diff --git a/activities/publiccode/publiccode.tr.xhtml b/activities/publiccode/publiccode.tr.xhtml index e1965f991e..0e335c4460 100644 --- a/activities/publiccode/publiccode.tr.xhtml +++ b/activities/publiccode/publiccode.tr.xhtml @@ -1,81 +1,128 @@ - + + - 1 +2 - - Kamusal Para? Kamusal Kod! - - + + Kamusal Para? Kamusal Kod! + - - -

Kampanyalarımız

- + -

Kamusal Para? Kamusal Kod!

+ +

Kampanyalarımız

+ -
-
-
- 'Kamusal Para, Kamusal Kod' kampanyasının logosu -
+

Kamusal Para? Kamusal Kod!

-

- Vergi verenlerin parasıyla üretilen yazılımlar neden Özgür Yazılım - olarak yayınlanmıyor? Kamu tarafından finanse edilerek, kamu sektörü - için geliştirilen yazılımların Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım - lisansı altında kamuya açık olmasını gerektiren mevzuat istiyoruz. - Eğer kamunun parasıysa, kod da kamunun olmalıdır. Halkın parasıyla - üretilen kod, halka açık olmalıdır! -

-
+
-

- Kamusal Para? Kamusal Kod! - kampanyası; Özgür Yazılım'ı, kamu tarafından finanse edilen yazılım için - bir standart hâline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu ilkeyi izleyen kamu - yönetimleri; diğer kamu kurumlarıyla iş birliği, tekil satıcılardan - bağımsızlık, potansiyel vergi tasarrufu, artan inovasyon ve BT güvenliği - için daha iyi bir temelden yararlanabilir. +

+ +
+ 'Kamusal para, kamusal kod' kampanyasının logosu +
+ +

Vergi verenlerin parasıyla üretilen yazılımlar neden Özgür Yazılım olarak yayımlanmıyor? Kamu tarafından + finanse edilerek, kamu sektörü için geliştirilen yazılımların bir Özgür ve Açık Kaynak Yazılım lisansı + kapsamında kamuya açık olmasını gerektiren mevzuat istiyoruz. Eğer kamunun parasıysa, kod da kamunun olmalıdır.

-

- Avrupa Özgür Yazılım Vakfı ile birlikte 170'in üzerinde sivil toplum - kuruluşu ve 26.000'den fazla kişi - Açık Mektup'u - imzaladı. İmzaları tüm Avrupa'daki karar vericilerle ve siyasi - temsilcilerle iletişim kurmak, kamu kodunu standart yapmaya ikna etmek - için kullanacağız. Daha büyük bir etki yaratmak için - imzanızı eklemeye - davetlisiniz! -

- - - Kamusal Para, Kamusal Kod - Kamu tarafından finanse edilen yazılımları Özgür Yazılım olarak yayımlamak için bir kampanya - -

Ek Bağlantılar

- +

Kamusal Para? Kamusal Kod! kampanyası; kamu tarafından finanse edilen + yazılımlar için Özgür Yazılım'ı bir standart hâline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu ilkeyi benimseyen kamu yönetimi; + diğer kamu kurumlarıyla iş birliği, tek satıcılardan bağımsızlık, vergi tasarrufu potansiyeli, artan inovasyon ve + BT güvenliği için daha iyi bir temelden yarar sağlayabilir.

+ +

Avrupa Özgür Yazılım Vakfı ile birlikte 200'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu ve 31.000'den fazla kişi Açık Mektup'u imzaladı. İmzaları tüm Avrupa'daki karar + vericilerle ve siyasi temsilcilerle iletişim kurmak, kamu kodunu standart yapmaya ikna etmek için kullanacağız. + Daha büyük bir etki yaratmak için siz de imzanızı eklemeye + davetlisiniz! +

+ +

Bu kampanya çerçevesinde, sivil toplumu, kendi kamusal yönetimlerini ikna etmemizde bize yardımcı olma konusunda + aktifleştirmek için güçlendirmeye de çalışıyoruz. Bunun için, "Yönetimlerinizle bağlantı kurun" + faaliyetini oluşturduk. Bu viki sayfasında, kamu yönetimlerinizle bağlantıya geçtiğinizde gerekli tüm bilgi ve + argümanları bulabilirsiniz. Kendi politik temsilcilerinize ulaştırmak üzere uyarlayabileceğiniz farklı dillerdeki + çeşitli örnek mektubu da orada bulacaksınız. Ek olarak, topluluğumuza bu faaliyete yönelik çok daha pratik bir + yaklaşım sunmak üzere atölyeler de sunuyoruz. Daha fazlası için bizi izlemeye devam edin

+ +
+ Parasını halkın ödediği kod, halka açık olmalıdır! +
+ + + +

Kampanya videomuz Türkçe de dâhil olmak üzere 19 farklı dilde mevcut; İngilizce, Almanca, İspanyolca, Esperanto, + Fransızca, Hırvatça, Macarca, İtalyanca, Felemenkçe, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Slovakça, Arnavutça, + İsveççe, Türkçe, Çince, vb. Kendi dilinizde okumak için Kamusal Para? Kamusal + Kod! sitesini ziyaret edebilirsiniz.

