Browse Source

Updating outdated translations

tags/stw2018
Besnik Bleta 1 year ago
parent
commit
bcb39020cc

+ 5
- 33
campaigns/android/android.sq.xhtml View File

@@ -70,6 +70,7 @@
70 70
    
71 71
 	 <h2 style="clear:both;" id="Why">Pse Lypset Që Pajisja Juaj Celulare Të Jetë e Lirë</h2>
72 72
 
73
+<p>
73 74
 	 Pajisjet celulare janë kompjuter të vegjël që i kemi me vete gjithë kohën.
74 75
 	 Ato kanë dijeni mbi vendndodhjen tonë dhe përmbajnë foto vetjake. I përdorim
75 76
 	 për të komunikuar me miqtë tanë, familjen tonë dhe ndoshta me dashurinë
@@ -77,6 +78,7 @@
77 78
      të trupëzuar kamera dhe mikrofon. Duke qenë mjete kaq të fuqishme, mund
78 79
      të sjellin rreziqe të mëdha për privatësinë, por në të njëjtën kohë mundemi
79 80
      të bëjmë gjëra të mëdha me to: varet se kush i kontrollon.
81
+</p>
80 82
    
81 83
    <h3>Liria dhe Kontrolli</h3>
82 84
    
@@ -157,39 +159,9 @@
157 159
         që të mund të funksionojnë në liri.
158 160
 	 </p>
159 161
 
160
-	 <p>
161
-		Nga fusha hardware kemi <a
162
-		href="http://projects.goldelico.com/p/gta04-main/">telefonin GTA04</a>.
163
-		Është vazhdimtari i Openmoko GTA02 dhe qe hartuar që të mos kërkojë përudhës
164
-        pronësorë për funksionimin. Xhiron GNU/Linux, por lyp <i>firmware</i> jo të lirë
165
-        që të mund të shfrytëzojë WiFi-n. Kaq pranë qëllimit, dhe prapëseprapë kaq larg.
166
-	 </p>
167
-
168
-	 <p>
169
-		Nismat <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Maemo">Maemo</a>/<a
170
-    href="https://meego.com/">MeeGo</a> ndërtuan sisteme për telefona celularë të 
171
-        bazuara në GNU/Linux, me plot përbërës jo të lirë. Tani kanë kaluar te
172
-		<a href="http://merproject.org/">Mer</a>
173
-		dhe <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tizen">Tizen</a>.
174
-		Mer është një përpjekje bashkësie për të vazhduar punën mbi
175
-		kodin bazë të MeeGo-s duke përdorur Qt-në, Tizen është nismë korporate
176
-        që përdor vetëm disa pjesë të MeeGo-s plus Enlightenment dhe HTML5.
177
-	 </p>
178
-
179
-	 <p>
180
-		Mozilla po punon mbi
181
-		<a href="https://www.mozilla.org/en-US/firefoxos/">sistemin operativ Firefox OS</a>
182
-		koncepti i të cilit është të furnizojë vetëm një shfletues që xhiron aplikacione web.
183
-		Këtu shfaqen problemet e zakonshme të temës
184
-		<a href="https://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">Software-i si Shërbim</a>,
185
-		përmbi atë të përudhësve me gjasë jo të lirë.
186
-		Për WebOS-in po ashtu <a
187
-		href="http://developer.palm.com/blog/2011/12/open-source/">pati njoftime se 
188
-        do të hidhej në qarkullim Software i Lirë</a>. Mbetet të shihet nëse krejt
189
-        pjesët e tij do të jenë të lira dhe nëse do të ketë pajisje të reja që
190
-        hidhen në treg me WebOS-in.
191
-	 </p>
192
-
162
+  <p>On our wiki, we collect <a 
163
+  href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Android/OtherInitiatives">other 
164
+  initiatives</a>. Please help us to maintain this list.</p>
193 165
 
194 166
 	 <h2>Kontakt</h2>
195 167
 

+ 0
- 8
campaigns/android/help.sq.xhtml View File

@@ -54,14 +54,6 @@
54 54
 	Ndoshta ka diçka që ju mund ta bëni lehtë.
55 55
 	</p>
56 56
 
