Browse Source

Translation of English file

svn path=/trunk/; revision=9612
pull/8/head
rolf_camps 13 years ago
parent
commit
b77931430d
2 changed files with 144 additions and 0 deletions
  1. +123
    -0
      news/2007/news-20071221-01.nl.xhtml
  2. +21
    -0
      news/2007/news-20071221-01.nl.xml

+ 123
- 0
news/2007/news-20071221-01.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,123 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>
FSFE - De FSFE staat achter een nieuwe antitrustonderzoek tegen
Microsoft
</title>
<style type="text/css">
.leftmargin{
margin-left:1em;
}
</style>
</head>

<body>
<h1>
De FSFE staat achter een nieuwe antitrustonderzoek tegen
Microsoft
</h1>

<p>
"Men moet van Microsoft op een onverholen, volledige en
nauwgezette wijze een volledige implementatie van de vrije en open
industriestandaarden eisen", dit is de boodschap van de brief van
de Free Software Foundation Europe (FSFE) aan de Europese
commissaris voor concurrentie Neelie Kroes. Om dit doel te
bereiken biedt de FSFE haar steun aan bij een mogelijk
antitrustonderzoek gebaseerd op een klacht van Opera Software
tegen Microsoft. De klacht is een gevolg van anticompetitief
gedrag in de webbrowsermarkt."
</p>

<p>
"Alhoewel Opera Software geen producent van Vrije Software is,
delen wij hun vaststellingen en zorgen over de huidige situatie
in de webbrowsermarkt", schrijft Georg Greve, voorzitter van de
FSFE, in zijn brief en hij vervolgt: "Enkele van de meest
succesvolle webbrowsers in deze markt zijn - of bestaan voor een
groot deel uit - Vrije Software. Voorbeelden hiervan zijn Mozilla
Firefox en Konqueror, een browser ontwikkeld door KDE. Dit zijn
heel innovatieve producten die bij een breed publiek bekend
staan om veiliger te zijn dan de dominante toepassing in deze
markt. Deze webbrowsers implementeren op een nauwgezette manier
de grote internationale Open Standaarden die relevant zijn voor
webbrowsertechnologie."
</p>

<p>
Welk probleem bestaat er in de browsermarkt? De FSFE verklaart:
"Juist omdat deze browsers zich houden aan de door de industrie
erkende Open Standaarden en het geheime, niet-erkende 'Microsoft
dialect' niet kunnen implementeren lijken ze vaak wat beperkt als
je ze vergelijkt met Microsofts Internet Explorer. Deze browser
heeft zich door zijn dominante marktpositie kunnen opwerken tot
de gesloten, de facto standaard. Het is ook zo dat deze
alternatieve browsers niet de mogelijkheid krijgen om zich op
dezelfde wijze te integreren in het dominante Windows
besturingssysteem als de Internet Explorer."
</p>

<p>
Georg Greve besluit als volgt: "Wij ondersteunen met nadruk de
vraag naar dwingende maatregelen die Microsofts strategie van het
'toepassen, dan uitbreiden en uiteindelijk vernietigen' van
multilaterale open standaarden een halt toeroepen. Het is een
strategie die Microsoft reeds succesvol toepaste in de Work Group
servermarkt en die werd aangepakt door de beslissing in 2004. De
FSFE vindt het heel belangrijk dat Microsoft zich houdt aan de
erkende standaarden. We zijn er vaak getuige van hoe Microsoft op
steeds dezelfde manier ook in andere markten de publieke en
internationale standaarden, die garant moeten staan voor een goede
interoperabiliteit, ondermijnt.".
</p>

<p>
U kan de volledige originele brief lezen op<br />
<br />
<a
href="http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf"
title="Brief van de FSFE aan de Europese commissaris voor concurrentie Neelie Kroes."
>http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf</a>
</p>

<p>De Free Software Foundation Europe:</p>

<p class="leftmargin">
De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
activiteiten. De toegang tot software bepaalt je deelname aan de
digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te
houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije
Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
gebruikten, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije
Software.<br />
<br />
http://fsfeurope.org
</p>

<p>Contact:</p>
<p class="leftmargin">
U kan de FSFE centrale bereiken vanuit:
<ul>
<li>België: +32 2 747 03 57</li>
<li>Duitsland: +49 700 373 38 76 73</li>
<li>Zweden: +46 31 7802160</li>
<li>Zwitserland: +41 43 500 03 66</li>
<li>VK: +44 29 200 08 17 7</li>
</ul></p>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 21
- 0
news/2007/news-20071221-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,21 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<newsset>
<news date="2007-12-21">
<title>
De FSFE staat achter een nieuwe antitrustonderzoek tegen Microsoft
</title>
<body>
"Men moet van Microsoft op een onverholen, volledige en
nauwgezette wijze een volledige implementatie van de vrije en open
industriestandaarden eisen", dit is de boodschap van de brief van
de Free Software Foundation Europe (FSFE) aan de Europese
commissaris voor concurrentie Neelie Kroes. Om dit doel te
bereiken biedt de FSFE haar steun aan bij een mogelijk
antitrustonderzoek gebaseerd op een klacht van Opera Software
tegen Microsoft. De klacht is een gevolg van anticompetitief
gedrag in de webbrowsermarkt.
</body>
<link>/news/2007/news-20071221-01.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save