Browse Source

Updating outdated translations

pull/251/head
Besnik Bleta 3 years ago
parent
commit
bcb39020cc
9 changed files with 55 additions and 173 deletions
 1. +5
  -33
    campaigns/android/android.sq.xhtml
 2. +0
  -8
    campaigns/android/help.sq.xhtml
 3. +4
  -4
    campaigns/android/liberate.sq.xhtml
 4. +3
  -73
    contribute/getyourgraphic.sq.xhtml
 5. +18
  -9
    contribute/translators/translators.sq.xhtml
 6. +0
  -9
    donate/thankgnus-2012.sq.xhtml
 7. +5
  -11
    donate/thankgnus-2014.sq.xhtml
 8. +15
  -21
    donate/thankgnus-2017.sq.xhtml
 9. +5
  -5
    donate/thankgnus.sq.xhtml

+ 5
- 33
campaigns/android/android.sq.xhtml View File

@ -70,6 +70,7 @@
<h2 style="clear:both;" id="Why">Pse Lypset Që Pajisja Juaj Celulare Të Jetë e Lirë</h2>
<p>
Pajisjet celulare janë kompjuter të vegjël që i kemi me vete gjithë kohën.
Ato kanë dijeni mbi vendndodhjen tonë dhe përmbajnë foto vetjake. I përdorim
për të komunikuar me miqtë tanë, familjen tonë dhe ndoshta me dashurinë
@ -77,6 +78,7 @@
të trupëzuar kamera dhe mikrofon. Duke qenë mjete kaq të fuqishme, mund
të sjellin rreziqe të mëdha për privatësinë, por në të njëjtën kohë mundemi
të bëjmë gjëra të mëdha me to: varet se kush i kontrollon.
</p>
<h3>Liria dhe Kontrolli</h3>
@ -157,39 +159,9 @@
që të mund të funksionojnë në liri.
</p>
<p>
Nga fusha hardware kemi <a
href="http://projects.goldelico.com/p/gta04-main/">telefonin GTA04</a>.
Është vazhdimtari i Openmoko GTA02 dhe qe hartuar që të mos kërkojë përudhës
pronësorë për funksionimin. Xhiron GNU/Linux, por lyp <i>firmware</i> jo të lirë
që të mund të shfrytëzojë WiFi-n. Kaq pranë qëllimit, dhe prapëseprapë kaq larg.
</p>
<p>
Nismat <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Maemo">Maemo</a>/<a
href="https://meego.com/">MeeGo</a> ndërtuan sisteme për telefona celularë të
bazuara në GNU/Linux, me plot përbërës jo të lirë. Tani kanë kaluar te
<a href="http://merproject.org/">Mer</a>
dhe <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tizen">Tizen</a>.
Mer është një përpjekje bashkësie për të vazhduar punën mbi
kodin bazë të MeeGo-s duke përdorur Qt-në, Tizen është nismë korporate
që përdor vetëm disa pjesë të MeeGo-s plus Enlightenment dhe HTML5.
</p>
<p>
Mozilla po punon mbi
<a href="https://www.mozilla.org/en-US/firefoxos/">sistemin operativ Firefox OS</a>
koncepti i të cilit është të furnizojë vetëm një shfletues që xhiron aplikacione web.
Këtu shfaqen problemet e zakonshme të temës
<a href="https://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">Software-i si Shërbim</a>,
përmbi atë të përudhësve me gjasë jo të lirë.
Për WebOS-in po ashtu <a
href="http://developer.palm.com/blog/2011/12/open-source/">pati njoftime se
do të hidhej në qarkullim Software i Lirë</a>. Mbetet të shihet nëse krejt
pjesët e tij do të jenë të lira dhe nëse do të ketë pajisje të reja që
hidhen në treg me WebOS-in.
</p>
<p>On our wiki, we collect <a
href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Android/OtherInitiatives">other
initiatives</a>. Please help us to maintain this list.</p>
<h2>Kontakt</h2>


+ 0
- 8
campaigns/android/help.sq.xhtml View File

@ -54,14 +54,6 @@
Ndoshta ka diçka që ju mund ta bëni lehtë.
</p>
<p>
Veç kësaj, mund të ndihmoni për ta bërë F-Droid-in <a
href="https://code.google.com/p/cyanogenmod/issues/detail?id=3789">të parainstaluar me
CyanogenMod-in</a> që kështu të mund të përfitojnë më tepër persona nga një treg i lirë.
Të tjera propozime për të ndihmuar në përhapjen e lajmit rreth F-Droid-it mund të gjenden te
<a href="http://f-droid.org/forums/topic/spreading-the-word-about-f-droid/">forumi i F-Droid-it</a>.
</p>
<h3>Si të Shtoni Aplikacione</h3>
<p>