+ +
+ + + +Kamusal Para, Kamusal Kod - Kamunun finanse ettiği kodun Özgür Yazılım olarak yayımlanması için bir + kampanya + + + +

Daha fazlası

+ + + + +
+The FLOSS Information - - - The FLOSS Information +--> \ No newline at end of file diff --git a/activities/yh4f/faq.en.xhtml b/activities/yh4f/faq.en.xhtml index 5378d3ec33..f46f768197 100644 --- a/activities/yh4f/faq.en.xhtml +++ b/activities/yh4f/faq.en.xhtml @@ -128,6 +128,24 @@ submit.

+

Can I chat with other participants?

+

+ There is an online meetup accompanying the competition, where you + can hang out with other participants, or with some luck find experts + that might give you a hint when you get stuck with your project. It + uses Matrix, a a Free Software + communication platform. If you host your competition project on EduGit, you can immediately view and + join the YH4F + Space. If you have another Matrix account, just point your + client at the #yh4f:edugit.org space. Please remember + that we can not guarantee that someone will be able to help you + here, we encourage you to also seek help from local communities and + people you trust. Also, providing solutions to coding problems in + the online meetup is forbidden. +

+

What type of software should I make?

Think of a simple program that you wish it existed but you have @@ -210,7 +228,7 @@

How will I present my idea?

You will upload your program and the jury members will + href="/activities/yh4f/jury.html">jury members will evaluate it. Then, you will be invited to present the software yourself to the jury members, and share a few words about yourself. How did you come up with your idea? It would be diff --git a/activities/yh4f/index.en.xhtml b/activities/yh4f/index.en.xhtml index c191fb639e..73824699c5 100644 --- a/activities/yh4f/index.en.xhtml +++ b/activities/yh4f/index.en.xhtml @@ -12,58 +12,59 @@

Youth Hacking 4 Freedom

-
-

- If you like coding, tinkering, and having fun with software and if you - are up for a challenge, we have something exciting for you: "Youth - Hacking 4 Freedom" (YH4F), the FSFE's hacking competition for young - people from Europe! -

+
+

+ If you like coding, tinkering, and having fun with software and if + you are up for a challenge, we have something exciting for you: "Youth + Hacking 4 Freedom" (YH4F), the FSFE's hacking competition for young people + from Europe! +

- Three teenagers standing in a hackerspace + Three teenagers standing in a hackerspace
+

+ Graphic by Lisa Schmidt, CC-BY-SA 4.0 +

Join Youth Hacking 4 Freedom

- Are you up to hacking on a software project of your choice? Do you - want to meet like-minded people of your age from around Europe? - What about getting the chance to receive one of our cash awards and - to travel to Brussels to meet the other winners and great people - from the Free Software movement? Then join the YH4F competition! - The only conditions for you to join are that you are 14-18 years - old and you live in Europe. Start by registering before Sunday, 31 - October 2021. + Are you up to hacking on a software project of your choice? Do you want to + meet like-minded people of your age from around Europe? What about getting + the chance to receive one of our cash awards and to travel to Brussels to + meet the other winners and great people from the Free Software movement? + Then join the YH4F competition! The only conditions for you to join are that + you are 14-18 years old and you live in Europe. Start by + registering before Sunday, 31 October 2021.

- We are dedicated to offering an inclusive environment in the - YH4F, and we would like to encourage teenagers of all genders to - join! We will make sure everyone will enjoy the process and will - leave this competition with added knowledge and a smile. + We are dedicated to offering an inclusive environment in the + YH4F, and we would like to encourage teenagers of all genders to + join! We will make sure everyone will enjoy the process and will + leave this competition with added knowledge and a smile.

Start by joining our Opening Event

- On Sunday, 10 October at 17:00 CET, join our online - event so that you can learn more about the contest. Make sure - you have registered in the competition already in order to come to - the YH4F Opening Event. You will get to see the people - organising the competition, to better understand the concept of - Free Software, and to ask any questions you might have. Talk to us - or use the chat, whichever feels more comfortable to you. + On Sunday, 10 October at 17:00 CET, join our online event + so that you can learn more about the contest. Make sure you have registered + in the competition already in order to come to the YH4F Opening Event. You + will get to see the people organising the competition, to better understand + the concept of Free Software, and to ask any questions you might have. Talk + to us or use the chat, whichever feels more comfortable to you.

