Browse Source

correct typo evets - events (#1812)

Co-Authored-By: Thomas Doczkal <doczkal@fsfe.org>
Co-Committed-By: Thomas Doczkal <doczkal@fsfe.org>
pull/1825/head
Thomas Doczkal 4 months ago
committed by Max Mehl
parent
commit
b9c9f2e8ef
  1. 2
      contribute/translators/translators.nn.xhtml

2
contribute/translators/translators.nn.xhtml

@ -22,7 +22,7 @@
av offentlege tekster. Særleg dei hyppig oppdaterte sidane som
<a href="/index.html">forsida</a>,
<a href="/news/news.html">nyhendesida</a> og
<a href="/evets/events.html">sida for hendingar</a> tek mykje tid. Meir
<a href="/events/events.html">sida for hendingar</a> tek mykje tid. Meir
informasjon om korleis du kan yta hjelp med omsetjing av vevsidene finn du på
<a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">vevomsetjaranes informasjonsside</a>.
</p>

Loading…
Cancel
Save