+ 4
- 4
campaigns/android/liberate.sq.xhtml View File

@ -7,7 +7,7 @@
<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Android-in Tuaj</a></p>
<h1>Çlironi Pajisjen Tuaj!</h1>
@ -49,8 +49,8 @@
<div class="action"><a href="#OS">Çlironi OS-in tuaj</a></div>
</div>
</div>
<h2 id="Apps">Aplikacionet</h2>
@ -204,7 +204,7 @@
href="https://www.f-droid.org/packages/io.github.lonamiwebs.klooni/">1010!
Klooni</a>.
</p>
<h2 id="OS">Sisteme Operativë</h2>


+ 3
- 73
contribute/getyourgraphic.sq.xhtml View File

@ -71,93 +71,23 @@
<div class="left break margin-vertical">
<img class="left grid-30" src="promopics/logo-thumb.png" />
<p class="right grid-70">Stema zyrtare e Free Software Foundation
Europe-ës. Përdoreni që të promovoni FSFE-në dhe punën tonë. </p>
<p class="right grid-70">Stema zyrtare e Free Software Foundation Europe-ës. Përdoreni që të promovoni FSFE-në dhe punën tonë. </p>
</div>
<div class="left break margin-vertical">
<p>Stemë e FSFE-së <strong>me ngjyra</strong>: <a href="https://fsfe.org/graphics/logo.png">PNG</a> | <a href="https://fsfe.org/graphics/logo.svg">SVG</a> - Stemë e FSFE-së <strong>b/z</strong>: <a href="https://fsfe.org/graphics/logo_bw.png">PNG</a> | <a href="https://fsfe.org/graphics/logo_bw.svg">SVG</a></p>
<p style="font-size:0.8em; margin-left:2em;"><strong>Licencë</strong>: Stema
e FSFE-së nuk duhet përdorur kurrë, pa miratimin paraprak të FSFE-së,
në ndonjë mënyrë që mund të merret si marrje përsipër nga ana e
FSFE-së të ndonjë veprimtarie, faqesh internet, produktesh apo
njësish. Ju lutemi, <a href="mailto:team@fsfeurope.org">lidhuni me
<em>team (at) fsfeurope.org</em></a>, po qe se dëshironi të dini
nëse përdorimi që keni në mendje është i përshtatshëm apo jo.</p>
<p style="font-size:0.8em; margin-left:2em;">Ju lutemi, shihni veçmas <a href="/about/graphics"><strong>punët tona grafike</strong></a> për informacion mbi përdorimin e logotype-it.</p>
</div>
<h3 id="fellowship-logo" class="left break">Stemë e Anëtarësisë Shok të FSFE-së</h3>
<div class="left break margin-vertical">
<img class="left grid-30" src="promopics/plussy-sticker-thumb.png" />
<p class="right grid-70">Kjo është stema që përfaqëson
<a href="/fellowship/">Anëtarësimin Shok në FSFE</a>. Emri
i saj është 'Plussy' dhe simboli ilustron një qenie njerëzore
që qëndron i vendosur për lirinë e tij. Në të njëjtën kohë,
qenia njerëzore ka të hapura krahët për të mirëpritur këdo
që ndan me të qëllimet e përbashkëta. Më në fund, simboli
paraqet një 'plus', meqë lëvizja jonë bëhet më e fortë prej
çdo identiteti më vete. Me fjalë të tjera, cilido që bëhet
anëtar shok është një plus në betejën për liri.
Ndaj quhet 'Plussy'.</p>
</div>
<div class="left break margin-vertical">
<p>Stema e Anëtarësimit Shok, Plussy: <a href="http://www.fsfe.org/graphics/fellowship/plussy.png">PNG</a> | <a href="http://www.fsfe.org/graphics/fellowship/plussy_plain.svg">SVG</a></p>
<p style="font-size:0.8em; margin-left:2em;"><strong>Licencë</strong>: Stema
e Anëtarësimit Shok (dhe variacione të saj) mund të përdoren
për t’i bërë reklamë Anëtarësimit Shok në FSFE dhe në shoqëri
të çfarëdo veprimtarie mbi Software-in e Lirë të zhvilluar
nga anëtarë shok të FSFE-së. Mund edhe të bëhet pjesë stemash
të grupeve vendore Anëtarësie Shok, nëse dëshirohet. Por,
nëse nuk keni një mandat nga FSFE-ja, kërkojmë të mos krijoni
përshtypjen se flisni zyrtarisht në emër të FSFE-së, apo se
FSFE-ja ju ka autorizuar në ndonjë mënyrë ta bëni këtë.</p>
</div>
<!-- <h3 id="web-banners">Web Banners</h3>-->
<h3 id="fellowship-buttons">Art grafik për përkrahje të Anëtarësimit Shok dhe FSFE-së</h3>
<p>Mos ngurroni t’i përdorni butonat dhe artin grafik
vijues kurdo që dëshironi të përkrahni punën tonë, Anëtarësimin
Shok ose Software-in e Lirë në përgjithësi. Shumica e ikonave
janë të vetëkuptueshme. Klikoni mbi miniaturën që të hyni te
kartela përkatëse. </p>
<p>Mos ngurroni t’i përdorni butonat dhe artin grafik vijues kurdo që dëshironi të përkrahni punën tonë. Shumica e ikonave janë të vetëkuptueshme. Klikoni mbi miniaturën që të hyni te kartela përkatëse. </p>
<p><strong>Anëtarësimi Shok</strong></p>
<p>Këto butona, që shfaqin një numër, mund të përdoren
për të treguar që jeni anëtar shok, duke zgjedhur numrin që
përputhet me numrin tuaj të Anëtarësisë Shok. Gjeni <a href="http://download.fsfe.org/fellowship/buttons/">figurën e numrit tuaj personal</a> dhe mos ngurroni ta përdorni në çfarëdo medie që doni.</p>
<table border="0" cellpadding="20">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="middle"><a href="/graphics/fellowship/fellowship-page-logo.svg"><img src="/graphics/fellowship/fellowship-page-logo-200x61.png" /></a></td>
<td align="center" valign="middle"><a href="/graphics/fellowship/fellowship-join-fsfe-200x73.png"><img src="/graphics/fellowship/fellowship-join-fsfe-200x73.png" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="middle"><a href="http://download.fsfe.org/fellowship/buttons/"><img src="promopics/Fellow_Number_small_200x72.png" /></a></td>
<td align="center" valign="middle"><a href="http://download.fsfe.org/fellowship/buttons/"><img src="promopics/Fellow_Number_thumb_200x59" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>FSFE-ja dhe fushatat</strong></p>
<table border="0" cellpadding="20">
<tbody>


