Browse Source

changed FSF Europe to FSFE where appropriate

svn path=/trunk/; revision=20625
pull/8/head
nicoulas 9 years ago
parent
commit
b696e3ba07
82 changed files with 235 additions and 378 deletions
 1. +9
  -9
    README.texi
 2. +39
  -182
    about/about.hu.xhtml
 3. +6
  -6
    about/about.ku.xhtml
 4. +6
  -6
    about/about.ro.xhtml
 5. +5
  -5
    about/about.sq.xhtml
 6. +6
  -6
    about/about.tr.xhtml
 7. +1
  -1
    about/basics/freesoftware.it.xhtml
 8. +1
  -1
    about/basics/freesoftware.nb.xhtml
 9. +8
  -8
    about/basics/whatwedo.sv.xhtml
 10. +1
  -1
    about/graphics/sponsoring/sponsoring.da.xhtml
 11. +2
  -2
    about/graphics/sponsoring/sponsoring.fr.xhtml
 12. +2
  -2
    about/history/preamble.cs.xhtml
 13. +6
  -6
    about/history/preamble.pt.xhtml
 14. +2
  -2
    about/legal/legal.it.xhtml
 15. +1
  -1
    about/members.nb.xhtml
 16. +1
  -1
    about/reports/document-es-2003.en.xml
 17. +1
  -1
    about/reports/document-es-2003.fr.xml
 18. +1
  -1
    about/reports/document-es-2003.sq.xml
 19. +2
  -2
    about/team.nb.xhtml
 20. +2
  -2
    about/team.sq.xhtml
 21. +5
  -5
    associates/associates.hu.xhtml
 22. +5
  -5
    associates/associates.ro.xhtml
 23. +5
  -5
    associates/associates.sq.xhtml
 24. +5
  -5
    associates/associates.sv.xhtml
 25. +9
  -9
    contribute/contribute.hu.xhtml
 26. +5
  -5
    contribute/contribute.ro.xhtml
 27. +9
  -9
    contribute/contribute.sq.xhtml
 28. +4
  -4
    contribute/translators/translators.es.xhtml
 29. +1
  -1
    contribute/translators/translators.nn.xhtml
 30. +4
  -4
    contribute/translators/translators.pl.xhtml
 31. +4
  -4
    contribute/translators/translators.sv.xhtml
 32. +1
  -1
    contribute/web/web.cs.xhtml
 33. +1
  -1
    contribute/web/web.de.xhtml
 34. +1
  -1
    contribute/web/web.el.xhtml
 35. +1
  -1
    contribute/web/web.en.xhtml
 36. +1
  -1
    contribute/web/web.es.xhtml
 37. +1
  -1
    contribute/web/web.fr.xhtml
 38. +1
  -1
    contribute/web/web.it.xhtml
 39. +1
  -1
    contribute/web/web.pt.xhtml
 40. +7
  -7
    documents/documents.hu.xhtml
 41. +6
  -6
    documents/documents.sq.xhtml
 42. +1
  -1
    documents/whyfs-howto.cs.xhtml
 43. +2
  -2
    documents/whyfs-howto.fr.xhtml
 44. +2
  -2
    documents/whyfs-howto.sv.xhtml
 45. +1
  -1
    documents/whyfs.cs.xhtml
 46. +1
  -1
    documents/whyfs.da.xhtml
 47. +1
  -1
    documents/whyfs.de.xhtml
 48. +1
  -1
    documents/whyfs.en.xhtml
 49. +1
  -1
    documents/whyfs.es.xhtml
 50. +1
  -1
    documents/whyfs.fr.xhtml
 51. +1
  -1
    documents/whyfs.hu.xhtml
 52. +1
  -1
    documents/whyfs.it.xhtml
 53. +1
  -1
    documents/whyfs.nl.xhtml
 54. +1
  -1
    documents/whyfs.pt.xhtml
 55. +1
  -1
    documents/whyfs.ro.xhtml
 56. +1
  -1
    events/events.rss.xsl
 57. +1
  -1
    index.ku.xhtml
 58. +1
  -1
    index.ro.xhtml
 59. +1
  -1
    index.sq.xhtml
 60. +1
  -1
    index.sr.xhtml
 61. +1
  -1
    index.sv.xhtml
 62. +2
  -2
    news/news.hu.xhtml
 63. +3
  -3
    news/news.ro.xhtml
 64. +1
  -1
    news/news.rss.xsl
 65. +3
  -3
    news/news.sq.xhtml
 66. +3
  -3
    news/news.sv.xhtml
 67. +2
  -2
    news/newsletter.hu.xhtml
 68. +1
  -1
    news/newsletter.nb.xhtml
 69. +2
  -2
    news/newsletter.sv.xhtml
 70. +1
  -1
    projects/education/tgs/project.de.xml
 71. +1
  -1
    projects/education/tgs/project.fr.xml
 72. +1
  -1
    projects/education/tgs/tgs.de.xhtml
 73. +1
  -1
    projects/education/tgs/tgs.en.xhtml
 74. +1
  -1
    projects/education/tgs/tgs.fr.xhtml
 75. +1
  -1
    projects/education/tgs/tgs.sv.xhtml
 76. +1
  -1
    projects/eu/eu.el.xhtml
 77. +5
  -5
    projects/ftf/fla.sv.xhtml
 78. +1
  -1
    projects/swpat/background.es.xhtml
 79. +1
  -1
    projects/swpat/project.nl.xml
 80. +1
  -1
    projects/wipo/iprip.pt.xhtml
 81. +1
  -1
    tools/build-test.pl
 82. +1
  -1
    tools/build.pl

+ 9
- 9
README.texi View File

@ -1,13 +1,13 @@
\input texinfo @c -*-texinfo-*-
@setfilename README.info
@settitle Webmastering FSF Europe
@settitle Webmastering FSFE
@setchapternewpage odd
@set lastupdated $Id: README.texi,v 1.3 2006-05-08 14:31:35 reinhard Exp $
@titlepage
@title Webmastering FSF Europe
@title Webmastering FSFE
@subtitle Last updated @value{lastupdated}
@c Add yourself here if you add at least a couple of paragraphs of useful
@ -22,9 +22,9 @@ Last updated @value{lastupdated}
@end titlepage
@node Top, Webmastering, (dir), (dir)
@top Webmastering FSF Europe
@top Webmastering FSFE
This document contains a description of the FSF Europe web pages, both
This document contains a description of the FSFE web pages, both
the practice of maintaining them, and that of generating them. It is hoped
that this document will be continuously updated by the webmasters of FSF
Europe as the web pages evolve. It was last updated @value{lastupdated}.
@ -79,7 +79,7 @@ Guides
@node Webmastering, Translating, Top, Top
@chapter Webmastering
This chapter will describe how to be a webmaster of FSF Europe. It will
This chapter will describe how to be a webmaster of FSFE. It will
describe how the pages are envisioned, what files can be edited, how they
should be edited and various other bits that are of particular interest
to a webmaster.
@ -94,7 +94,7 @@ to a webmaster.
@node Focuses, Source files, Webmastering, Webmastering
@section Focuses
The FSF Europe web pages are divided into focuses. Each focus represents a
The FSFE web pages are divided into focuses. Each focus represents a
view of the web tree that contains all the information of global importance,
aswell as the information relevant to the focus. A focus is usually a
geographic area, such as Germany or France. A visitor can choose which focus
@ -264,7 +264,7 @@ updated very frequently instead of those that is.
@node Building, Administrating, Translating, Top
@chapter Building
This chapter of the FSF Europe webmastering manual will describe the
This chapter of the FSFE webmastering manual will describe the
steps involved in building the web pages from scratch. Normally, this
is not something that anyone should have to bother about. As a
webmaster and translator, it's sufficient to know how it works so that
@ -374,7 +374,7 @@ file should be as follows:
<html>
<head>
<title>FSF Europe - What needs to be done?</title>
<title>FSFE - What needs to be done?</title>
</head>
<body>
Some content for the page.
@ -413,7 +413,7 @@ finished, the result should look like this:
</textset>
<document> <!-- The actual document, as read from the XHTML -->
<head>
<title>FSF Europe - What needs to be done?</title>
<title>FSFE - What needs to be done?</title>
</head>
<body>
Some content for the page.


