Browse Source

A stab at a Finland country site

svn path=/trunk/; revision=20633
pull/8/head
mirv 9 years ago
parent
commit
bb4e5b9267
6 changed files with 339 additions and 0 deletions
 1. +24
  -0
    fi/events/2011/event-20110601-01.fi.xml
 2. +113
  -0
    fi/fi.en.xhtml
 3. +21
  -0
    fi/fi.sources
 4. +159
  -0
    fi/fi.xsl
 5. BIN
    fi/finland.jpg
 6. +22
  -0
    fi/projects/vapaasuomi/project.fi.xml

+ 24
- 0
fi/events/2011/event-20110601-01.fi.xml View File

@@ -0,0 +1,24 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
        <event start="2011-06-01 17:00">
                <title>FSFE-tapaaminen Helsingissä</title>

                <body>
Tervetuloa kuulemaan mitä FSFE on tehnyt Suomessa tänä vuonna ja
suunnittelemaan mitä sen pitäisi tehdä loppuvuodesta.

Pidämme kaikille VALO-aktivisteille avoimen tapaamisen 1.6.2011 klo
17-20 Hub Helsingissä, osoitteessa Annankatu 31-33C, 2. kerros.

Ideoita tehtävistä ja tempauksista voi myös listata etukäteen yhteiseen
muistioomme osoitteessa:
http://fi.etherpad.fsfe.org/3


Paikalle saa tulla ilmoittautumatta, mutta järjestelyjä helpottaa jos
voit etukäteen kuitata tulemisesi viestillä osoitteeseen
finland@fsfe.org.
                </body>
        </event>
</eventset>

+ 113
- 0
fi/fi.en.xhtml View File

@@ -0,0 +1,113 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<html>
<head>
<title>Tietoja Free Software Foundation Europesta - Suomen tiimi</title>
</head>

<body>
<!-- <p id="category"><a href="/about/people/people.html">People</a></p> -->
<h1>Suomi</h1>
<div id="news" class="section">
<h2>
<a class="rss-feed" href="/news/news.rss"><img src="/graphics/rss.png" alt="News RSS" title="news RSS feed" /></a>
<a class="ical" href="http://identi.ca/fsfe"><img src="/graphics/identica.png" alt="identica" title="follow FSFE on identi.ca"/></a>
<a href="/news/news.html">Uutiset</a>
</h2>
<country-news />
</div><!--end #news-->
<div id="events" class="section">
<h2>
<a class="rss-feed" href="/events/events.rss"><img src="/graphics/rss.png" alt="Events RSS" title="events RSS feed" /></a>
<a class="ical" href="webcal://fsfe.org/events/events.ics"><img src="/graphics/ical.png" alt="iCal" title="FSFE events as iCal feed" /></a>
<a href="/events/events.html">Tapahtumat</a>
</h2>
<country-events />
</div><!--end #events-->
<div class="clear">
<!-- enable or disable this div to show or hide an identica feed. change 'user'
parameter to filter the 'dents' that will be shown -->
<div id="identica" class="section">
<h2>
<a class="ical" href="http://identi.ca/fsfefi"><img src="/graphics/identica.png" alt="identica" title="Seuraa Suomen FSFE-tiimiä identi.ca:ssa"/></a>
<span><microblog-label /></span>
</h2>
<div class="entry">
<script type="text/javascript" src="http://identi.ca/js/identica-badge.js">
{
"user":"fsfefi",
"server":"identi.ca",
"border":"0px",
"background":"none",
"width":"360px",
"height":"200px"
}
</script>
</div>
</div><!--end #identica-->
</div>
<div id="contact" class="section">
<h2><span>Ota yhteyttä</span></h2>
<div class="entry">
<p><a href="mailto:germany@fsfeurope.org">finland@fsfeurope.org</a></p>
<!--
<p>
Free Software Foundation Europe e.V.<br />
Linienstr. 141 EG<br />
10115 Berlin
</p>
-->
<p>+358 44 566 2204</p>
</div>
</div><!--end #contact-->
<div id="team" class="section grid-100">
<h2><span>Suomen tiimi</span></h2>
<country-team-list />
<div class="image center">
<img src="finland.jpg" alt="Ryhmäkuva Suomen tiimin perustajista" />
<p>
Suomen FSFE-tiimi Helsingin yliopistolla.
</p>
</div>
</div><!--end #team-->
</body>

<timestamp>$Date: 2010-03-19 16:00:25 +0100 (ven. 19 mars 2010) $ $Author: hugo $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 21
- 0
fi/fi.sources View File

@@ -0,0 +1,21 @@
about/germany/germany:global
about/people/people:global
about/people/functions:global
about/people/function-:global
about/people/countries:global
about/people/volunteers:global
projects/*/project:global
news/*/news:global
news/generated_xml/:global
news/nl/nl:global
de/news/*/news:de
es/news/*/news:es
fr/news/*/news:fr
it/news/*/news:it
se/news/*/news:se
events/*/event:global
de/events/*/event:de
es/events/*/event:es
fr/events/*/event:fr
it/events/*/event:it
se/events/*/event:se

+ 159
- 0
fi/fi.xsl View File

@@ -0,0 +1,159 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:dt="http://xsltsl.org/date-time">
<xsl:import href="../tools/xsltsl/tagging.xsl" />
<xsl:import href="../tools/xsltsl/countries.xsl" />
<xsl:import href="../tools/xsltsl/translations.xsl" />
<xsl:output method="xml" encoding="UTF-8" indent="yes" />