57
-	<p>
58
-	Veç kësaj, mund të ndihmoni për ta bërë F-Droid-in <a
59
-	href="https://code.google.com/p/cyanogenmod/issues/detail?id=3789">të parainstaluar me
60
-	CyanogenMod-in</a> që kështu të mund të përfitojnë më tepër persona nga një treg i lirë.
61
-	Të tjera propozime për të ndihmuar në përhapjen e lajmit rreth F-Droid-it mund të gjenden te
62
-	<a href="http://f-droid.org/forums/topic/spreading-the-word-about-f-droid/">forumi i F-Droid-it</a>.
63
-	</p>
64
-
65 57
 	<h3>Si të Shtoni Aplikacione</h3>
66 58
 
67 59
 	<p>

+ 4
- 4
campaigns/android/liberate.sq.xhtml View File

@@ -7,7 +7,7 @@
7 7
 <meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />
8 8
  </head>
9 9
  <body>
10
-
10
+  
11 11
 	<p id="category"><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Android-in Tuaj</a></p>
12 12
 
13 13
   <h1>Çlironi Pajisjen Tuaj!</h1>
@@ -49,8 +49,8 @@
49 49
 		 <div class="action"><a href="#OS">Çlironi OS-in tuaj</a></div>
50 50
     </div>
51 51
    </div>
52
-
53
-
52
+   
53
+   
54 54
 
55 55
    <h2 id="Apps">Aplikacionet</h2>
56 56
 
@@ -204,7 +204,7 @@
204 204
    href="https://www.f-droid.org/packages/io.github.lonamiwebs.klooni/">1010!
205 205
    Klooni</a>.
206 206
   </p>
207
-
207
+  
208 208
 
209 209
 <h2 id="OS">Sisteme Operativë</h2>
210 210
 

+ 3
- 73
contribute/getyourgraphic.sq.xhtml View File

@@ -71,93 +71,23 @@
71 71
 		 <div class="left break margin-vertical">
72 72
 		  <img class="left grid-30" src="promopics/logo-thumb.png" />
73 73
 		  
74
-		  <p class="right grid-70">Stema zyrtare e Free Software Foundation
75
-          Europe-ës. Përdoreni që të promovoni FSFE-në dhe punën tonë. </p>
74
+		  <p class="right grid-70">Stema zyrtare e Free Software Foundation Europe-ës. Përdoreni që të promovoni FSFE-në dhe punën tonë. </p>
76 75
 			
77 76
 		 </div>
78 77
 		 
79 78
 		 <div class="left break margin-vertical">
80 79
 		  <p>Stemë e FSFE-së <strong>me ngjyra</strong>: <a href="https://fsfe.org/graphics/logo.png">PNG</a> | <a href="https://fsfe.org/graphics/logo.svg">SVG</a> - Stemë e FSFE-së <strong>b/z</strong>: <a href="https://fsfe.org/graphics/logo_bw.png">PNG</a> | <a href="https://fsfe.org/graphics/logo_bw.svg">SVG</a></p>
81 80
 		
82
-		  <p style="font-size:0.8em; margin-left:2em;"><strong>Licencë</strong>: Stema
83
-          e FSFE-së nuk duhet përdorur kurrë, pa miratimin paraprak të FSFE-së,
84
-          në ndonjë mënyrë që mund të merret si marrje përsipër nga ana e 
85
-          FSFE-së të ndonjë veprimtarie, faqesh internet, produktesh apo 
86
-          njësish. Ju lutemi, <a href="mailto:team@fsfeurope.org">lidhuni me 
87
-          <em>team (at) fsfeurope.org</em></a>, po qe se dëshironi të dini
88
-          nëse përdorimi që keni në mendje është i përshtatshëm apo jo.</p>
81
+		  <p style="font-size:0.8em; margin-left:2em;">Ju lutemi, shihni veçmas <a href="/about/graphics"><strong>punët tona grafike</strong></a> për informacion mbi përdorimin e logotype-it.</p>
89 82
 		 </div>
90 83
 		