+ 39
- 182
about/about.hu.xhtml View File

@ -2,191 +2,48 @@
<html>
<head>
<title>A Free Software Foundation Europe bemutatása</title>
<title>FSFE - Társult szervezetek bemutatása</title>
</head>
<body>
<div align="right">
<h2>
A digitális társadalom<br />
szabadságáért
</h2>
</div>
<h1>Az FSFE bemutatása</h1>
<p>
A Free Software Foundation Europe (FSFE) nonprofit és – egyes országokban
– közhasznú nem-állami szervezet, mely a <a
href="/documents/freesoftware.html">szabad szoftver</a> ügyét képviseli.
</p>
<h3>A szabad szoftverről alkotott képünk</h3>
<p>
A szoftverekhez való hozzájutás meghatározza, hogy ki lehet részese a
digitális társadalomnak. Ezért a – <a
href="/documents/freesoftware.html">szabad szoftver
definíciója</a> szerinti – szoftverek használatának, másolásának,
módosításának és másodlagos terjesztésének szabadsága teszi lehetővé,
hogy mindenki egyenlően vehessen részt az információs kor
mindennapjaiban.
</p>
<p>
A szabad szoftverről alkotott képünk alapján e szoftverek a digitális
világ szabadságának stabil alapzatát képezik – mind <a
href="/documents/eur5greve.html">gazdasági</a>, mind pedig
társadalomerkölcsi értelemben. A szabad szoftver a digitális
társadalombeli <a href="/projects/wsis/fs.html">szabadság, demokrácia,
emberi jogok és fejlődés</a> fontos sarokköve.
</p>
<p>
Az FSFE fő feladata a szabad szoftver minden európai vonatkozásának
felkarolása. Az FSFE központi fontosságú céljai közé tartozik, hogy e
vonatkozások ismertségét növelje; politikailag és jogilag biztosítsa a
szabad szoftver jövőjét; és hozzájáruljon az emberek szabadságának
megteremtéséhez azáltal, hogy a szabad szoftver fejlődését támogatja.
</p>
<p>
Ezért jött létre az FSFE 2001-ben a bostoni <a
href="http://www.fsf.org">Free Software Foundation</a> európai
testvérszervezeteként. E két szervezet pénzügyileg, jogilag és tagjai
tekintetében független egymástól, és egyaránt részét képezi a
nemzetközi Free Software Foundation hálózatnak.
</p>
<h3>Az együttműködésről alkotott képünk</h3>
<p>
Az FSFE által megtestesített másik cél a kulturális határokon átívelő
együttműködés szelleme által egyesülő Európa.
</p>
<p>
Egyfelől figyelembe kell vennünk az Európai Unió politikai
realitásait, köztük azt, hogy különböző intézményei már jelentős
mértékben kapcsolódnak az információs társadalomhoz; másfelől viszont
a területet, ahol munkánkat végezzük, nagyrészt óriási multinacionális
vállalatok uralják. Számukra a mind európai, mind globális szinten
magasfokú integráció és koordináció révén, az egyes országokban
található cégeik összehangolása mellett lehetőség nyílik arra, hogy
érdekeiket az „oszd meg és uralkodj” taktika segítségével mozdítsák
elő.
</p>
<p>
Az FSFE-ben, az FSFE révén egységesek vagyunk, és helyi, illetve
nemzetközi szinten együttműködünk, így szavunkat nem lehet semmibe
venni.
</p>
<h2>Elveink</h2>
<p>
Az európai kultúrán alapuló, európai hátterű szervezetként hisszük és
követjük a demokrácia, multilateralizmus, együttműködés, párbeszéd és
átláthatóság alapvető elveit.
</p>
<p>
Összefoglalva: hálózatos, csoportokra alapuló struktúrában működünk,
mely mindenki előtt nyitva áll, aki magáénak érzi az FSFE <a
href="/about/self-conception.html">önmeghatározását</a>, és hajlandó
<a href="/contribute/contribute.html">részt vállalni</a> tevékenységünkből.
</p>
<p>
Keményen dolgozunk azért, hogy minél inkább hűek maradjunk ezen
elvekhez, még ha a korlátozott erőforrások és egyéb problémák
formájában jelentkező realitás időnként nem is teszi lehetővé
ideáljaink maximális követését. Ha ilyen esettel szembesült, és úgy
érzi, tudna segíteni, örömmel vesszük, ha akár <a
href="/contribute/contribute.html">közvetlenül</a>, akár valamelyik <a
href="/associates/">társszervezetünkön</a> keresztül részt vállal
munkánkból.
</p>
<h2>További információ</h2>
<ul>
<li><p>
<b>Miként látjuk saját magunkat:</b><br/>
Az FSFE <a href="self-conception.html">önmeghatározása</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Kik vagyunk:</b><br/>
Az FSFE <a href="team.html">csapata</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Ki viseli a jogi felelősséget:</b><br/>
A szövetség <a href="members.html">tagjai</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Mi ennek a szervezeti megvalósítása:</b><br/>
Az FSFE <a href="/about/legal/">jogi keretei</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Mit <a href="/donate/donate.html">kaptunk</a> és miképpen használtuk
fel:</b><br/>
Az FSFE <a href="/about/funds/funds.html">készpénz-áramlási
egyenlege</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Kik a támogatóink:</b><br/>
Az FSFE <a href="/donate/thankgnus.html">köszönetnyilvánítása</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Ha a honlapunkra mutató hivatkozást szeretne elhelyezni
valahol:</b><br/>
FSFE <a href="/about/graphics/graphics.html">képek és
grafikák</a>
</p></li>
</ul>
<h2>Testvérszervezetek</h2>
<p>
Az alábbi szervezetek az FSFE testvérszervezetei a globális
FSF-hálózatban. Jogilag, pénzügyileg és tagságukat tekintve egymástól
függetlenül, az egyenlők közötti együttműködés szellemében dolgozunk.
</p>
<ul>
<li><p>
<b>Free Software Foundation North America</b><br />
<code><a href="http://www.fsf.org">http://www.fsf.org</a></code><br />
Az eredeti Free Software Foundation, melynek székhelye Bostonban
található.
</p></li>
<li><p>
<b>Free Software Foundation India</b><br />
<code><a href="http://fsf.org.in">http://fsf.org.in</a></code>
</p></li>
<li><p>
<b>Free Software Foundation Latin America</b><br />
<code><a href="http://www.fsfla.org">http://www.fsfla.org</a></code>
</p></li>
</ul>
<h2>Támogatás</h2>
<p>
Nonprofit szervezetként nagymértékben rá vagyunk szorulva mindazokra,
akik magukénak érzik céljainkat, és ezt akár <a
href="/contribute/contribute.html">aktív részvételükkel</a>, akár <a
href="/donate/donate.html">anyagi támogatással</a> jelzik.
</p>
<center><h2>A társult szervezeti státus ismertetése</h2></center>
<p>Bármely szervezet, mely a szabad szoftverhez kapcsolódó területen működik, az FSFE társult szervezete lehet. Ezek a szervezetek jellemzően európaiak, de ez nem szigorú követelmény. A világ bármely pontján működő szervezet, mely magáénak érzi az európai szellemet, jelentkezhet.</p>
<p>Bár igyekszünk minden európai országban találni legalább egy olyan szervezetet, mellyel szorosan együttműködhetünk, mindez nem jelent kizárólagosságot. Így országonként minden további nélkül lehet egynél több társult szervezet. Az FSFE társult szervezetei ezenkívül természetesen kötődhetnek más szervezetekhez is.</p>
<p>Persze elég furcsa volna, ha egy, az FSFE-pal társult szervezet olyan másik szervezettel is szövetségben volna, mely az FSFE céljait ellenzi. Ez előfordulhat, de ebben az esetben az FSFE valószínűleg a társult szervezettel folytatott megbeszélést követően megszüntetné a társulást.</p>
<p>Nincs semmilyen követelmény a belső szabályozás, tagsági struktúra, pénzügyek vagy egyéb tekintetében. A társult szervezetek teljesen függetlenek és autonómak.</p>
<p>Az azonban nem volna ésszerű, ha olyan szervezettel társulnánk, mely nem osztja a szabadság szellemét és filozófiánkat. Ezért a társulni kívánó szervezetben az FSFE a szabad szoftver és annak mélyebb vonatkozásai iránti elkötelezettséget szeretné látni.</p>
<p>Idetartozik például az emberek felvilágosításának célja, illetve a digitális társadalom szabadságának alapvető kérdéseivel kapcsolatos tudatosság erősítése.</p>
<p>Mivel ennek hatékonysága legalábbis részben azon múlik, hogy a legjobb és legpontosabb terminológiát használjuk, a társult szervezetektől is azt várjuk, hogy - hozzánk hasonlóan - kerüljék azokat a kifejezéseket, melyek könnyen zavart okozhatnak és félreinformálhatnak.</p>
<p>Igen, ez azt jelenti, hogy a GNU/Linux rendszerre "GNU/Linux"-ként hivatkozzunk (hátterét ld. itt: "<a href="http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.html">Miért GNU/Linux?</a>") és a "szabad szoftver" kifejezést használjuk, kerülve a félrevezető "open source (nyílt forrás)" megnevezést (hátterét ld. itt: "<a
href="/documents/whyfs.html">Szabad szoftverről beszélünk</a>").</p>
<h3>Hogyan válhat egy szervezet társult szervezetté</h3>
<p>Abban az esetben, ha a szervezet tagjainak többsége közel érzi magához az FSFE filozófiáját, ügyeit és munkáját, ezért szorosabban, társult szervezetként kíván együttműködni velünk, mi a teendő?</p>
<p>Az alapeljárás nagyon egyszerű. Hivatalos döntést kell hozni a szervezeten belül arról, hogy társult státusra jelentkezik. Ez demokratikus szervezetek esetében rendszerint a közgyűlés hatásköre.</p>
<p>Ezt követően a szervezet képviselője levelet ír a team@fsfeurope.org címre, melyben tájékoztat bennünket a társult státusra való jelentkezésről.</p>
<p>Ha még nem ismerjük önöket, vagy úgy érezzük, vannak a szervezettel kapcsolatban kérdéseink, melyekre a válaszokat még nem ismerjük, lehetséges, hogy felteszünk néhány kérdést, mielőtt a jelentkezésről belső megbeszélést folytatunk.</p>
<p>Amennyiben az FSFE elfogadja a jelentkezést, arról az FSFE elnöke vagy alelnöke levelet küld, s ezzel önök hivatalos társult szervezetté válnak.</p>
<p>Ezután valószínűleg kialakítjuk a kommunikációs csatornákat (ha szükségesnek látjuk) a köztünk folyó kommunikáció elősegítésére. Hozzáférést biztosítunk az FSFE honlapjához (ha még nincs), és létrehozzuk a társult szervezet webterületét az /associates/&lt;tarsultszervezet&gt;/ könyvtárban, ahová információkat lehet felhelyezni a szervezetről az FSFE honlapjának látogatói számára.</p>
<p>A többit majd menetközben kitaláljuk.</p>
<p>Ha a fentiekhez kapcsolódóan további kérdéseik vannak, írjanak levelet a team@fsfeurope.org címre.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>