<!-- To localise this page to a new country, copy this file and change the following:
# <xsl:variable name="country-code">de</xsl:variable> -> change xx to your country code
For more information, take a look at the documentation at
http://fsfe.org/contribute/web/tagging.html
-->
<xsl:variable name="country-code">fi</xsl:variable>
<!--display labels-->

<!--translated word "news"-->
<xsl:template match="news-label">
<xsl:call-template name="gettext">
<xsl:with-param name="id" select="'news'" />
</xsl:call-template>
</xsl:template>

<!--translated word "events"-->
<xsl:template match="events-label">
<xsl:call-template name="gettext">
<xsl:with-param name="id" select="'events'" />
</xsl:call-template>
</xsl:template>

<!--translated word "microblog"-->
<xsl:template match="microblog-label">
<xsl:call-template name="gettext">
<xsl:with-param name="id" select="'microblog'" />
</xsl:call-template>
</xsl:template>

<!--translated word "contact"-->
<xsl:template match="contact-label">
<xsl:call-template name="gettext">
<xsl:with-param name="id" select="'contact'" />
</xsl:call-template>
</xsl:template>

<!--translated word "team"-->
<xsl:template match="team-label">
<xsl:call-template name="gettext">
<xsl:with-param name="id" select="'team'" />
</xsl:call-template>
</xsl:template>
<!--define contact information-->
<xsl:template match="contact-details">
<xsl:for-each select="/html/set/contact">

<xsl:if test="@id = 'FI'">
<!-- Email -->
<xsl:if test="email != ''">
<xsl:element name="p">
<xsl:value-of select="/buildinfo/textset/text[@id='email']" />
<xsl:text> </xsl:text>
<xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">
<xsl:text>mailto:</xsl:text>
<xsl:value-of select="email" />
</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="email" />
</xsl:element>
</xsl:element>
</xsl:if>
<!-- Address -->
<xsl:if test="address != ''">
<xsl:apply-templates select="address"/>
</xsl:if>
<!-- Phone -->
<xsl:if test="phone != ''">
<xsl:element name="p">
<xsl:value-of select="/buildinfo/textset/text[@id='phone']" />
<xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="phone" />
</xsl:element>
</xsl:if>

<!-- Fax -->
<xsl:if test="fax != ''">
<xsl:element name="p">
<xsl:value-of select="/buildinfo/textset/text[@id='fax']" />
<xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="fax" />
</xsl:element>
</xsl:if>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<!--define dynamic list of country news items-->
<xsl:template match="country-news">
<xsl:call-template name="fetch-news">
<xsl:with-param name="tag">
<xsl:value-of select="$country-code" />
</xsl:with-param>
<xsl:with-param name="nb-items" select="3" />
</xsl:call-template>
</xsl:template>
<!--define dynamic list of country event items-->
<xsl:template match="country-events">
<!-- Current events -->
<xsl:call-template name="fetch-events">
<xsl:with-param name="wanted-time" select="'present'" />
<xsl:with-param name="tag">
<xsl:value-of select="$country-code" />
</xsl:with-param>
<xsl:with-param name="display-details" select="'yes'" />
</xsl:call-template>
<!-- Future events -->
<xsl:call-template name="fetch-events">
<xsl:with-param name="wanted-time" select="'future'" />
<xsl:with-param name="nb-items" select="3" />
<xsl:with-param name="tag">
<xsl:value-of select="$country-code" />
</xsl:with-param>
<xsl:with-param name="display-details" select="'yes'" />
</xsl:call-template>
</xsl:template>
<!--define dynamic list of country team members-->
<xsl:template match="country-team-list">
<xsl:call-template name="country-people-list">
<xsl:with-param name="team">
<xsl:value-of select="$country-code" />
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</xsl:template>
<!-- Do not copy <set> or <text> to output at all -->
<xsl:template match="set | tags"/>

<!-- For all other nodes, copy verbatim -->
<xsl:template match="@*|node()" priority="-1">
<xsl:copy>
<xsl:apply-templates select="@*|node()"/>
</xsl:copy>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

BIN
fi/finland.jpg View File

Before After
Width: 424  |  Height: 265  |  Size: 67KB

+ 22
- 0
fi/projects/vapaasuomi/project.fi.xml View File

@@ -0,0 +1,22 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<projectset>
<project date="2007-07-07" status="finished">
<title>vapaasuomi.fi</title>
<description>
”vapaasuomi.fi – Vapaat ohjelmistot ja sisällöt” on yleinen tieto- ja
linkkisivusto laajasta aihealueestaan. Sivusto ei ole suoraan FSFE:hen
liittyvä muuten kuin aihepiiriltään, mutta monet aktiivit muun muassa
sivustoon liittyvällä #vapaakoodi-IRC-kanavalla ovat myös FSFE:n
Fellowship-jäseniä. Käytämme myös FSFE:n sähköpostilistaa aiheen tiimoilta
keskusteluun.

Sivuston staattisempien osien lisäksi jatkuvasti muuttuvaa aineistoa
ovat tapahtumakalenteri sekä blogiplaneetta.

vapaasuomi.fi:tä palvelee tällä hetkellä tarkoitustaan, mutta sitä
saa tulla myös mukaan kehittämään.
</description>
<link>http://www.vapaasuomi.fi/</link>
</project>
</projectset>

Loading…
Cancel
Save