91 84
 		
92
-		<h3 id="fellowship-logo" class="left break">Stemë e Anëtarësisë Shok të FSFE-së</h3> 
93
-		
94
-		 <div class="left break margin-vertical">
95
-			<img class="left grid-30" src="promopics/plussy-sticker-thumb.png" />
96
-			
97
-			<p class="right grid-70">Kjo është stema që përfaqëson 
98
-          <a href="/fellowship/">Anëtarësimin Shok në FSFE</a>. Emri 
99
-          i saj është 'Plussy' dhe simboli ilustron një qenie njerëzore
100
-          që qëndron i vendosur për lirinë e tij. Në të njëjtën kohë, 
101
-          qenia njerëzore ka të hapura krahët për të mirëpritur këdo 
102
-          që ndan me të qëllimet e përbashkëta. Më në fund, simboli 
103
-          paraqet një 'plus', meqë lëvizja jonë bëhet më e fortë prej 
104
-          çdo identiteti më vete. Me fjalë të tjera, cilido që bëhet 
105
-          anëtar shok është një plus në betejën për liri. 
106
-          Ndaj quhet 'Plussy'.</p>
107
-			
108
-		 </div>
109
-		 
110
-		 
111
-		  <div class="left break margin-vertical">
112
-		  <p>Stema e Anëtarësimit Shok, Plussy: <a href="http://www.fsfe.org/graphics/fellowship/plussy.png">PNG</a> | <a href="http://www.fsfe.org/graphics/fellowship/plussy_plain.svg">SVG</a></p>
113
-		   <p style="font-size:0.8em; margin-left:2em;"><strong>Licencë</strong>: Stema 
114
-           e Anëtarësimit Shok (dhe variacione të saj) mund të përdoren
115
-           për t’i bërë reklamë Anëtarësimit Shok në FSFE dhe në shoqëri
116
-           të çfarëdo veprimtarie mbi Software-in e Lirë të zhvilluar 
117
-           nga anëtarë shok të FSFE-së. Mund edhe të bëhet pjesë stemash
118
-           të grupeve vendore Anëtarësie Shok, nëse dëshirohet. Por, 
119
-           nëse nuk keni një mandat nga FSFE-ja, kërkojmë të mos krijoni
120
-           përshtypjen se flisni zyrtarisht në emër të FSFE-së, apo se 
121
-           FSFE-ja ju ka autorizuar në ndonjë mënyrë ta bëni këtë.</p>		
122
-		  </div>
123
-		 
124
-		 
125
-		 <!--  <h3 id="web-banners">Web Banners</h3>-->
126
-
127
-		
128 85
 		  
129 86
 		   <h3 id="fellowship-buttons">Art grafik për përkrahje të Anëtarësimit Shok dhe FSFE-së</h3>
130 87
 
131 88
 		   
132
-			<p>Mos ngurroni t’i përdorni butonat dhe artin grafik
133
-          vijues kurdo që dëshironi të përkrahni punën tonë, Anëtarësimin
134
-          Shok ose Software-in e Lirë në përgjithësi. Shumica e ikonave 
135
-          janë të vetëkuptueshme. Klikoni mbi miniaturën që të hyni te
136
-          kartela përkatëse. </p>
89
+			<p>Mos ngurroni t’i përdorni butonat dhe artin grafik vijues kurdo që dëshironi të përkrahni punën tonë. Shumica e ikonave janë të vetëkuptueshme. Klikoni mbi miniaturën që të hyni te kartela përkatëse. </p>
137 90
 			