+ 6
- 6
about/about.ku.xhtml View File

@ -105,12 +105,12 @@
<ul>
<li><p>
<b>How we see ourselves and more:</b><br/>
<a href="self-conception.html">Self-Conception</a> of the FSF Europe
<a href="self-conception.html">Self-Conception</a> of the FSFE
</p></li>
<li><p>
<b>Who we are:</b><br/>
<a href="team.html">Team</a> of the FSF Europe
<a href="team.html">Team</a> of the FSFE
</p></li>
<li><p>
@ -120,23 +120,23 @@
<li><p>
<b>How is this implemented:</b><br/>
<a href="/about/legal/">Legal Structure</a> of the FSF Europe
<a href="/about/legal/">Legal Structure</a> of the FSFE
</p></li>
<li><p>
<b>What we <a href="/donate/donate.html">received</a> and how we spent
it:</b><br/>
<a href="/about/funds/funds.html">Cash Flow</a> of the FSF Europe
<a href="/about/funds/funds.html">Cash Flow</a> of the FSFE
</p></li>
<li><p>
<b>Who are our donors:</b><br/>
<a href="/donate/thankgnus.html">Thank GNUs</a> of the FSF Europe
<a href="/donate/thankgnus.html">Thank GNUs</a> of the FSFE
</p></li>
<li><p>
<b>If you want to link to our site:</b><br/>
FSF Europe <a href="/about/graphics/graphics.html">Artwork and
FSFE <a href="/about/graphics/graphics.html">Artwork and
Graphics</a>
</p></li>
</ul>


+ 6
- 6
about/about.ro.xhtml View File

@ -113,13 +113,13 @@
<ul>
<li><p>
<b>Cum vedem noi rolul nostru şi alte asptecte legate de:</b><br/>
<a href="self-conception.html">Viziunea</a> FSF Europa (Fundaţia
<a href="self-conception.html">Viziunea</a> FSFE (Fundaţia
Software-ului Liber Europa)
</p></li>
<li><p>
<b>Cine suntem noi:</b><br/>
<a href="team.html">Echipa</a> FSF Europa
<a href="team.html">Echipa</a> FSFE
</p></li>
<li><p>
@ -129,24 +129,24 @@
<li><p>
<b>Cum suntem organizaţi:</b><br/>
<a href="/about/legal/">Structura legală</a> a FSF Europa
<a href="/about/legal/">Structura legală</a> a FSFE
</p></li>
<li><p>
<b>Ce <a href="/donate/donate.html">am primit</a> şi cum am alocat
resursele:</b><br/>
<a href="/about/funds/funds.html">Folosirea fondurilor</a> FSF Europa
<a href="/about/funds/funds.html">Folosirea fondurilor</a> FSFE
</p></li>
<li><p>
<b>Cine sunt donatorii noştii:</b><br/>
<a href="/donate/thankgnus.html">Mulţumiri GNU</a> FSF Europa
<a href="/donate/thankgnus.html">Mulţumiri GNU</a> FSFE
</p></li>
<li><p>
<b>Dacă doriţi să faceţi o referire (legătură) paginii
noastre:</b><br/>
FSF Europa <a href="/about/graphics/graphics.html"> grafică</a>
FSFE <a href="/about/graphics/graphics.html"> grafică</a>
</p></li>
</ul>


+ 5
- 5
about/about.sq.xhtml View File

@ -115,11 +115,11 @@
<ul>
<li><p><b>Si e shohim vetveten dhe më tepër:</b><br/>
<a href="self-conception.html">Vetëkonceptimi</a> i FSF Europës
<a href="self-conception.html">Vetëkonceptimi</a> i FSFE
</p></li>
<li><p><b>Cilët jemi:</b><br/>
<a href="team.html">Ekipi</a> i FSF Europës
<a href="team.html">Ekipi</a> i FSFE
</p></li>
<li><p>
@ -129,13 +129,13 @@
<li><p>
<b>Si vihet në jetë:</b><br/>
<a href="/about/legal/">Struktura Ligjore</a> e FSF Europës
<a href="/about/legal/">Struktura Ligjore</a> e FSFE
</p></li>
<li><p>
<b>Sa kemi<a href="/donate/donate.html">marrë</a> dhe si e kemi
shpenzuar:</b><br/>
<a href="/about/funds/funds.html">Rrjedha Paraje</a> të FSF Europës
<a href="/about/funds/funds.html">Rrjedha Paraje</a> të FSFE
</p></li>
<li><p>
@ -147,7 +147,7 @@
<li><p>
<b>Nëse doni të lidhni ¨site¨-in tonë:</b><br/>
<a href="/about/graphics/graphics.html">Punime artistike dhe
Grafika</a> të FSF Europës
Grafika</a> të FSFE
</p></li>
</ul>


