Browse Source

FSF Europe ----> FSFE

svn path=/trunk/; revision=8492
tags/stw2018
rolf_camps 12 years ago
parent
commit
bc69562dad

+ 1
- 0
projects/education/argumentation.nl.xhtml View File

@@ -89,6 +89,7 @@
89 89
  </body>
90 90
  <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
91 91
 </html>
92
+
92 93
 <!--
93 94
 Local Variables: ***
94 95
 mode: xml ***

+ 3
- 3
projects/education/education.nl.xhtml View File

@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
 
3 3
 <html>
4 4
 	<head>
5
-		<title>FSF Europa - Onderwijs</title>
5
+		<title>FSFE - Onderwijs</title>
6 6
 	</head>
7 7
 	<body>
8 8
 			<div align="center">
@@ -35,7 +35,7 @@
35 35
 De Free Software Foundation Europa wil het gebruik van Vrije Software in
36 36
 scholen en universiteiten promoten, aangezien vrije software pedagogisch
37 37
 en technologisch superieur is aan niet-vrije systemen. Maar veel belangrijker
38
-is dat vrijheid en samenwerking zowel voor Free Software als voor een vrij
38
+is dat vrijheid en samenwerking zowel voor Vrije Software als voor een vrij
39 39
 democratisch onderwijs onmiskenbaar het basisprincipe vormen.
40 40
 			</p>
41 41
 
@@ -107,7 +107,7 @@ ontwikkeld, is beschikbaar onder een vrije software licentie.
107 107
 
108 108
 			<p>
109 109
 Mario Fux schrijft een <a href="./tgs/tgs.en.html">twee maandelijkse column
110
-"TUX&amp;GNU@school"</a> die door de FSF Europa volledig wordt ondersteund.
110
+"TUX&amp;GNU@school"</a> die door de FSFE volledig wordt ondersteund.
111 111
 			</p>
112 112
 
113 113
 			<a name="contact"></a>

+ 2
- 2
projects/education/eduteam.nl.xhtml View File

@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
 
3 3
 <html>
4 4
  <head>
5
-  <title>FSF Europa - Onderwijs Team</title>
5
+  <title>FSFE - Onderwijs Team</title>
6 6
  </head>
7 7
 
8 8
  <body>
@@ -30,7 +30,7 @@
30 30
 
31 31
    <p>
32 32
 	Om de communicatie over Vrije Software in het onderwijs te stimuleren
33
-	en te verbeteren heeft de Free Software Foundation Europa een
33
+	en te verbeteren heeft de Free Software Foundation Europe een
34 34
 	werkgroep onderwijs opgericht.</p>
35 35
 
36 36
 	<p>

Loading…
Cancel
Save