- We are here to help you out, and we will be glad to meet you from - the Opening Event, before the competition officially starts. If you - are undecided about taking part in the competition you are also welcome to join the YH4F Opening event - to figure out if you are up - for this challenge. + We are here to help you out, and we will be glad to meet you from the + Opening Event, before the competition officially starts. If you are + undecided about taking part in the competition you are also welcome + to join the YH4F Opening event to figure out if you are up for this + challenge.

Register your project!

@@ -83,17 +84,7 @@
-
- -
- -
-
+
@@ -110,10 +101,10 @@
- +
- Only participants born between 01.01.2002 and 31.12.2008 are eligible. + Only participants born between 01.01.2003 and 27.09.2007 are eligible.
@@ -123,7 +114,8 @@
- For example, where do you live? What hobbies and interests do you have? What motivates you? + For example, where do you live? What hobbies and interests do you have? + What motivates you?
@@ -155,103 +147,96 @@ -

Decide yourself what you code

+

Decide yourself what you code

- There is no set challenge or topic for the software you should - develop. Embrace your imagination and create what is the most - interesting to you. It can address an everyday problem you have, or - it can be just fun. It can be a standalone program that you write - from scratch, or you can modify and combine existing programs. The - possibilities are endless. A vital condition for the competition - is that the program should be Free Software, so that - others can use, study, share, and improve the code in the future. + There is no set challenge or topic for the software you should develop. + Embrace your imagination and create what is the most interesting to you. It + can address an everyday problem you have, or it can be just fun. It can be a + standalone program that you write from scratch, or you can modify and + combine existing programs. The + possibilities are endless. A vital condition for the competition is that + the program should be Free + Software, so that others can use, study, share, and improve the code in + the future.

Take the time you need

- From Monday 1 November 2021 to Thursday 31 March 2022, you will - have five months to come up with an idea for a Free Software - program and write it. During the coding - period you will be invited to an online group meeting, where - you and other participants can briefly follow each other’s work, - exchange ideas, and share problem-solving tips. + From Monday 1 November 2021 to Thursday 31 March 2022, you will have five + months to come up with an idea for a Free Software program and write it. + During the coding + period you will be invited to an online group meeting, where you and other + participants can briefly follow each other’s work, exchange ideas, and share + problem-solving tips. You can also communicate on your own, using the chat + room in the YH4F space.

Present your program to top experts

- Your software project will be in good hands, as it will be - evaluated by Free Software experts. Our jury - members excel in - software development and are deeply involved in the Free Software - movement. At the same time, they are excellent people to work with. - After you submit your program, you will have the chance to present - it to them, as part of your evaluation. This is a nice opportunity - for you to discuss your idea and your achievement with experienced - people in the field. + Your software project will be in good hands, as it will be evaluated by Free + Software experts. Our jury + members excel in software development and are deeply involved in + the Free Software movement. At the same time, they are excellent people to + work with. After you submit your program, you will have the chance to + present it to them, as part of your evaluation. This is a nice opportunity + for you to discuss your idea and your achievement with experienced people in + the field.

-
+

Do you have more questions before registering?

- Go to our FAQ + Frequently Asked Questions

Awesome awards and experiences await

- Based on the jury’s grades, the winners will be determined and - announced. The first six places will be awarded cash - between 4.096€ and 1.024€ each. The Award Ceremony of YH4F - will take place in Brussels in June 2022. All the winners will be - invited there with covered costs. The Award Ceremony will have top - speakers in the field of Free Software and it will be a time of - celebration. You made it! Your hard work paid off. Now you can - enjoy 2 educative and exciting days in Brussels and socialise with - fellow winners. + Based on the jury’s grades, the winners will be determined and announced. + The first six places will be awarded cash between 4.096€ and 1.024€ + each. The Award + Ceremony of YH4F will take place in Brussels in June 2022. All the + winners will be invited there with covered costs. The Award Ceremony will + have top speakers in the field of Free Software and it will be a time of + celebration. You made it! Your hard work paid off. Now you can enjoy 2 + educative and exciting days in Brussels and socialise with fellow winners.

- -
- -
- Forty years ago, Reinhard Wiesemann won a hacking competition for - young people. He used the money from his cash prize to advance his - professional development. Now Youth Hacking 4 Freedom is - financially supported with donations by Reinhard Wiesemann, - Linuxhotel, and Vielrespektzentrum. -
-
- - - - + +
+ Forty years ago, Reinhard Wiesemann won a hacking competition for young + people. He used the money from his cash prize to advance his professional + development. Now Youth Hacking 4 Freedom is financially supported with + donations by Reinhard Wiesemann, Linuxhotel, and Vielrespektzentrum. +
+

- Do you want to support the FSFE's work in inspiring young Free Software hackers in Europe? + Do you want to support the FSFE's work in inspiring young Free Software + hackers in Europe?