+ 6
- 6
about/about.tr.xhtml View File

@ -105,12 +105,12 @@
<ul>
<li><p>
<b>Kendimizi nasıl görüyoruz ve dahası için:</b><br/>
FSF Avrupa'nın <a href="self-conception.html">Kendine Bakış'ı.</a>
FSFE'nın <a href="self-conception.html">Kendine Bakış'ı.</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Biz kimiz?:</b><br/>
FSF Avrupa<a href="team.html">Takımı.</a>
FSFE<a href="team.html">Takımı.</a>
</p></li>
<li><p>
@ -120,24 +120,24 @@
<li><p>
<b>Bu dernek nasıl işliyor?:</b><br/>
FSF Avrupa'nın <a href="/about/legal/">yasal yapısı.</a>
FSFE'nın <a href="/about/legal/">yasal yapısı.</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Ne kadar <a href="/donate/donate.html">gelir</a> elde ettik
ve bu geliri nasıl harcadık?
</b><br/>
FSF Avrupa'nın <a href="/about/funds/funds.html">Para Akışı.</a>
FSFE'nın <a href="/about/funds/funds.html">Para Akışı.</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Destekçilerimiz kimler?:</b><br/>
FSF Avrupa'nın <a href="/donate/thankgnus.html">GNU'culara teşekkür</a> bölümü.
FSFE'nın <a href="/donate/thankgnus.html">GNU'culara teşekkür</a> bölümü.
</p></li>
<li><p>
<b>Sitemize bağlantı vermek isterseniz:</b><br/>
FSF Avrupa<a href="/about/graphics/graphics.html">grafikleri</a>
FSFE<a href="/about/graphics/graphics.html">grafikleri</a>
</p></li>
</ul>


+ 1
- 1
about/basics/freesoftware.it.xhtml View File

@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Cos'è il Software Libero?</title>
<title>FSFE - Cos'è il Software Libero?</title>
</head>
<body>


+ 1
- 1
about/basics/freesoftware.nb.xhtml View File

@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Hva er fri programvare?</title>
<title>FSFE - Hva er fri programvare?</title>
</head>
<body>


+ 8
- 8
about/basics/whatwedo.sv.xhtml View File

@ -2,7 +2,7 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Vad gör vi?</title>
<title>FSFE - Vad gör vi?</title>
</head>
<body>
@ -10,39 +10,39 @@
<ul>
<li><p>FSF Europe finns tillgängligt för vem som helst som en
<li><p>FSFE finns tillgängligt för vem som helst som en
kontakt och vägledare gällande alla aspekter på Fri Programvara.
</p></li>
<li><p>FSF Europe utövar lobbying för Fri Programvara genom att
<li><p>FSFE utövar lobbying för Fri Programvara genom att
aktivt finnas till förfogande som ett kompetenscentrum och genom att
söka dialog med politiker och press.</p>
<p>Detta sker på lokal- och Europa-nivå.</p></li>
<li><p>FSF Europe jobbar tätt ihop med advokater som är aktiva inom
<li><p>FSFE jobbar tätt ihop med advokater som är aktiva inom
området fri programvara på Universitet eller firmor för att följa och
påverka de juridiska diskussionerna.</p>
<p>Vi samarbetar också med advokater över hela Europa för att
maximera den Fria Programvarans juridiska säkerhet.</p></li>
<li><p>FSF Europe stöder, koordinerar och utvecklar projekt inom
<li><p>FSFE stöder, koordinerar och utvecklar projekt inom
området Fri Programvara, speciellt GNU projektet.</p>
<p>Vi tillhandahåller också datorresurser till utvecklare av Fri
Programvara så att de kan fortsätta utveckla.</p></li>
<li><p>FSF Europe hjälper företag att utveckla affärsmodeller
<li><p>FSFE hjälper företag att utveckla affärsmodeller
baserade på Fri Programvara eller anpassa befintliga affärsmodeller
till den. Vi uppmuntrar företag i deras evolution mot Fri
Programvara.</p>
<p>För att göra det lättare för företag som jobbar med Fri
Programvara att bli kommersiellt framgångsrika, försöker FSF Europe
Programvara att bli kommersiellt framgångsrika, försöker FSFE
att bredda marknaden för Fri Programvara.</p></li>
<li><p>FSF Europe hjälper till att koordinera och koppla ihop andra
<li><p>FSFE hjälper till att koordinera och koppla ihop andra
initiativ inom området Fri Programvara.</p></li>
</ul>


+ 1
- 1
about/graphics/sponsoring/sponsoring.da.xhtml View File

@ -92,7 +92,7 @@
<h3>Anvendelsesbetingelser</h3>
<pre>
FSF Europes donorer har tilladelse til at anvende et uændret billede på
FSFE donorer har tilladelse til at anvende et uændret billede på
fra det passende niveau (oplysninger om sponseringsniveau finder på
<a href="/help/donate.html">donationssiden</a>) i et hvilket som helst
medie, forudsat at de ikke anvendes i forbindelse med reklamer for


+ 2
- 2
about/graphics/sponsoring/sponsoring.fr.xhtml View File

@ -96,7 +96,7 @@
<h3>Conditions d'utilisation</h3>
<pre>
Les donateurs de la FSF Europe ont l'autorisation d'utiliser l'image non modifiée
Les donateurs de la FSFE ont l'autorisation d'utiliser l'image non modifiée
correspondant à leur niveau (des informations sur le niveau de sponsoring peuvent
être trouvées à la page <a href="/help/donate.fr.html">dons</a>) dans tous les types de médias,
à condition que l'image ne soit pas utilisée conjointement avec de la publicité pour du
@ -348,7 +348,7 @@
<h3>Conditions d'utilisation</h3>
<pre>
Les donateurs de la FSF Europe ont l'autorisation d'utiliser l'image non modifiée
Les donateurs de la FSFE ont l'autorisation d'utiliser l'image non modifiée
correspondant à leur niveau (des informations sur le niveau de sponsoring peuvent
être trouvées à la page <a href="/help/donate.fr.html">dons</a>) dans tous les types de médias,
à condition que l'image ne soit pas utilisée conjointement avec de la publicité pour du


+ 2
- 2
about/history/preamble.cs.xhtml View File

@ -24,7 +24,7 @@ stejně tak, jako vytváření a šíření povědomí o příbuzných filosofic
společenských otázkách.
</p>
<p>
Jakožto její uznaná sesterská organizace, spojí FSF Evropa síly s Nadací pro
Jakožto její uznaná sesterská organizace, spojí FSFE síly s Nadací pro
Svobodný software založenou Richardem M. Stallmanem ve Spojených státech
amerických. Tato druhá jmenovaná v USA uznávaná charitativní organizace je
osvobozená od daní a od roku 1984 se věnuje propagaci a distribuci
@ -73,7 +73,7 @@ Formovat povědomí o problémech spojených s digitálním věkem ve všech č
společnosti je dlouhodobým cílem a klíčovým aspektem práce Evropské Nadace.
</p>
<p>
FSF Evropa se bude tudíž také snažit podpořit užívání Svobodného softwaru
FSFE se bude tudíž také snažit podpořit užívání Svobodného softwaru
na školách a univerzitách, aby vzdělávání ve věcech reálného světa
korespondovalo s vytvářením povědomí o problémech virtuálního
prostoru a jeho pochopením.


