Browse Source

another fellowship interpretation, underlining the difference vs membership

svn path=/trunk/; revision=24934
pull/8/head
guest-Besnik_b 8 years ago
parent
commit
b51b5db667
10 changed files with 146 additions and 115 deletions
 1. +1
  -1
    associates/associates.sq.xhtml
 2. +2
  -2
    contact/contact.sq.xhtml
 3. +131
  -100
    contribute/contribute.sq.xhtml
 4. +1
  -1
    donate/donate.sq.xhtml
 5. +1
  -1
    donate/thankgnus-2011.sq.xhtml
 6. +1
  -1
    donate/thankgnus-2012.sq.xhtml
 7. +1
  -1
    donate/thankgnus.sq.xhtml
 8. +6
  -6
    order/promoorder.sq.xhtml
 9. +1
  -1
    support/support.sq.xhtml
 10. +1
  -1
    work.sq.xhtml

+ 1
- 1
associates/associates.sq.xhtml View File

@@ -11,7 +11,7 @@

<p>
Organizmat anëtarë shok janë të pavarur nga Free Software
Foundation Europe dhe krejtësisht vetëvendosës. Në krejt
Foundation Europe dhe tërësisht vetëvendosës. Në krejt
anët (të tilla si anëtarësia, statutet, financat e me
radhë) vetëfunksionojnë dhe vetëadministrohen plotësisht.
</p>


+ 2
- 2
contact/contact.sq.xhtml View File

@@ -46,10 +46,10 @@
përdorni <a href="/contact/community.html">listën tonë të postimeve ose IRC-në</a>.
</p>
<h2 id="fellowship">Pyetje dhe kërkesa Anëtarësimi</h2>
<h2 id="fellowship">Pyetje dhe kërkesa Anëtarësimi Shok</h2>

<p>
Për pyetje dhe kërkesa lidhur me Anëtarësimin te FSFE-ja,
Për pyetje dhe kërkesa lidhur me Anëtarësim Shok te FSFE-ja,
ju lutemi, dërgoni email te <a href="mailto:fellowship@fsfe.org">fellowship@fsfeurope.org</a>.
</p>+ 131
- 100
contribute/contribute.sq.xhtml View File

@@ -1,109 +1,139 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html lang="en">
<html>
<head>
<title>FSFE - Si mund të përfshiheni?</title>
<title>Kontribuoni - FSFE</title>
<meta content="Si të përkrahet FSFE-ja - Bëhuni Pjesë, dilni vullnetar, bëhuni një dizajner, përkthyes, redaktor, anëtar i stafit ose programues web. " name="description" />
<meta content="kontribuoni anëtarësim shok anëtarësim bëhuni pjesë webmaster dhuroni mbledhje vendore promovuoni software i lirë burim i hapur fsfe dizajnër përkthyes redaktor ekip fushata i brendshëm praktika lista postimesh" name="keywords" />
</head>

<body>
<h2>Si mund të përfshiheni?</h2>

<p>Rruga më e drejtpërdrejtë për të mbështetur <a
href="../documents/whatwedo.html">punën</a> dhe <a
href="../documents/whyweexist.html">qëllimet</a> e FSFE është
përmes punës vullnetare me gjëra që duhen bërë. Jemi tej mase të
kënaqur me ndihmën që kemi marrë prej bashkësisë deri më sot dhe
mirëpresim cilindo kontribues.</p>

<p>Nëse nuk e keni bërë ende, ju këshillojmë të regjistroheni te
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">listat e postimeve</a>
të FSFE për të cilat jeni të interesuar dhe t'u hidhni një sy
arkivave për të parë se çfarë është diskutuar deri këtu.
</p>

<p>Nëse mendoni se mundeni dhe doni të ndihmoni në një prej fushave apo në një tjetër,
një postim te lista e përshtatshme është një rrugë e mirë për t'u përfshirë.
Nëse nuk gjeni një listë të përshtatshme për ta përdorur
mund të dërgoni email te ekipi ndërkombëtar <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
team@fsfeurope.org</a>.
</p>