Become a supporter now
-
- -
Our jury members excel in - software development and are deeply involved in the Free Software - movement. See all of YH4F jury members here.
-
- +
+ + +
+
-

Would you like to feature YH4F? Open our media kit and feel free to use the illustrations found inside.

+

+ Would you like to feature YH4F? Open our media kit and feel free to use + the illustrations found inside. +

Media Kit
diff --git a/activities/yh4f/jury.en.xhtml b/activities/yh4f/jury.en.xhtml index d27cd59b9a..7e1f510605 100644 --- a/activities/yh4f/jury.en.xhtml +++ b/activities/yh4f/jury.en.xhtml @@ -126,6 +126,20 @@ product manager for Wikidata.

+ +
 • + Aleix Pol i Gonzàlez +
  +

  Aleix Pol i Gonzàlez

  +

  + Aleix Pol i Gonzàlez has been collaborating with KDE since + 2007. He started working in software development in the KDE + Education area and KDevelop. Aleix joined the KDE e.V. + board of directors in 2014. In his day-job, he is employed + by Blue Systems where he has worked with other parts of the + community including Plasma and Qt. +

  +
 • Nikos Roussos @@ -178,6 +192,18 @@

 • +
 • + Marvin W +
  +

  Marvin W

  +

  + Marvin has been contributing to free software for more than + 10 years, with a focus on Android and federated encrypted + messaging. He's the developer of microG and a member of the + XMPP Standards Foundation. +

  +
  +
 • Stefano Zacchiroli
  diff --git a/activities/yh4f/media.en.xhtml b/activities/yh4f/media.en.xhtml index ded8b481f2..ca9fbdd827 100644 --- a/activities/yh4f/media.en.xhtml +++ b/activities/yh4f/media.en.xhtml @@ -16,9 +16,11 @@

  Would you like to feature Youth Hacking 4 Freedom? Wonderful! Make sure to use some of our official graphics to enrich your - article. All files are licenced under CC BY-SA 4.0. If you need - further material or require another licence, please get in touch - with us. + article. All graphics are based on the graphics by Lisa Schmidt, licensed under CC-BY-SA 4.0 or + later. If you need further material or require another licence, please + get in touch with us.

  @@ -31,9 +33,7 @@ the album at once, or pick the illustrations of your choice. The English versions are available below. Bigger resolutions of them are also found in the YH4F album. For press-related enquiries, - please contact our PR team at press [at] fsfe.org. For further - contact information, please head to the FSFE’s general contact page. + please contact our press team.

  @@ -57,10 +57,9 @@
  - -
  FSFE logo
  + +
  FSFE logo, Terms of usage.
  - diff --git a/build/xslt/fsfe_body.xsl b/build/xslt/fsfe_body.xsl index 11f16c27d0..d148c3a699 100644 --- a/build/xslt/fsfe_body.xsl +++ b/build/xslt/fsfe_body.xsl @@ -23,7 +23,7 @@ - + diff --git a/global/data/topbanner/topbanner.cs.xml b/global/data/topbanner/topbanner.cs.xml deleted file mode 100644 index 71e62a4c27..0000000000 --- a/global/data/topbanner/topbanner.cs.xml +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ - - - - 1 -
  -
  -
  -

  - Rok 2020 byl náročným pro nás všechny, ale i přes to jsme nepřestali bojovat za svobodný software a Vaše práva. Momentálně potřebujeme Vaší finanční podporu, abychom byli schopní pokračovat v naší činnosti po novém roce a pokud jste v pozici kde můžete dát, tak Váš žádáme aby jste zvážili Vaší finanční podporu pro naší organizaci. -

  - -

  - Můžete nás také podpořit šířením naší práce s Vašími přátely, rodinou a známímy. Za všechny z FSFE Vám děkujeme a těšíme se na Vás v novém roce! -

  -
  - - -
  -
  -
  diff --git a/global/data/topbanner/topbanner.el.xml b/global/data/topbanner/topbanner.el.xml deleted file mode 100644 index 6d8d736115..0000000000 --- a/global/data/topbanner/topbanner.el.xml +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ - - - - 1 -
  -
  -
  -

  - Το 2020 ήταν μια απαιτητική χρονιά για όλους, αλλά συνεχίσαμε να μαχόμαστε - για την ελευθερία των χρηστών λογισμικού παντού. - Χρειαζόμαστε την υποστήριξη σας τώρα για να συνεχίσουμε αυτή την εργασία τον επόμενο χρόνο. - Αν είστε σε θέση, παρακαλώ κάντε μια δωρεά σήμερα. -