+ 6
- 6
about/history/preamble.pt.xhtml View File

@ -2,7 +2,7 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Preâmbulo</title>
<title>FSFE - Preâmbulo</title>
</head>
<body>
@ -24,7 +24,7 @@ as questões filosóficas e sociais que lhe estão associadas.
</p>
<p>
Tendo as suas raízes na Free Software Foundation fundada por Richard M.
Stallman nos Estados Unidos da América, a FSF Europe irá unir esforços com
Stallman nos Estados Unidos da América, a FSFE irá unir esforços com
a sua organização irmã para a prossecução dos objectivos que as unem.
A FSF, organização sem fins lucrativos sediada nos EUA, dedica-se desde 1984
à divulgação e distribuição de software Livre, em particular do Sistema-GNU,
@ -66,7 +66,7 @@ desenvolvimento da ciência.
A disseminação de informação e a formação de opiniões, são cada vez mais
efectuadas através de meios digitais. É reconhecida a importância que estes
meios têm ao possibilitar uma participação mais directa do cidadão no processo
democrático. Uma das actividades principais da FSF Europe será a formação de
democrático. Uma das actividades principais da FSFE será a formação de
cidadãos nas tecnologias digitais, contribuindo assim para a consolidação da democracia.
</p>
<p>
@ -79,10 +79,10 @@ protecção da privacidade.
<p>
A sensibilização de todos os quadrantes da sociedade para os problemas
relacionados com a era digital é um dos objectivos de longo prazo e uma
característica crucial do trabalho da FSF Europe.
característica crucial do trabalho da FSFE.
</p>
<p>
A FSF Europe tentará a aumentar a utilização de Software Livre nas escolas
A FSFE tentará a aumentar a utilização de Software Livre nas escolas
e universidades, de modo a complementar a educação tradicional no espaço
real com a sensibilização para as características e problemas do
espaço virtual.
@ -91,7 +91,7 @@ espaço virtual.
O Software Livre garante resultados e processos de tomada de decisão
transparentes nas ciências e na vida pública, assim como garante o direito do
indivíduo ao livre desenvolvimento da sua personalidade e liberdade de
opinião. É missão da FSF Europe levar o Software Livre a todas as áreas relacionadas
opinião. É missão da FSFE levar o Software Livre a todas as áreas relacionadas
com a vida pública e com os "direitos humanos à informação" dos cidadãos.
</p>
</body>


+ 2
- 2
about/legal/legal.it.xhtml View File

@ -17,8 +17,8 @@ si sente parte dell'Europa, sia che appartenga all'Unione Europea, sia che non v
<h2>L'hub</h2>
<p>L'&quot;hub&quot; è un'associazione che costituisce il corpo centrale, il
nucleo della FSF Europe. I <a href="/about/members.html">membri</a>
della FSF Europe sono membri di questa associazione hub.</p>
nucleo della FSFE. I <a href="/about/members.html">membri</a>
della FSFE sono membri di questa associazione hub.</p>
<p>L'&quot;hub&quot; è l'organismo legale necessario affinché le
attività del <a href="/about/team.html">team</a> possano essere


+ 1
- 1
about/members.nb.xhtml View File

@ -39,7 +39,7 @@
<p>
Derfor har vi en mer modulær struktur hvor man kan finne lokale
avdelinger knyttet opp mot en sentral organisasjon, hvilket ofte er
referert til som «Huben», som er hoveddelen av FSF Europe.
referert til som «Huben», som er hoveddelen av FSFE.
Denne Huben ble til en veldedig, registrert organisasjon i Tyskland.
</p>


+ 1
- 1
about/reports/document-es-2003.en.xml View File

@ -4,7 +4,7 @@
<document type="report" date="2003-06-21">
<title>Two year executive summary</title>
<description>
Report about the first two years of work of the FSF Europe for the 2003
Report about the first two years of work of the FSFE for the 2003
general assembly
</description>
<link>/about/reports/es-2003.html</link>


+ 1
- 1
about/reports/document-es-2003.fr.xml View File

@ -4,7 +4,7 @@
<document type="report" date="2003-06-21">
<title>Récapitulatif des actions engagées depuis deux ans</title>
<description>
Rapport sur les deux premières années de travail de la FSF Europe pour
Rapport sur les deux premières années de travail de la FSFE pour
l'assemblée générale 2003
</description>
<link>/about/reports/es-2003.html</link>


+ 1
- 1
about/reports/document-es-2003.sq.xml View File

@ -5,7 +5,7 @@
<title>Përmbledhje ekzekutive dyvjetore</title>
<description>
Raport asamblenë e përgjithshme të 2003 rreth dy viteve të parë të punës
së FSF Europës
së FSFE
</description>
<link>/about/reports/es-2003.html</link>
</document>


+ 2
- 2
about/team.nb.xhtml View File

@ -6,10 +6,10 @@
</head>
<body>
<h1>FSF Europe arbeidsutvalg</h1>
<h1>FSFE arbeidsutvalg</h1>
<p>
Disse personene jobber for og med FSF Europe på regelmessig basis, og de
Disse personene jobber for og med FSFE på regelmessig basis, og de
har derfor blitt gitt permanente oppgaver og autoriteter på visse
områder. Noen av dem er også <a href="members.html">medlemmer</a> av
<a href="legal/legal.html">organisasjonen</a>, og andre ikke.


+ 2
- 2
about/team.sq.xhtml View File

@ -6,10 +6,10 @@
</head>
<body>
<h1>Ekipi i FSF Europës</h1>
<h1>Ekipi i FSFE</h1>
<p>
Këta persona punojnë për dhe me FSF Europën rregullisht, ndaj u janë
Këta persona punojnë për dhe me FSFE rregullisht, ndaj u janë
dhënë përgjegjësi dhe autoritete të përhershëm brenda disa fushash. Disa
prej tyre janë <a href="members.html">anëtarë</a>
<a href="legal/legal.html">shoqatës</a>, disa jo.


+ 5
- 5
associates/associates.hu.xhtml View File

@ -2,18 +2,18 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Társult szervezetek</title>
<title>FSFE - Társult szervezetek</title>
</head>
<body>
<center><h2>Az FSF Europe társult szervezetei</h2></center>
<center><h2>Az FSFE társult szervezetei</h2></center>
<p>A társult szervezetek az FSF Europe-tól függetlenek és teljesen autonómak, minden tekintetben önálló működéssel (tagság, szabályzat, pénzügyek stb.)</p>
<p>A társult szervezetek az FSFE-tól függetlenek és teljesen autonómak, minden tekintetben önálló működéssel (tagság, szabályzat, pénzügyek stb.)</p>
<p>A társult státus azt jelenti, hogy a szervezet hivatalos szövetségben és közvetlen kapcsolatban van az FSF Europe-pal. Így a társult szervezetek rendszerint részesei a belső kommunikációnak és belső konzultációknak. Ezenkívül együttműködünk kampányok, valamint különböző események (pl. szakmai kiállítások) esetében is.</p>
<p>A társult státus azt jelenti, hogy a szervezet hivatalos szövetségben és közvetlen kapcsolatban van az FSFE-pal. Így a társult szervezetek rendszerint részesei a belső kommunikációnak és belső konzultációknak. Ezenkívül együttműködünk kampányok, valamint különböző események (pl. szakmai kiállítások) esetében is.</p>
<p>A rendszeres munka jelentős részét a társult szervezetek önkéntesei végzik, vagyis könnyen be lehet kapcsolódni az FSF Europe tevékenységébe, ha belépünk valamelyikbe.</p>
<p>A rendszeres munka jelentős részét a társult szervezetek önkéntesei végzik, vagyis könnyen be lehet kapcsolódni az FSFE tevékenységébe, ha belépünk valamelyikbe.</p>
<p>Amennyiben többet szeretne tudni a társult szervezeti státusról, további információt találhat <a href="/associates/about.html">itt</a>.</p>


+ 5
- 5
associates/associates.ro.xhtml View File

@ -2,28 +2,28 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Organizaţii asociate</title>
<title>FSFE - Organizaţii asociate</title>
</head>
<body>
<center><h2>Organizaţii asociate FSF Europa</h2></center>
<center><h2>Organizaţii asociate FSFE</h2></center>
<p>
Organizaţiile asociate sunt independente de FSF Europa şi sunt entitãţi
Organizaţiile asociate sunt independente de FSFE şi sunt entitãţi
autonome. Sunt organizaţii de sine stãtãtoare, independente în toate
aspectele (cum ar fi membri, statut, finanţare etc).</p>
<p>
Fiind asociate înseamnã cu sunt aliate formal şi li se oferã acces imediat
la FSF Europa. Asociaţii noştri sunt în general implicaţi în procesele interne
la FSFE. Asociaţii noştri sunt în general implicaţi în procesele interne
de comunicare. De asemenea lucrãm impreunã în cadrul campaniilor sau
altor evenimente cum ar fi târgurile.</p>
<p>
Cum marea majoritatea a muncii este întreprinsã de voluntari din organizaţii
asociate, alãturarea uneia din aceste organizaţii este un mod de a vã
implica în activitãţile FSF Europa.</p>
implica în activitãţile FSFE.</p>
<p>
Dacã doriţi mai multe informaţii despre statutul asociaţilor, puteţi