138
-			<p><strong>Anëtarësimi Shok</strong></p>
139
-			<p>Këto butona, që shfaqin një numër, mund të përdoren 
140
-          për të treguar që jeni anëtar shok, duke zgjedhur numrin që
141
-          përputhet me numrin tuaj të Anëtarësisë Shok. Gjeni <a href="http://download.fsfe.org/fellowship/buttons/">figurën e numrit tuaj personal</a> dhe mos ngurroni ta përdorni në çfarëdo medie që doni.</p>
142
-		   
143
-	   <table border="0" cellpadding="20">
144
-		   <tbody>
145
-		   
146
-			<tr>
147
-			 <td align="center" valign="middle"><a href="/graphics/fellowship/fellowship-page-logo.svg"><img src="/graphics/fellowship/fellowship-page-logo-200x61.png" /></a></td>
148
-			 <td align="center" valign="middle"><a href="/graphics/fellowship/fellowship-join-fsfe-200x73.png"><img src="/graphics/fellowship/fellowship-join-fsfe-200x73.png" /></a></td>
149
-			</tr>
150
-			
151
-			<tr>
152
-			 <td align="center" valign="middle"><a href="http://download.fsfe.org/fellowship/buttons/"><img src="promopics/Fellow_Number_small_200x72.png" /></a></td>
153
-			 <td align="center" valign="middle"><a href="http://download.fsfe.org/fellowship/buttons/"><img src="promopics/Fellow_Number_thumb_200x59" /></a></td>
154
-			</tr>
155
-			
156
-		   </tbody>
157
-		</table>
158
-		
159
-		<p><strong>FSFE-ja dhe fushatat</strong></p>
160
-		
161 91
 		<table border="0" cellpadding="20">
162 92
 		   <tbody>
163 93
 			

+ 18
- 9
contribute/translators/translators.sq.xhtml View File

@@ -13,7 +13,7 @@
13 13
    Free Software Foundation Europe është një organizëm ndërkombëtar.
14 14
    Synimi ynë është <strong>të mbërrijmë në sa më shumë njerëz të mundet</strong>
15 15
    dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën dhe
16
-   përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur këtë,
16
+   përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur këtë, 
17 17
    dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të jenë të përkthyer
18 18
    në shumë gjuhë.
19 19
   </p>
@@ -28,18 +28,21 @@
28 28
    dhe tjetër tekst përhapen më shumë me çdo gjuhë shtesë në të cilën janë të gatshme.
29 29
  </p>
30 30
 
31
-<p>
32
-   Kjo faqe ju jep një përmbledhje të proceseve tuaja të përkthimit. Të dhëna më të hollësishme se si të jepni ndihmesë me përkthimin mund të gjeni te <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">faqja jonë wiki për përkthyesit</a>.
31
+  <p>
32
+   Kjo faqe ju jep një përmbledhje të proceseve tuaja të përkthimit. Të dhëna
33
+   më të hollësishme se si të jepni ndihmesë me përkthimin mund të gjeni
34
+   te <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">faqja
35
+   jonë wiki për përkthyesit</a>.
33 36
   </p>
34 37
 
35 38
   <h2>Përparësi</h2>
36 39
 
37 40
   <p>
38
-   Meqë FSFE-ja është aktive në një sërë vendesh të ndryshme, tekstet
39
-   shpesh shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht
40
-   përdorim Anglishten si pikënisje për shkëmbimin e këtyre teksteve
41
-   me pjesë të tjera të organizmit dhe për përkthimin më tej.
42
-   Ndaj, na duhet posaçërisht ndihmë për
41
+   Meqë FSFE-ja është aktive në një sërë vendesh të ndryshme, tekstet shpesh
42
+   shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht përdorim
43
+   Anglishten si pikënisje për shkëmbimin e këtyre teksteve me pjesë të tjera
44
+   të organizmit dhe për përkthimin më tej. Ndaj, na duhet posaçërisht ndihmë
45
+   për
43 46
   </p>
44 47
 