  - -

  - Επίσης χρειαζόμαστε την βοήθεια σας για να το διαδώσουμε στον κόσμο, οπότε - μην ξεχάσετε να ενημερώσετε φίλους και συγγενείς σχετικά με την δουλειά μας - και τις προσπάθειες μας για εύρεση κεφαλαίων. Από όλους στο FSFE, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! -

  -
  - - -
  -
  -
  diff --git a/global/data/topbanner/topbanner.es.xml b/global/data/topbanner/topbanner.es.xml index fb879abcb8..2b94ba4316 100644 --- a/global/data/topbanner/topbanner.es.xml +++ b/global/data/topbanner/topbanner.es.xml @@ -1,31 +1,26 @@ - 1 + 2
  -

  - 2020 ha sido un año difícil para todo el mundo, pero nos - mantuvimos en la lucha por la libertad de los usuarios del - software en todo lugar. Necesitamos tu apoyo ahora - para conseguir llevar adelante este trabajo el año que viene. Si tu - situación te lo permite, considera por favor hacernos una - donación hoy. + Desde 2001 la FSFE ha estado potenciando los derechos de los + usuarios mediante la remoción de obstáculos frente a la + libertad del software. A lo largo de 20 años hemos estado ayudando a + las personas y organizaciones a entender cómo el Software Libre + contribuye a la libertad, la transparencia, y la autodeterminación.

  -

  - Además necesitamos tu ayuda para difundir nuestro mensaje, así que no - te olvides de contarles a tus amigos y familia acerca - de nuestro trabajo y esfuerzos por financiarnos. ¡Muchas gracias de - parte de cada uno de nosotros en la FSFE! + En las siguientes dos décadas necesitamos tu ayuda. + Queremos que todo el mundo sea capaz de controlar su tecnología. El + Software Libre y sus libertades de usar, estudiar, compartir, + y mejorar son las claves para este objetivo.

  -
  -
  diff --git a/global/data/topbanner/topbanner.fr.xml b/global/data/topbanner/topbanner.fr.xml index 549ac1dff8..6afcb70599 100644 --- a/global/data/topbanner/topbanner.fr.xml +++ b/global/data/topbanner/topbanner.fr.xml @@ -1,25 +1,25 @@ - 1 + 2

  - 2020 a été une année éprouvante pour tout le monde, mais nous - avons continué de lutter partout pour la liberté des - utilisateurs de logiciels. Nous avons besoin de votre soutien - maintenant pour continuer ce travail l'année prochaine. Si - vous le pouvez, merci de nous faire un don dès - aujourd'hui. + Depuis 2001, la FSFE renforce les droits des utilisateurs + en supprimant les obstacles à la liberté des logiciels. Voilà 20 ans + que nous aidons les individus et organisations à comprendre le rôle + que joue le Logiciel Libre dans la liberté, la transparence et + l'autodétermination.

  - Nous avons aussi besoin de votre aide pour faire passer le mot, alors - n'oubliez pas d'informer vos amis et votre famille - sur notre travail et notre levée de fonds. Merci beaucoup de la part - de toute l'équipe de la FSFE ! + Pour les deux prochaines décennies, nous avons besoin + de votre aide. Nous voulons que tout le monde puisse contrôler + sa technologie. Le Logiciel Libre et ses libertés de pouvoir + utiliser, étudier, partager et améliorer les logiciels sont la + clé pour atteindre cet objectif.

  diff --git a/global/data/topbanner/topbanner.it.xml b/global/data/topbanner/topbanner.it.xml index 775771d2a5..d7a74e169c 100644 --- a/global/data/topbanner/topbanner.it.xml +++ b/global/data/topbanner/topbanner.it.xml @@ -1,27 +1,29 @@ - 1 + 2

  - Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma abbiamo continuato a - lottare dappertutto per la libertà degli utenti software. Ora - abbiamo bisogno del tuo sostegno per continuare questo lavoro lungo il - prossimo anno. Se puoi, fai una donazione oggi stesso. + Fin dal 2001 la FSFE ha sempre lavorato per aumentare + i diritti degli utenti rimuovendo gli ostacoli alla + libertà del software. Per 20 anni abbiamo aiutato le persone e + le organizzazioni a capire come il Software Libero + contribuisce alla libertà, alla trasparenza e + all'autodeterminazione.

  -

  - Abbiamo bisogno del tuo aiuto anche per spargere la voce, quindi non - dimenticarti di parlare ai tuoi amici e alla tua famiglia del nostro - lavoro e della richiesta di raccolta fondi. - Grazie infinite da parte di tutta la FSFE! + Abbiamo bisogno del tuo aiuto per i prossimi + due decenni. Vogliamo che tutti possano avere il controllo + sulla propria tecnologia. Il Software Libero e le sue + libertà di uso, studio, condivisione e + miglioramento sono la chiave per raggiungere questo + obiettivo.