+ 5
- 5
associates/associates.sq.xhtml View File

@ -2,25 +2,25 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Organizma Anëtarë Shok</title>
<title>FSFE - Organizma Anëtarë Shok</title>
</head>
<body>
<center><h2>Organizma Anëtarë Shok të FSF Europës</h2></center>
<center><h2>Organizma Anëtarë Shok të FSFE</h2></center>
<p>Organizmat anëtarë shok janë të pavarur nga FSF Europa dhe
<p>Organizmat anëtarë shok janë të pavarur nga FSFE dhe
krejtësisht të vetëqeverisur. Vetëfunksionojnë dhe vetëadministrohen plotësisht
në të tëra anët (si p.sh. anëtarësia, statutet, financat e me radhë).</p>
<p>Të qenit anëtar shok do të thotë të jesh formalisht aleat dhe të kesh
hyrje aty për aty te FSF Europa. Kështu që anëtarët shok janë zakonisht të përfshirë
hyrje aty për aty te FSFE. Kështu që anëtarët shok janë zakonisht të përfshirë
në komunikimin e brendshëm apo në procese marrjesh në shqyrtim. Gjithashtu do të punojmë
së bashku pvr fushata dhe ngjarje si ekspozita.</p>
<p>Ngaqë shumë nga punët e zakonshme shpesh bëhen nga vullnetarë prej
organizmash anëtarë shok, anëtarësimi në një nga këta organizma është një
rrugë e lehtë për t'u përfshirë në veprimtaritë e FSF Europës.</p>
rrugë e lehtë për t'u përfshirë në veprimtaritë e FSFE.</p>
<p>Nëse doni të dini më tepër rreth statusit të anëtarit shok, të dhënat
do t'i gjeni <a href="/associates/about.html">këtu</a>.</p>


+ 5
- 5
associates/associates.sv.xhtml View File

@ -2,26 +2,26 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Associerade Organisationer</title>
<title>FSFE - Associerade Organisationer</title>
</head>
<body>
<center><h2>Associerade Organisationer till FSF Europe</h2></center>
<center><h2>Associerade Organisationer till FSFE</h2></center>
<p>Associerade Organisationer är oberoende av FSF Europe och är helt
<p>Associerade Organisationer är oberoende av FSFE och är helt
självgående. De sköts totalt i egen regi och organisation i alla
aspekter (som till exempel medlemskap, stadgar, ekonomi och så
vidare).</p>
<p>Att vara associerad betyder att vara formellt allierad och att ha
direkt access till FSF Europe. Associerade organisationer är vanligtvis
direkt access till FSFE. Associerade organisationer är vanligtvis
med i den interna kommunikationsprocessen. Vi jobbar också tillsammans
på till exempel mässor och andra händelser.</p>
<p>Eftersom en hel del av vårt dagliga arbete ofta görs av frivilliga
från associerade organisationer, så är ett bra sätt att bli involverad i
FSF Europes aktiviteter att gå med i en associerad organisation.</p>
FSFE aktiviteter att gå med i en associerad organisation.</p>
<p>Om du vill veta mer om de associerades status så hittar du den
informationen <a href="/associates/about.html">här</a>.</p>


+ 9
- 9
contribute/contribute.hu.xhtml View File

@ -2,19 +2,19 @@
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europe - Hogyan kapcsolódhat be munkánkba</title>
<title>FSFE - Hogyan kapcsolódhat be munkánkba</title>
</head>
<body>
<h2>Hogyan kapcsolódhat be munkánkba</h2>
<p>Az FSF Europe <a href="../documents/whatwedo.html">munkájának</a> és <a
<p>Az FSFE <a href="../documents/whatwedo.html">munkájának</a> és <a
href="../documents/whyweexist.html">céljainak</a> támogatása legközvetlenebb
módon a szükséges feladatok elvégzésében való részvétellel történhet. Nagyon
hálásak vagyunk mindazért a támogatásért, amit a közösség részéről az
eddigiekben kaptunk, és örömmel fogadunk minden új segítőt.</p>
<p>Ha még nem tette meg, iratkozzon fel az FSF Europe az Ön érdeklődési körének
<p>Ha még nem tette meg, iratkozzon fel az FSFE az Ön érdeklődési körének
megfelelő <a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">levezezőlistáira</a>, illetve
olvasson az archívumban az eddig folytatott eszmecseréről.</p>
@ -47,7 +47,7 @@ megteremtésében.</p>
<p class="indent">A weboldalak állandó szűk keresztmetszetet jelentenek.
Naprakészen tartásuk a lehető legtöbb nyelven folyamatos figyelmet követel.
Ugyanakkor viszont ez az egyik leghatékonyabb módja a szabad szoftverekkel, a
digitális társadalom kérdéseivel, illetve az FSF Europe munkájával kapcsolatos
digitális társadalom kérdéseivel, illetve az FSFE munkájával kapcsolatos
tájékoztatásnak.</p>
<p class="indent">A segítségnyújtás eseti és rendszeres jelleggel is lehetséges,
@ -66,16 +66,16 @@ lektorálásra, hibaellenőrzésre van szükség. A sajtóközlemények, brosúr
szóróanyagok is több emberhez juthatnak el, ha a lehető legtöbb nyelvre le
vannak fordítva.</p>
<p class="indent">A szövegek fordítása és lektorálása az FSF Europe munkájához
<p class="indent">A szövegek fordítása és lektorálása az FSFE munkájához
történő értékes hozzájárulás ? és kiváló lehetőség arra, hogy akár hosszú távú
elkötelezettség nélkül is részt vállaljon az FSF Europe tevékenységéből. Külön
elkötelezettség nélkül is részt vállaljon az FSFE tevékenységéből. Külön
oldalunk van a <a href="/contribute/translators.html">fordítóknak szóló
információkkal</a>.</p>
<h3>Szakkiállítások standjai</h3>
<p class="indent">Az FSF Europe-nak kapcsolatokat kell kialakítania a közösségen
<p class="indent">Az FSFE-nak kapcsolatokat kell kialakítania a közösségen
kívüli személyekkel annak érdekében, megismertesse az alapítványt, illetve
tudatosítsa, a szabad szoftver mozgalma többről szól, mint jópofa kis
programokról.</p>
@ -112,8 +112,8 @@ forradalomhoz: Gyakornoki program az FSFE-nél</a>.</p>
<h3>Adományozás</h3>
<p class="indent">Az FSF Europe munkájának egy másik módja az adományozás. Mint
minden más szervezet, úgy az FSF Europe eredményessége is nagymértékben függ
<p class="indent">Az FSFE munkájának egy másik módja az adományozás. Mint
minden más szervezet, úgy az FSFE eredményessége is nagymértékben függ
anyagi lehetőségeitől. A szabad szoftver mozgalomban és mozgalomért dolgozók
fizetése; brosúrák készítése; újságírók és politikusok tájékoztatása;
infrastruktúra a projektek számára; és megannyi más múlik ezen. Ha úgy gondolja,