+ 18
- 9
contribute/translators/translators.sq.xhtml View File

@ -13,7 +13,7 @@
Free Software Foundation Europe është një organizëm ndërkombëtar.
Synimi ynë është <strong>të mbërrijmë në sa më shumë njerëz të mundet</strong>
dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën dhe
përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur këtë,
përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur këtë,
dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të jenë të përkthyer
në shumë gjuhë.
</p>
@ -28,18 +28,21 @@
dhe tjetër tekst përhapen më shumë me çdo gjuhë shtesë në të cilën janë të gatshme.
</p>
<p>
Kjo faqe ju jep një përmbledhje të proceseve tuaja të përkthimit. Të dhëna më të hollësishme se si të jepni ndihmesë me përkthimin mund të gjeni te <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">faqja jonë wiki për përkthyesit</a>.
<p>
Kjo faqe ju jep një përmbledhje të proceseve tuaja të përkthimit. Të dhëna
më të hollësishme se si të jepni ndihmesë me përkthimin mund të gjeni
te <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">faqja
jonë wiki për përkthyesit</a>.
</p>
<h2>Përparësi</h2>
<p>
Meqë FSFE-ja është aktive në një sërë vendesh të ndryshme, tekstet
shpesh shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht
përdorim Anglishten si pikënisje për shkëmbimin e këtyre teksteve
me pjesë të tjera të organizmit dhe për përkthimin më tej.
Ndaj, na duhet posaçërisht ndihmë për
Meqë FSFE-ja është aktive në një sërë vendesh të ndryshme, tekstet shpesh
shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht përdorim
Anglishten si pikënisje për shkëmbimin e këtyre teksteve me pjesë të tjera
të organizmit dhe për përkthimin më tej. Ndaj, na duhet posaçërisht ndihmë
për
</p>
<ul>
@ -150,10 +153,14 @@
<sidebar promo="about-fsfe">
<div id="related-content">
<h3>Lidhje të shpejta:</h3>
<ul>
<li>
<a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Si të përkthehet</a> fsfe.org, freeyourandroid.org, pdfreaders.org, dhe drm.info
</li>
<li>
<a href="https://status.fsfe.org/translations.html">Përkthimë të vjetruara</a> dhe të tjera informacione të dobishme për krejt gjuhët.
</li>
<li>
<a href="/contribute/translators/wordlist.html">Lista fjalësh dhe shprehjesh</a> të përdorura rëndom në FSFE.
</li>
@ -164,9 +171,11 @@
<a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">Ekipet e përkthimit</a> në wiki-n tonë
</li>
<li>
<a href="https://fsfe.org/contribute/web/web.html">Informacion mbi webmastering</a> për përkthyes që duan të kenë një të kuptuar më të mirë për sistemin tonë të sajtit
<a href="https://fsfe.org/contribute/web/web.html">Informacion mbi webmastering</a> për përkthyes që duan të kenë një kuptim më të mirë për sistemin tonë të sajtit
</li>
</ul>
</div>
</sidebar>