  -
  diff --git a/global/data/topbanner/topbanner.nl.xml b/global/data/topbanner/topbanner.nl.xml index ec45904650..e0a4cb1ec2 100644 --- a/global/data/topbanner/topbanner.nl.xml +++ b/global/data/topbanner/topbanner.nl.xml @@ -1,29 +1,24 @@ - 1 + 2

  - 2020 was voor iedereen een uitdagend jaar maar overal - bleven we vechten voor de vrijheid van - softwaregebruikers, overal. We hebben uw steun nu - nodig om volgend jaar verder te gaan met dit - belangrijke werk. Als u zich in een positie bevind om dit te - kunnen, doneer dan alstublieft vandaag aan - ons. + Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt + door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en + organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software + bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

  -

  - We hebben uw hulp ook nodig om de boodschap te verspreiden - dus vergeet niet om uw vrienden en familie te - vertellen over ons werk en inspanningen op het - gebied van geldinzameling. Hartelijk dank van iedereen bij de - FSFE! + Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp + nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie + zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te + gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel + voor dat doel.

  - diff --git a/global/data/topbanner/topbanner.tr.xml b/global/data/topbanner/topbanner.tr.xml index eccff789f9..39e8f03371 100644 --- a/global/data/topbanner/topbanner.tr.xml +++ b/global/data/topbanner/topbanner.tr.xml @@ -1,29 +1,26 @@ - 1 + 2
  -

  - 2020 herkes için oldukça zordu, ama her yerdeki yazılım kullanıcılarının - özgürlüğü için mücadelemizi sürdürdük. Bu çabamızı önümüzdeki - yıla taşımak için şimdi desteğinize ihtiyacımız var. Eğer - imkanınız varsa hemen bugün bize bağış yapın. + FSFE, 2001 yılından beri yazılım özgürlüğünün önündeki engelleri ortadan + kaldırarak kullanıcıların haklarını iyileştiriyor. 20 + yıldır, Özgür Yazılımın özgürlüğe, şeffaflığa ve öz belirtime nasıl katkı + sağladığını anlamaları için bireylere ve kuruluşlara yardımcı oluyoruz.

  -

  - Özgürlüğü yaymak için de yardımınız gerekiyor, bu nedenle çalışmalarımızı ve - bağış toplama çabalarımızı arkadaşlarınıza ve ailenize - söylemeyi unutmayın. FSFE'deki herkes size çok çok teşekkür ediyor! + Önümüzdeki 20 yıl için yardımınıza ihtiyacımız var. + Herkesin kendi teknolojisini denetleyebilmesini istiyoruz. Özgür Yazılım + ve sunduğu kullanma, inceleme, paylaşma ve geliştirme özgürlükleri + bu hedefin anahtarıdır.

  -
  -
  -
  + \ No newline at end of file diff --git a/look/elements/figure.less b/look/elements/figure.less index b5493d22ad..6faed3d0ab 100644 --- a/look/elements/figure.less +++ b/look/elements/figure.less @@ -40,6 +40,14 @@ figure { &.no-border { box-shadow: none; } + + // Elegant attribution directly after a
  :

  ...

  + & + p.license { + text-align: right; + color: grey; + margin-top: -2.5em; + font-size: .8em; + } } @media screen and (min-width: @screen-md-min) { diff --git a/look/fsfe.less b/look/fsfe.less index 7940250b5e..e4b7945cfc 100644 --- a/look/fsfe.less +++ b/look/fsfe.less @@ -117,6 +117,7 @@ body.overview #content { } + /* Android campaign style */ #hello-free-droid { diff --git a/news/2021/news-20210927-01.en.xhtml b/news/2021/news-20210927-01.en.xhtml index 6dd20233af..8d426b49ad 100644 --- a/news/2021/news-20210927-01.en.xhtml +++ b/news/2021/news-20210927-01.en.xhtml @@ -8,11 +8,7 @@ -

  Youth Hacking 4 Freedom

  - -

  - Coding Competition for teenagers about to start -

  +

  Youth Hacking 4 Freedom: Coding Competition for teenagers about to start

  The Free Software Foundation Europe (FSFE) is a charity that @@ -25,11 +21,11 @@

   -
  • Participants must be 14-18 years old and should register at http://yh4f.org/
  • +
  • Participants must be 14-18 years old and should register at yh4f.org
  • The opening event will be hosted on 10 October 2021.
  • -
  • The registration is open until 31 October 2021.
  • -
  • Six winners will be awarded with cash prizes (2 x 4.096€, 2 x 2.048€, 2 x 1.024€) and a trip to Brussels.
  • -
  • The competition takes place online. The Award Ceremony is in Brussels.
  • +
  • Registration will be open until 31 October 2021.
  • +
  • Six winners will be awarded cash prizes (2 x 4.096€, 2 x 2.048€, 2 x 1.024€) and a trip to Brussels.
  • +
  • The competition will take place online. The Award Ceremony will be in Brussels.
  @@ -39,7 +35,7 @@