45 48
   <ul>
@@ -150,11 +153,15 @@
150 153
 <sidebar promo="about-fsfe">
151 154
  <div id="related-content">
152 155
   <h3>Lidhje të shpejta:</h3>
156
+
153 157
   <ul>
154 158
    <li>
155 159
     <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Si të përkthehet</a> fsfe.org, freeyourandroid.org, pdfreaders.org, dhe drm.info
156 160
    </li>
157 161
    <li>
162
+    <a href="https://status.fsfe.org/translations.html">Përkthimë të vjetruara</a> dhe të tjera informacione të dobishme për krejt gjuhët.
163
+   </li>
164
+   <li>
158 165
     <a href="/contribute/translators/wordlist.html">Lista fjalësh dhe shprehjesh</a> të përdorura rëndom në FSFE.
159 166
    </li>
160 167
    <li>
@@ -164,9 +171,11 @@
164 171
     <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">Ekipet e përkthimit</a> në wiki-n tonë
165 172
    </li>
166 173
    <li>
167
-    <a href="https://fsfe.org/contribute/web/web.html">Informacion mbi webmastering</a> për përkthyes që duan të kenë një të kuptuar më të mirë për sistemin tonë të sajtit
174
+    <a href="https://fsfe.org/contribute/web/web.html">Informacion mbi webmastering</a> për përkthyes që duan të kenë një kuptim më të mirë për sistemin tonë të sajtit
168 175
    </li>
169 176
   </ul>
177
+
178
+
170 179
  </div>
171 180
 </sidebar>
172 181
 

+ 0
- 9
donate/thankgnus-2012.sq.xhtml View File

@@ -42,15 +42,6 @@
42 42
    <a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
43 43
    gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
44 44
   </p>
45
-	
46
-	<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
47
-	<ol>
48
-	 <li id="fn-1">Dhurime <a href="/about/transparency-commitment.html">në më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
49
-		<ul>
50
-		 <li>Google <a href="#ref-1" class="ref">↩</a></li>
51
-		</ul>
52
-	 </li>
53
-	</ol>
54 45
 
55 46
  </body>
56 47
  <sidebar promo="donate">

+ 5
- 11
donate/thankgnus-2014.sq.xhtml View File

@@ -24,7 +24,10 @@
24 24
 	<h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
25 25
 
26 26
   <p>
27
-   Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 12000 Euro ose më shumë në vit.
27
+   Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
28
+   12000 Euro ose më shumë në vit. Dhuruesit që kanë kontribuar për 
29
+   <a href="/about/transparency-commitment.html">më tepër se 10%</a>
30
+   të buxhetit tonë vjetor janë shënuar me një <span style="color:red">*</span>.
28 31
   </p>
29 32
 
30 33
   <dynamic-content group="gold"/>
@@ -59,17 +62,8 @@
59 62
    <a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
60 63
    gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
61 64
   </p>
62
-	
63
-	<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
64
-	<ol>
65
-	 <li id="fn-1">Dhurime <a href="/about/transparency-commitment.html">në më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
66
-		<ul>
67
-		 <li>Google <a href="#ref-1" class="ref">↩</a></li>
68
-		</ul>
69
-	 </li>
70
-	</ol>
71
-
72 65
  </body>
66
+
73 67
  <sidebar promo="donate">
74 68
   <h3>Fonde të FSFE-së</h3>
75 69
   <ul>

+ 15
- 21
donate/thankgnus-2017.sq.xhtml View File

@@ -24,7 +24,11 @@
24 24
 	<h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
25 25
 
26 26
   <p>
27
-   Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 12000 Euro ose më shumë në vit.
27
+   Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
28
+   12000 Euro ose më shumë në vit. Dhuruesit që kanë kontribuar për 
29
+   <a href="/about/transparency-commitment.html">më tepër se 10%</a>
30
+   të buxhetit tonë vjetor janë shënuar me një <span style="color:red">*</span>.
31
+   Dhurimi prej Siemens përfshin pagesa për shërbime komerciale.
28 32
   </p>
29 33
 
30 34
   <dynamic-content group="gold"/>
@@ -32,7 +36,8 @@
32 36
   <h2> Dhurues të Argjendtë</h2>
33 37
 
34 38
   <p>
35
-   Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 200 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 2400 Euro ose më shumë në vit.
39
+   Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 200 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
40
+   2400 Euro ose më shumë në vit.
36 41
   </p>
37 42
 
38 43
   <dynamic-content group="silver"/>
@@ -40,7 +45,8 @@
40 45
   <h2> Dhurues të Bronztë</h2>
41 46
 