+ 0
- 9
donate/thankgnus-2012.sq.xhtml View File

@ -42,15 +42,6 @@
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
<ol>
<li id="fn-1">Dhurime <a href="/about/transparency-commitment.html">në më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
<ul>
<li>Google <a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
</ul>
</li>
</ol>
</body>
<sidebar promo="donate">


+ 5
- 11
donate/thankgnus-2014.sq.xhtml View File

@ -24,7 +24,10 @@
<h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<p>
Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 12000 Euro ose më shumë në vit.
Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
12000 Euro ose më shumë në vit. Dhuruesit që kanë kontribuar për
<a href="/about/transparency-commitment.html">më tepër se 10%</a>
të buxhetit tonë vjetor janë shënuar me një <span style="color:red">*</span>.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
@ -59,17 +62,8 @@
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
<ol>
<li id="fn-1">Dhurime <a href="/about/transparency-commitment.html">në më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
<ul>
<li>Google <a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
</ul>
</li>
</ol>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fonde të FSFE-së</h3>
<ul>


+ 15
- 21
donate/thankgnus-2017.sq.xhtml View File

@ -24,7 +24,11 @@
<h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<p>
Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 12000 Euro ose më shumë në vit.
Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
12000 Euro ose më shumë në vit. Dhuruesit që kanë kontribuar për
<a href="/about/transparency-commitment.html">më tepër se 10%</a>
të buxhetit tonë vjetor janë shënuar me një <span style="color:red">*</span>.
Dhurimi prej Siemens përfshin pagesa për shërbime komerciale.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
@ -32,7 +36,8 @@
<h2> Dhurues të Argjendtë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 200 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 2400 Euro ose më shumë në vit.
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 200 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
2400 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="silver"/>
@ -40,7 +45,8 @@
<h2> Dhurues të Bronztë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 40 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 480 Euro ose më shumë në vit.
Dhuruesit e bronztë kanë dhuruar 40 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
480 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="bronze"/>
@ -48,10 +54,11 @@
<h2> Dhurues të Tjerë</h2>
<p>
Do të donim të falënderonim ata dhurues që parapëlqyen të mbesin anonimë, dhe qindra dhurues
dhe anëtarë shok që kanë dhuruar shuma më të vogla, shumë prej tyre gjatë vitesh. Çdo kontribut
financiar, pa dallim sa i vogël apo i madh, është i rëndësishëm për veprën tonë, dhe në fakt,
këto dhurime të shumta të vogla përbëjnë një të tretën e fondeve tona gjithsej.
Do të donim të falënderonim ata dhurues që parapëlqyen të mbesin anonimë,
dhe qindra dhurues dhe anëtarë shok që kanë dhuruar shuma më të vogla,
shumë prej tyre gjatë vitesh. Çdo kontribut financiar, pa dallim sa i vogël
apo i madh, është i rëndësishëm për veprën tonë, dhe në fakt, këto dhurime
të shumta të vogla përbëjnë një të tretën e fondeve tona gjithsej.
</p>
<p>
@ -59,20 +66,8 @@
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
<ol>
<!-- Use the following when no donor is expected to donate more than 10% of our budget-->
<li id="fn-1">Nuk presim që një dhurues i vetëm të dhurojë <a href="/about/transparency-commitment.html">më shumë se 10%</a> të buxhetit tonë për këtë vit.<a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
<!-- Use the following when a donor donates more than 10% of our budget
<li id="fn-1">Dhurime <a href="/about/transparency-commitment.html">në më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
<ul>
<li>DONOR_NAME <a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
</ul>
</li>
-->
</ol>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fonde të FSFE-së</h3>
<ul>
@ -82,7 +77,6 @@
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--


+ 5
- 5
donate/thankgnus.sq.xhtml View File

@ -24,7 +24,10 @@
<h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<p>
Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 12000 Euro ose më shumë në vit.
Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
12000 Euro ose më shumë në vit. Dhuruesit që kanë kontribuar për
<a href="/about/transparency-commitment.html">më tepër se 10%</a>
të buxhetit tonë vjetor janë shënuar me një <span style="color:red">*</span>.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
@ -59,11 +62,8 @@
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
<ol>
<li id="fn-1">Për të parë se cilët dhurues kontribuojnë me <a href="/about/transparency-commitment.html">më shumë se 10%</a> ju lutemi, vizitoni faqen tonë të dhuruesve të përvitshëm.<a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
</ol>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fonde të FSFE-së</h3>
<ul>


Loading…
Cancel
Save