  The YH4F competition includes an online opening day to welcome everyone on board, in a kick-off event on Sunday 10 October, 5pm - CEST. The FSFE will present the competition and answer open + CEST. The FSFE will present the competition and answer questions. Please find more information on how to join at yh4f.org.

  @@ -48,12 +44,12 @@

  Coding

  - From Monday 1 November 2021, a five-month coding phase starts and - the participants focus on coding until March 2022. Participants can - bring in all their imagination to the competition; they can code + On Monday 1 November 2021, a five-month coding phase starts and + the participants focus on coding until March 2022. Participants may + bring all their imagination to the competition; they may code any type of software they want, as long as it is Free Software. The software project can be a stand-alone program written from scratch, - or you can modify and combine existing programs. Everything is + or you can modify or combine existing programs. Everything is welcome! The participants will have the chance to briefly follow each other’s work and exchange ideas.

  @@ -93,7 +89,7 @@

  - In the website yh4f.org you + At the website yh4f.org you can find all related information, such as the process, the eligibility criteria, and FAQs. You diff --git a/news/2021/news-20210927-01.es.xhtml b/news/2021/news-20210927-01.es.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..00e681f01b --- /dev/null +++ b/news/2021/news-20210927-01.es.xhtml @@ -0,0 +1,86 @@ + + +1 + + + Juventud Jáquer x la Libertad: La Competición de Programación para quinceañeros va a empezar + + + + +

  Juventud Jáquer x la Libertad (Youth Hacking 4 Freedom)

  + +

  + La Competición de Programación para quinceañeros va a empezar +

  + +

  + La Free Software Foundation Europe (FSFE) es una organización sin ánimo de lucro que empodera a los usuarios para que controlen la tecnología. Para inspirar a las jóvenes generaciones por la libertad del software, la FSFE está organizando la competición de programación ‘Youth Hacking 4 Freedom' (YH4F), en la cual los quinceañeros de toda Europa tienen la oportunidad de competir de manera justa y divertida. Los ganadores recibirán un premio en metálico y un viaje a Bruselas junto con otros jóvenes jáquer. +

  + +
   +
  • Los participantes deben tener entre 14 y 18 años y deben registrarse en yh4f.org
  • +
  • El evento inicial tendrá lugar el 10 de octubre de 2012.
  • +
  • El registro de participantes está abierto hasta el 31 de octubre de 2021.
  • +
  • Seis ganadores serán galardonados con premios en metálico (2 x 4.096€, 2 x 2.048€, 2 x 1.024€) y un vaje a Bruselas.
  • +
  • La competición se lleva a cabo de forma telemática. La Ceremonia de Premiados se llevará a cabo en Bruselas.
  • +
  + +
  + +
  + +

  + La competición YH4F incluye un día de apertura para dar la bienvenida a bordo a todo el mundo, con un lanzamiento del evento el 10 de octubre a las 17 horas CET (hora central europea). La FSFE presentará la competición y responderá preguntas abiertas. Encuentra mas información acerca de cómo unirte en + yh4f.org. +

  + + +

  Programando

  + +

  + Desde el lunes 1 de noviembre de 2021, se inicia un período de programación de cinco meses y los participantes se centran en la tarea hasta marzo de 2022. Estos pueden aportar toda su imaginación para la competición; pueden programar cualquier tipo de software que deseen, siempre que sea Software Libre. El proyecto de software puede ser un programa único escrito desde cero, o se puede modificar y combinar programas existentes. ¡Cualquier cosa es bienvenida! Los participantes tendrán la oportunidad de seguir brevemente el trabajo de los demás e intercambiar ideas. +

  + +

  Evaluación

  + +

  + Una vez que los participantes envían sus programas, se lleva a cabo una fase de evaluación por parte de expertos en Software Libre. Nuestros miembros del jurado + se distinguen en desarrollo del software; entre ellos están Neil + McGovern, Director Ejecutivo de la Fundación GNOME, y Claudia + Müller-Birn, Profesora para la Computación Centrada en Humanos de la Universidad Libre de Berlín. +

  + +

  Premios

  + +

  + Los ganadores serán invitados a recibir sus premios durante un viaje a Bruselas en junio de 2022. Este viaje de dos días incluye la Ceremonia de Galardonados y actividades sociales donde los ganadores tendrán la oportunidad de conocerse mejor. +

