Browse Source

FSF Europe ----> FSFE

svn path=/trunk/; revision=8492
tags/stw2018
rolf_camps 12 years ago
parent
commit
bc69562dad

+ 1
- 0
projects/education/argumentation.nl.xhtml View File

@@ -89,6 +89,7 @@
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>

<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***

+ 3
- 3
projects/education/education.nl.xhtml View File

@@ -2,7 +2,7 @@

<html>
<head>
<title>FSF Europa - Onderwijs</title>
<title>FSFE - Onderwijs</title>
</head>
<body>
<div align="center">
@@ -35,7 +35,7 @@
De Free Software Foundation Europa wil het gebruik van Vrije Software in
scholen en universiteiten promoten, aangezien vrije software pedagogisch
en technologisch superieur is aan niet-vrije systemen. Maar veel belangrijker
is dat vrijheid en samenwerking zowel voor Free Software als voor een vrij
is dat vrijheid en samenwerking zowel voor Vrije Software als voor een vrij
democratisch onderwijs onmiskenbaar het basisprincipe vormen.
</p>

@@ -107,7 +107,7 @@ ontwikkeld, is beschikbaar onder een vrije software licentie.

<p>
Mario Fux schrijft een <a href="./tgs/tgs.en.html">twee maandelijkse column
"TUX&amp;GNU@school"</a> die door de FSF Europa volledig wordt ondersteund.
"TUX&amp;GNU@school"</a> die door de FSFE volledig wordt ondersteund.
</p>

<a name="contact"></a>

+ 2
- 2
projects/education/eduteam.nl.xhtml View File

@@ -2,7 +2,7 @@

<html>
<head>
<title>FSF Europa - Onderwijs Team</title>
<title>FSFE - Onderwijs Team</title>
</head>

<body>
@@ -30,7 +30,7 @@

<p>
Om de communicatie over Vrije Software in het onderwijs te stimuleren
en te verbeteren heeft de Free Software Foundation Europa een
en te verbeteren heeft de Free Software Foundation Europe een
werkgroep onderwijs opgericht.</p>

<p>

Loading…
Cancel
Save