42 47
   <p>
43
-   Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 40 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 480 Euro ose më shumë në vit.
48
+   Dhuruesit e bronztë kanë dhuruar 40 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
49
+   480 Euro ose më shumë në vit.
44 50
   </p>
45 51
 
46 52
   <dynamic-content group="bronze"/>
@@ -48,10 +54,11 @@
48 54
   <h2> Dhurues të Tjerë</h2>
49 55
 
50 56
   <p>
51
-   Do të donim të falënderonim ata dhurues që parapëlqyen të mbesin anonimë, dhe qindra dhurues
52
-   dhe anëtarë shok që kanë dhuruar shuma më të vogla, shumë prej tyre gjatë vitesh. Çdo kontribut
53
-   financiar, pa dallim sa i vogël apo i madh, është i rëndësishëm për veprën tonë, dhe në fakt,
54
-   këto dhurime të shumta të vogla përbëjnë një të tretën e fondeve tona gjithsej.
57
+   Do të donim të falënderonim ata dhurues që parapëlqyen të mbesin anonimë,
58
+   dhe qindra dhurues dhe anëtarë shok që kanë dhuruar shuma më të vogla,
59
+   shumë prej tyre gjatë vitesh. Çdo kontribut financiar, pa dallim sa i vogël
60
+   apo i madh, është i rëndësishëm për veprën tonë, dhe në fakt, këto dhurime
61
+   të shumta të vogla përbëjnë një të tretën e fondeve tona gjithsej.
55 62
   </p>
56 63
 
57 64
   <p>
@@ -59,20 +66,8 @@
59 66
    <a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
60 67
    gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
61 68
   </p>
62
-	
63
-<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
64
-	<ol>
65
-	 <!-- Use the following when no donor is expected to donate more than 10% of our budget-->
66
-	 <li id="fn-1">Nuk presim që një dhurues i vetëm të dhurojë <a href="/about/transparency-commitment.html">më shumë se 10%</a> të buxhetit tonë për këtë vit.<a href="#ref-1" class="ref">↩</a></li>
67
-	 <!-- Use the following when a donor donates more than 10% of our budget
68
-	 <li id="fn-1">Dhurime <a href="/about/transparency-commitment.html">në më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
69
-		<ul>
70
-		 <li>DONOR_NAME <a href="#ref-1" class="ref">↩</a></li>
71
-		</ul>
72
-	 </li>
73
-	 -->
74
-	</ol>
75 69
  </body>
70
+
76 71
  <sidebar promo="donate">
77 72
   <h3>Fonde të FSFE-së</h3>
78 73
   <ul>
@@ -82,7 +77,6 @@
82 77
   </ul>
83 78
  </sidebar>
84 79
 
85
-
86 80
  <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
87 81
 </html>
88 82
 <!--

+ 5
- 5
donate/thankgnus.sq.xhtml View File

@@ -24,7 +24,10 @@
24 24
   <h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
25 25
 
26 26
   <p>
27
-   Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 12000 Euro ose më shumë në vit.
27
+   Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
28
+   12000 Euro ose më shumë në vit. Dhuruesit që kanë kontribuar për 
29
+   <a href="/about/transparency-commitment.html">më tepër se 10%</a>
30
+   të buxhetit tonë vjetor janë shënuar me një <span style="color:red">*</span>.
28 31
   </p>
29 32
 
30 33
   <dynamic-content group="gold"/>
@@ -59,11 +62,8 @@
59 62
    <a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
60 63
    gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
61 64
   </p>
62
-  <h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
63
-	<ol>
64
-	 <li id="fn-1">Për të parë se cilët dhurues kontribuojnë me <a href="/about/transparency-commitment.html">më shumë se 10%</a> ju lutemi, vizitoni faqen tonë të dhuruesve të përvitshëm.<a href="#ref-1" class="ref">↩</a></li>
65
-	</ol>
66 65
  </body>
66
+
67 67
  <sidebar promo="donate">
68 68
   <h3>Fonde të FSFE-së</h3>
69 69
   <ul>

Loading…
Cancel
Save