  + +
  + +
  + +

  + Estamos ocupados en ofrecer un entorno inclusivo en la YH4F, ¡y nos gustaría animar a las personas de cualquier género a participar! Nos aseguraremos de que cualquiera disfrutará el proceso y saldrá de esta competición con nuevos conocimientos y una sonrisa. El YH4F se lleva a cabo gracias a la generosa promoción de Reinhard Wiesemann, Linuxhotel, y a Vielrespektzentrum. +

  + +

  + En la página web yh4f.org puedes encontrar toda la información relacionada, como el proceso, los criterios de elección, y FAQs (PUC: Preguntas Usualmente Contestadas) . Puedes además usar las ilustraciones de nuestro dedicado + paquete de medios cuando compartas las noticias de la competición. +

  + + + + + + Youth Hacking 4 Freedom + + + + + + diff --git a/news/2021/news-20210927-01.it.xhtml b/news/2021/news-20210927-01.it.xhtml index 6df8fef52d..22a01eb865 100644 --- a/news/2021/news-20210927-01.it.xhtml +++ b/news/2021/news-20210927-01.it.xhtml @@ -33,8 +33,8 @@
 • Il concorso si svolge online. La cerimonia di premiazione si terrà a Bruxelles.
 • -
  - +
  +

  Il concorso YH4F include una giornata di apertura @@ -87,8 +87,8 @@ durante le quali i vincitori avranno la possibilità di conoscersi meglio.

  -
  - +
  +

  @@ -96,12 +96,12 @@ e vorremmo incoraggiare persone di tutti i generi ad aderire! Faremo in modo che tutti si divertano durante il processo e possano tornare da questa competizione con una maggiore conoscenza e con un sorriso. - YH4F è realizzata grazie al gentile supporto di Reinhard Wiesemann, Linuxhotel, e Vielrespektzentrum. + YH4F è realizzata grazie al gentile supporto di Reinhard Wiesemann, Linuxhotel, e Vielrespektzentrum.

  Nel sito yh4f.org potete trovare - tutte le informazioni, tra cui il processo, i criteri di ammissione e le FAQs. Potete usare le immagini nel nostro pacchetto media dedicato quando condividete notizie relative al concorso. + tutte le informazioni, tra cui il processo, i criteri di ammissione e le FAQs. Potete usare le immagini nel nostro pacchetto media dedicato quando condividete notizie relative al concorso.

  diff --git a/order/2021/bag-since2001-blue-back-large.jpg b/order/2021/bag-since2001-blue-back-large.jpg new file mode 100644 index 0000000000..d82ef271fa Binary files /dev/null and b/order/2021/bag-since2001-blue-back-large.jpg differ diff --git a/order/2021/bag-since2001-blue-back-small.jpg b/order/2021/bag-since2001-blue-back-small.jpg new file mode 100644 index 0000000000..49da4dcaf4 Binary files /dev/null and b/order/2021/bag-since2001-blue-back-small.jpg differ diff --git a/order/2021/bag-since2001-blue-front-large.jpg b/order/2021/bag-since2001-blue-front-large.jpg new file mode 100644 index 0000000000..41b765b19c Binary files /dev/null and b/order/2021/bag-since2001-blue-front-large.jpg differ diff --git a/order/2021/bag-since2001-blue-front-small.jpg b/order/2021/bag-since2001-blue-front-small.jpg new file mode 100644 index 0000000000..f584314162 Binary files /dev/null and b/order/2021/bag-since2001-blue-front-small.jpg differ diff --git a/order/2021/info.de.xml b/order/2021/info.de.xml new file mode 100644 index 0000000000..9fb26b8e30 --- /dev/null +++ b/order/2021/info.de.xml @@ -0,0 +1,14 @@ + + + + 1 + + + Stofftasche „Since 2001“ / „There is NO CLOUD“, blau + +

  + Die Tasche zum 20. Geburtstag der FSFE. +

  +
  +
  +
  diff --git a/order/2021/info.en.xml b/order/2021/info.en.xml new file mode 100644 index 0000000000..7e26500f9b --- /dev/null +++ b/order/2021/info.en.xml @@ -0,0 +1,14 @@ + + + + 1 + + + Bag „Since 2001“ / „There is NO CLOUD“, blue + +

  + This bag was issued for FSFE's 20th birthday. +

  +
  +
  +
  diff --git a/order/2021/item.en.xml b/order/2021/item.en.xml new file mode 100644 index 0000000000..d9f37c31b6 --- /dev/null +++ b/order/2021/item.en.xml @@ -0,0 +1,17 @@ + + + + + + 1 + + + + + + +