som om den


+ 5
- 14
documents/gnuproject.bg.xhtml View File

@ -1,18 +1,12 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en">
<html>
<head>
<title>ФССЕ - Какво е проектът ГНУ?</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<div align="center">
<h2>Какво е проектът ГНУ?</h2>
</div>
<body>
<h1>Какво е проектът ГНУ?</h1>
<p>
Проектът ГНУ беше стартиран през Септември 1983 от Ричард М. Столман
@ -63,11 +57,8 @@
За повече информацията вижте уебсайта на проекта ГНУ на
<a href="http://www.ГНУ.org">www.gnu.org</a>.
</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Пламен Стоев</translator>
</html>


+ 2
- 1
documents/gnuproject.ca.xhtml View File

@ -4,8 +4,8 @@
<head>
<title>FSFE - Què és el projecte GNU?</title>
</head>
<body>
<body>
<h1>Què és el projecte GNU?</h1>
<p>
El projecte GNU es va iniciar al setembre de 1983
@ -50,6 +50,7 @@
<a href="http://www.gnu.org/home.ca.html">http://www.gnu.org/home.ca.html</a>
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>


+ 0
- 67
documents/gnuproject.cs.xhtml View File

@ -1,67 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - Co to je projekt GNU?</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<div align="center">
<h2>Co je projekt GNU?</h2>
</div>
<p>
Projekt GNU založil Richard M. Stallman v roce 1984,
aby tak vytvořil kompletní unixový operační systém
založený na svobodném software.
</p>
<p>
Stallman založil také Nadaci pro svobodný software, která se stará
o právní
a organizační stránky projektu GNU a o rozšiřování povědomí o svobodném
software. Myšlenky svobodného software byly formulovány prostřednictvím
Nadace pro svobodný software v GNU General Public License a GNU Lesser
General Public License (původně nazývaná GNU Library General Public
License), které se časem staly nejrozšířenějšími licencemi
svobodného software.
</p>
<p>
Projekt GNU se skládá z menších projektů, které jsou spravovány
dobrovolníky i firmami. Tyto menší projekty se také nazývají ,,GNU
projekty'' nebo ,,oficiální projekty GNU''.
</p>
<p>
Jméno projektu GNU je odvozeno rekurzivního slovního spojení