Преглед на файлове

Changed title.

svn path=/trunk/; revision=8767
pull/8/head
pichel преди 13 години
родител
ревизия
ba39e395bd
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      news/nl/nl-200707.fr.xml

+ 1
- 1
news/nl/nl-200707.fr.xml Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@

<newsset>
<news type="newsletter" date="2007-08-09">
<title>FSFE Newsletter</title>
<title>Lettre d'information de la FSFE</title>
<body>
Sujets:
Démystification du format MS-OOXML,


Зареждане…
Отказ
Запис