<p>Disa fusha të veçanta ku kemi nevojë për ndihmë:</p>

<h3>Faqet Web</h3>


<p class="indent">Faqet Web janë bela e vazhdueshme. Mbajtja e tyre të përditësuara dhe
të passhme në sa më tepër gjuhë të jetë e mundur lyp kujdes të vazhdueshëm.
Në të njëjtën kohë janë një nga rrugët më të efektshme për
t'u njohur me Free Software-in, çështje të shoqërisë shifrore dhe punën
e FSFE.</p>

<p class="indent">Është e mundur dhe mjaft e çmuar të jipet ndihmesë qoftë
rregullisht, qoftë ku e ku. Ju lutem shihni <a href="/help/web.html">here</a> më tepër
të dhëna dhe udhëzime për t'ja filluar shpejt e shpejt.</p>


<h3>Përkthime</h3>

<p class="indent">Një çështje qendrore, përherë në kërkim përkthimesh, është faqja web,
ku mund të gjeni diçka më tepër <a href="/help/web.html">të dhëna më të hollësishme</a></p>

<p class="indent">Por nuk është vetëm faqja web që lipset të përkthehet dhe redaktohet.
Nëse përkthehen, njoftimet për shtypin, broshurat dhe fletëpalosjet mund
të mbërrijnë te më tepër persona.</p>

<p class="indent">Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është një ndihmë e vyer në punën
e FSFE dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu
në veprimtaritë e FSFE pa detyrime afatgjatë. Kemi një faqe veçmas
me <a href="/contribute/translators.html">të dhëna për përkthyesit</a>.</p>


<h3>Stenda ekspozitash</h3>


<p class="indent">FSFE i duhet të lidhet me njerëz jashtë bashkësisë
për t'i bërë ata të kuptojnë që Free Software-i është diçka më tepër
se thjesht program të shumë të mirë dhe të familjarizohen me FSF-në.</p>

<p class="indent">Një pjesë e rëndësishme e kësaj është të qenit të pranishëm në ekspozita.
Por edhe pse normalisht ne mund të ofrojmë gjithçka që nevojitet për të rregulluar
stenda të tilla, ka një gjë që thjesht nuk e prodhojmë dot: persona.</p>

<p class="indent">Na duhen vullnetarë për të qenë të pranishëm te stendat, të flasin me njerëzit,
t'u spiegojnë filozofinë e Free Software-it dhe se ç'janë FSF-ja dhe
Projekti GNU dhe thjesht të gjenden atje. Nuk ka gjë që duket më keq se sa
një stendë ekspozite bosh. Gjithashu parapëlqejmë që organizimi i stendave të
të bëhet nga vullnetarë vendorë.</p>

<p class="indent">Organizimi i paraqitjeve në ekspozita zakonisht bëhet
nëpër lista në një gjuhë përkthimi ose tek
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/booth"
>lista e bashkërendimit të stendave</a>.
</p><h3>Dhurime</h3>


<p class="indent">Një tjetër rrugë për të mbështetur punën e FSFE janë
dhurimet. Si edhe me çdo organizëm tjetër, efektshmëria e FSFE
varet nga burimet e veta financiare. Te këta varen pagesat për personat që
punojnë në apo për Free Software-in, shtypja e broshurave, posta për gazetarët dhe
politikanët, krijimi i infrastrukturës për projektet dhe shumë e shumë të tjera.
Nëse ndjeni se mund të kontribuoni financiarisht te puna jonë,
më tepër të dhëna se si mund ta bëni këtë mund të gjeni te faqja jonë e <a
href="donate.html">dhurimeve</a>.</p>


<h1>Kontribuoni</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Yje"/>
</div>

<p>
Vepra jonë është bërë e mundur nga një bashkësi njerëzish që
përkrahin përkushtimin tonë ndaj Software-it të Lirë. Nëse
do të donit të na ndihmonit të arrijmë synimet tona, ka mjaft
rrugë për të kontribuar — pavarësisht nga aftësitë tuaja apo
kufizimet kohore.
</p></div>