+ 5
- 5
contribute/contribute.ro.xhtml View File

@ -2,7 +2,7 @@
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europa - Cum vă puteţi implica?</title>
<title>FSFE - Cum vă puteţi implica?</title>
</head>
<body>
@ -10,7 +10,7 @@
<p>Cel mai direct mod de a susţine <a
href="../documents/whatwedo.html">munca</a> şi <a
href="../documents/whyweexist.html">ţelurile</a> FSF Europa
href="../documents/whyweexist.html">ţelurile</a> FSFE
este să vă oferiţi voluntari pentru a ne ajuta în acţiunile noastre.
Suntem extrem de bucuroşi pentru ajutorul pe care l-am avut până acum
din partea comunitaţii şi suntem bucuroşi să primim noi oameni dornici să ne ajute.</p>
@ -42,7 +42,7 @@ Paginile web sunt o continuă ştrangulare. Menţinerea lor la curent şi
disponibile în cât mai multe limbi necesită o atenţie constantă. În acelaşi
timp este una dintre cele mai eficiente moduri de informare a Sofware-ului Liber,
a problemelor societaţii digitale şi a activitaţilor din cadrul
FSF Europa.</p>
FSFE.</p>
<p class="indent">
Este posibil să oferiţi ajutor în această privinţă fie regulat sau neregulat,
@ -65,7 +65,7 @@ pot ajunge la mai mulţi oameni când sunt traduse.</p>
<p class="indent">
Traducerile şi corectarea greşelilor de scriere sunt contribuţii preţioase
muncii Software-ului Liber şi o şansă excelentă să luaţi parte spontan şi
fără nici o obligaţie activităţilor FSF Europa. Puteţi accesa pagina dedicată
fără nici o obligaţie activităţilor FSFE. Puteţi accesa pagina dedicată
<a href="/contribute/translators.html"> informaţiilor pentru traducători</a>.</p>
@ -102,7 +102,7 @@ Organizarea apariţiilor din cadrul târgurilor se desfaşoară
<p class="indent">
Un alt mod prin care puteţi susţine munca FSF Europa este prin
Un alt mod prin care puteţi susţine munca FSFE este prin
intermediul donaţiilor. La fel ca orice altă organizaţie, efectivitatea
fundaţiei depinde de resursele ei financiare. Plata oamenilor pentru a lucra
la si pentru Software-ul Liber, printarea broşurilor, trimiterea de scrisori


+ 9
- 9
contribute/contribute.sq.xhtml View File

@ -2,7 +2,7 @@
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europe - Si mund të përfshiheni?</title>
<title>FSFE - Si mund të përfshiheni?</title>
</head>
<body>
@ -10,14 +10,14 @@
<p>Rruga më e drejtpërdrejtë për të mbështetur <a
href="../documents/whatwedo.html">punën</a> dhe <a
href="../documents/whyweexist.html">qëllimet</a> e FSF Europës është
href="../documents/whyweexist.html">qëllimet</a> e FSFE është
përmes punës vullnetare me gjëra që duhen bërë. Jemi tej mase të
kënaqur me ndihmën që kemi marrë prej bashkësisë deri më sot dhe
mirëpresim cilindo kontribues.</p>
<p>Nëse nuk e keni bërë ende, ju këshillojmë të regjistroheni te
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">listat e postimeve</a>
të FSF Europës për të cilat jeni të interesuar dhe t'u hidhni një sy
të FSFE për të cilat jeni të interesuar dhe t'u hidhni një sy
arkivave për të parë se çfarë është diskutuar deri këtu.
</p>
@ -37,7 +37,7 @@ mund të dërgoni email te ekipi ndërkombëtar <a href="mailto:team@fsfeurope.o
të passhme në sa më tepër gjuhë të jetë e mundur lyp kujdes të vazhdueshëm.
Në të njëjtën kohë janë një nga rrugët më të efektshme për
t'u njohur me Free Software-in, çështje të shoqërisë shifrore dhe punën
e FSF Europës.</p>
e FSFE.</p>
<p class="indent">Është e mundur dhe mjaft e çmuar të jipet ndihmesë qoftë
rregullisht, qoftë ku e ku. Ju lutem shihni <a href="/help/web.html">here</a> më tepër
@ -54,15 +54,15 @@ Nëse përkthehen, njoftimet për shtypin, broshurat dhe fletëpalosjet mund
të mbërrijnë te më tepër persona.</p>
<p class="indent">Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është një ndihmë e vyer në punën
e FSF Europës dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu
në veprimtaritë e FSF Europës pa detyrime afatgjatë. Kemi një faqe veçmas
e FSFE dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu
në veprimtaritë e FSFE pa detyrime afatgjatë. Kemi një faqe veçmas
me <a href="/contribute/translators.html">të dhëna për përkthyesit</a>.</p>
<h3>Stenda ekspozitash</h3>
<p class="indent">FSF Europës i duhet të lidhet me njerëz jashtë bashkësisë
<p class="indent">FSFE i duhet të lidhet me njerëz jashtë bashkësisë
për t'i bërë ata të kuptojnë që Free Software-i është diçka më tepër
se thjesht program të shumë të mirë dhe të familjarizohen me FSF-në.</p>
@ -87,8 +87,8 @@ nëpër lista në një gjuhë përkthimi ose tek
<h3>Dhurime</h3>
<p class="indent">Një tjetër rrugë për të mbështetur punën e FSF Europës janë
dhurimet. Si edhe me çdo organizëm tjetër, efektshmëria e FSF Europës
<p class="indent">Një tjetër rrugë për të mbështetur punën e FSFE janë
dhurimet. Si edhe me çdo organizëm tjetër, efektshmëria e FSFE
varet nga burimet e veta financiare. Te këta varen pagesat për personat që
punojnë në apo për Free Software-in, shtypja e broshurave, posta për gazetarët dhe
politikanët, krijimi i infrastrukturës për projektet dhe shumë e shumë të tjera.


+ 4
- 4
contribute/translators/translators.es.xhtml View File

@ -2,14 +2,14 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europa - Colaborar - Información para traductores</title>
<title>FSFE - Colaborar - Información para traductores</title>
</head>
<body>
<h1>Información para traductores</h1>
<p>
La FSF Europa es una organización internacional. Nuestro objetivo es
La FSFE es una organización internacional. Nuestro objetivo es
llegar al mayor número de gente que sea posible e involucrar a esas
personas en nuestras actividades. Para conseguirlo, queremos
publicar nuestros textos en varias lenguas.
@ -88,8 +88,8 @@
<p>
La traducción y corrección de textos es una valiosa contribución
al trabajo de la FSF Europa y una excelente oportunidad para
tomar parte de forma espontánea en las actividades de la FSF Europa
al trabajo de la FSFE y una excelente oportunidad para
tomar parte de forma espontánea en las actividades de la FSFE
sin adquirir compromisos a largo plazo.
</p>
</body>


+ 1
- 1
contribute/translators/translators.nn.xhtml View File

@ -2,7 +2,7 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Contribute - Informasjon for omsetjarar</title>
<title>FSFE - Contribute - Informasjon for omsetjarar</title>
</head>
<body>


+ 4
- 4
contribute/translators/translators.pl.xhtml View File

@ -2,14 +2,14 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Włącz się - Informacje dla tłumaczy</title>
<title>FSFE - Włącz się - Informacje dla tłumaczy</title>
</head>
<body>
<h1>Informacje dla tłumaczy</h1>
<p>
FSF Europe jest międzynarodową organizacją. Naszym celem jest dotarcie
FSFE jest międzynarodową organizacją. Naszym celem jest dotarcie
do jak największej liczby osób i zachęcenie ich do włączenia się w nasze
działania. W tym celu chcemy, aby publikowane przez nas teksty były dostępne
w różnych językach.
@ -87,8 +87,8 @@
<p>
Tłumaczenie i korekta tekstów jest naprawdę cennym wkładem w działalność
FSF Europe, jak również doskonałą okazją do wzięcia udziału w działaniach
FSF Europe bez podejmowania długoterminowych zobowiązań.
FSFE, jak również doskonałą okazją do wzięcia udziału w działaniach
FSFE bez podejmowania długoterminowych zobowiązań.
</p>
</body>


+ 4
- 4
contribute/translators/translators.sv.xhtml View File

@ -2,14 +2,14 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Information till översättare</title>
<title>FSFE - Information till översättare</title>
</head>
<body>
<h1>Information till översättare</h1>
<p>
FSF Europe är en internationell organisation. Vi har som mål att nå ut med
FSFE är en internationell organisation. Vi har som mål att nå ut med
vår information till så många människor som möjligt. För att uppnå detta
behöver vi få våra publicerade texter översatta till en mängd olika språk
då inte alla kan Engelska i den utsträckning som behövs.
@ -70,9 +70,9 @@
<p>
Översättning och korrekturläsning av texter är ett väldigt
viktigt bidrag till att FSF Europe kan nå så många människor som
viktigt bidrag till att FSFE kan nå så många människor som
möjligt. Detta arbete ger också en utmärkt möjlighet till att
spontant delta i FSF Europes arbete utan att binda sig för en lång tid.
spontant delta i FSFE arbete utan att binda sig för en lång tid.
</p>
</body>


+ 1
- 1
contribute/web/web.cs.xhtml View File

@ -398,7 +398,7 @@ enable-auto-props = yes
</p>
<p>
Také je tu <a href="http://www.texinfo.org" target="_blank">Texinfo</a> dokument <em><a href="/README.texi" target="_blank">Webmastering FSF Europe</a></em> by <a href="mailto:oberg@fsfeurope.org">Jonas Öberg</a>, který
Také je tu <a href="http://www.texinfo.org" target="_blank">Texinfo</a> dokument <em><a href="/README.texi" target="_blank">Webmastering FSFE</a></em> by <a href="mailto:oberg@fsfeurope.org">Jonas Öberg</a>, který
implementoval build-system pro web. Prosíme, aby jste si dokument
přečetli a zjistili tak více o tom, jak web funguje.
</p>


+ 1
- 1
contribute/web/web.de.xhtml View File

@ -406,7 +406,7 @@
<p>
Es gibt auch eine
<a href="http://www.texinfo.org" target="_blank">Texinfo</a>-Dokumentation
"<a href="/README.texi" target="_blank">Webmastering FSF Europe</a>" von
"<a href="/README.texi" target="_blank">Webmastering FSFE</a>" von
<a href="mailto:oberg@fsfeurope.org">Jonas Öberg</a>, der das
Generierungssystem für diese Seite implementiert hat. Dort erfahren Sie
mehr darüber, wie dieser Netzauftritt funktioniert.


+ 1
- 1
contribute/web/web.el.xhtml View File

@ -445,7 +445,7 @@ enable-auto-props = yes
Επίσης, υπάρχει ένα
<a href="http://www.texinfo.org" target="_blank">Texinfo</a>
αρχείο τεκμηρίωσης
<em><a href="/README.texi" target="_blank">Webmastering FSF Europe</a></em>
<em><a href="/README.texi" target="_blank">Webmastering FSFE</a></em>
από τον <a href="mailto:oberg@fsfeurope.org">Jonas Öberg</a>, ο οποίος
υλοποίησε το σύστημα κατασκευής σελίδων. Παρακαλούμε διαβάστε το και μάθετε
περισσότερα για τη λειτουργία των σελίδων.


+ 1
- 1
contribute/web/web.en.xhtml View File

@ -424,7 +424,7 @@ enable-auto-props = yes
<p>
Also, there is a <a href="http://www.texinfo.org"
target="_blank">Texinfo</a> documentation file <em><a href="/README.texi"
target="_blank">Webmastering FSF Europe</a></em> by <a
target="_blank">Webmastering FSFE</a></em> by <a
href="mailto:oberg@fsfeurope.org">Jonas Öberg</a>, who implemented the
build system for the page. Please read it to know more about how the web
pages work.


+ 1
- 1
contribute/web/web.es.xhtml View File

@ -295,7 +295,7 @@ enable-auto-props = yes
<p>
También puede ver el archivo de documentación <a href="http://www.texinfo.org"
target="_blank">Texinfo</a> <em><a href="/README.texi"
target="_blank">Webmastering FSF Europe</a></em> de <a
target="_blank">Webmastering FSFE</a></em> de <a
href="mailto:oberg@fsfeurope.org">Jonas Öberg</a>, quien implementó el sistema de construcción de la página. Por favor, léalo para saber más sobre cómo funcionan las páginas web.
</p>


+ 1
- 1
contribute/web/web.fr.xhtml View File

@ -286,7 +286,7 @@ Les volontaires qui souhaitent s'engager plus sérieusement dans la maintenance
Un fichier de documentation <a
href="http://www.texinfo.org" target="_blank">Texinfo</a>
est également disponible <em><a href="/README.texi"
target="_blank">Webmastering FSF Europe</a>"</em> de <a
target="_blank">Webmastering FSFE</a>"</em> de <a
href="mailto:oberg@fsfeurope.org">Jonas Öberg</a>, le développeur du système de construction des pages. Lisez-le afin de mieux comprendre le fonctionnement des pages web.
</p>
</body>


+ 1
- 1
contribute/web/web.it.xhtml View File

@ -414,7 +414,7 @@ enable-auto-props = yes
<p>
Esiste anche un file in formato
<a href="http://www.texinfo.org/" target="_blank">Texinfo</a>, intitolato
<em><a href="/README.texi" target="_blank">Webmastering FSF Europe</a></em>
<em><a href="/README.texi" target="_blank">Webmastering FSFE</a></em>
curato da <a href="mailto:oberg@fsfeurope.org">Jonas Öberg</a>, che ha implementato
il sistema di generazione delle pagine. La sua lettura è consigliata a
chi vuole approfondire il funzionamento delle pagine web.


+ 1
- 1
contribute/web/web.pt.xhtml View File

@ -302,7 +302,7 @@ enable-auto-props = yes
<p>
Também pode ver o arquivo de documentação <a href="http://www.texinfo.org"
target="_blank">Texinfo</a> <em><a href="/README.texi"
target="_blank">Webmastering FSF Europe</a></em> de <a
target="_blank">Webmastering FSFE</a></em> de <a
href="mailto:oberg@fsfeurope.org">Jonas Öberg</a>, quem implementou o sistema de construção da página. Por favor, leia-o para saber mais sobre como funcionam as nossas páginas web.
</p>


+ 7
- 7
documents/documents.hu.xhtml View File

@ -2,14 +2,14 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Dokumentumok</title>
<title>FSFE - Dokumentumok</title>
</head>
<body>
<h1>Dokumentumok</h1>
<p>
Dokumentumok, információk, filozófia és további információforrások a szabad szoftverrel, az FSF Europe-pal és ezekhez köthető témákkal kapcsolatban.
Dokumentumok, információk, filozófia és további információforrások a szabad szoftverrel, az FSFE-pal és ezekhez köthető témákkal kapcsolatban.
</p>
<h2>Tartalomjegyzék</h2>
@ -27,7 +27,7 @@
<h2><a name="Initiatives" />Kezdeményezések</h2>
<p>Az FSF Europe kezdeményezései</p>
<p>Az FSFE kezdeményezései</p>
<dynamic-content type="initiative" />
@ -64,7 +64,7 @@
<p>
<b><a href="whyweexist.html">Why do we exist?</a></b>
<br />
A brief summary of the reasons for the FSF Europe and an introduction
A brief summary of the reasons for the FSFE and an introduction
into its goals.
</p>
</li>
@ -81,7 +81,7 @@
<p>
<b><a href="whatwedo.html">What do we do?</a></b>
<br />
A brief summary of what the FSF Europe does to achieve its goals.
A brief summary of what the FSFE does to achieve its goals.
</p>
</li>
@ -98,7 +98,7 @@
<h2><a name="Reports" />Jelentések</h2>
<p>
Az FSF Europe illetve munkacsoportjai által a tevékenységeikről és eredményeikről készített jelentések.
Az FSFE illetve munkacsoportjai által a tevékenységeikről és eredményeikről készített jelentések.
</p>
<dynamic-content type="report" />
@ -117,7 +117,7 @@
Software Foundation Europe</a></b>
<br />
Possibly interesting to learn more about Free Software - if you wish
to learn more about the FSF Europe in general, the
to learn more about the FSFE in general, the
<a href="/about/">About</a> section is your friend.
</p>
</li>


+ 6
- 6
documents/documents.sq.xhtml View File

@ -2,7 +2,7 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europa - Dokumenta</title>
<title>FSFE - Dokumenta</title>
</head>
<body>
@ -10,7 +10,7 @@
<p>
Dokumenta, të dhëna, filozofi dhe burime të tjerë të dhënash rreth Free
Software-it, FSF Europës dhe gjëra të lidhura me ta.
Software-it, FSFE dhe gjëra të lidhura me ta.
</p>
<h2>Përmbajtja</h2>
@ -68,7 +68,7 @@
<p>
<b><a href="whyweexist.html">Pse ekzistojmë?</a></b>
<br />
Një përmbledhje e shkurtër e arsyeve për qenien e FSF Europës dhe
Një përmbledhje e shkurtër e arsyeve për qenien e FSFE dhe
hyrje në qëllimet e saj.