<h2 id="subpages">Orientim</h2>

<ul>
<li>
<h3><a href="/support/support.html">Përkrahni FSFE-në</a></h3>

<p>
Rregjistrohuni që të shpalosni faktin se e keni për zemër Software-in e Lirë dhe që të përkrahni veprimtaritë e FSFE-së
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Bëhuni Anëtar Shok</a></h3>

<p>
Anëtarësimi shok siguron pavarësinë tonë financiare, rrit peshën tonë politike
dhe shërben si mbështetje për veprimtaritë tona vendore.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="http://wiki.fsfe.org/CategoryFellowshipGroup">Merrni pjesë në një
</a></h3>

<p>
Ju ftojmë të merrni pjesë në një mbledhje vendore pranë jush, si kur jeni, ashtu edhe kur
nuk jeni Anëtar Shok.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Kontribuoni te site-i web</a></h3>

<p>
Si një <i>webmaster</i> keni rol vendimtar në efektshmërinë e
komunikimit tonë me botën.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/advocacy/advocacy.html">Përhapni lajmin</a></h3>

<p>
Përdorni tekst dhe grafikë që të promovuoni Software-in e Lirë dhe tregojuni të tjerëve se e keni për zemër.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Bëhuni një dizajner</a></h3>

<p>
FSFE-ja dhe bashkësia e Software-it të Lirë kanë shpesh nevojë
për dizajner për materiale shtypi ose elektronike.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Bëhuni pjesë e listave tona të përkthimit</a></h3>

<p>
Listat tona të përkthimit ua bëjnë të lehtë pjesëmarrjen në
diskutime rreth edukimit, dizajnit, veprimtari në vende të veçanta
dhe shumë të tjera.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Bëhuni një përkthyes</a></h3>

<p>
Site-i ynë web është i passhëm në mbi 30 gjuhë. Përdorshmëria
mbetet një nga përparësitona themelore - na ndihmoni të mbërrijmë
në sa më tepër njerëz që të jetë e mundur, përmes përkthimit të mesazheve
tona në një gjuhë që dini.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Dhuroni për ne</a></h3>

<p>
Dhurimet tuaja janë kritike për fuqitë dhe autonominë tonë —
na lejojnë të vazhdojmë betejat për Software-in e Lirë kurdo
që është e nevojshme.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/editors/editors.html">Bëhuni redaktor</a></h3>

<p>
Bërja e ditur e rëndësisë së Software-it të Lirë lyp shkrime me cilësinë më të lartë. Ekipi ynë redaktorial kontrollon dhe përmirëson çdo gjë që boton FSFE-ja.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/local.html">Takohuni me ekipet e vendit tuaj</a></h3>

<p>
Shihni se si luftojnë njerëz nga vendi juaj për Software-in e Lirë dhe përfshihuni në fushata pranë jush.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Kryeni një praktikë</a></h3>

<p>
Mësoni si të punoni në një organizëm mbarë-europian që vepron në shkallë ndërkombëtare. Ne trajtojmë për ditë çështje shoqërore, politike dhe ligjore, e kështu do të bëni edhe ju.
</p>
</li>

</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***


+ 1
- 1
donate/donate.sq.xhtml View File

@@ -17,7 +17,7 @@
Free Software Foundation Europe është organizëm jofitimprurë dhe joqeveritar.
<a href="/work.html">Puna jonë</a> është mundësuar nga një bashkësi
<a href="/contribute/contribute.html">vullnetarësh</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarësh</a> dhe
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarësh Shok</a> dhe
<a href="thankgnus.html">dhuruesish</a>. Dhurimet tuaja janë kritike për
fuqinë dhe autonominë tonë. Ato na bëjnë të aftë të vazhdojmë punën me
Software-in e Lirë kurdo që të jetë e nevojshme, dhe që të jemi një zë i pavarur.


+ 1
- 1
donate/thankgnus-2011.sq.xhtml View File

@@ -11,7 +11,7 @@
<p id="introduction">
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
është i rëndësishëm çdo dhurim sado i vogël. Tregojeni <a
href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a


+ 1
- 1
donate/thankgnus-2012.sq.xhtml View File

@@ -11,7 +11,7 @@
<p id="introduction">
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
është i rëndësishëm çdo dhurim sado i vogël. Tregojeni <a
href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a


+ 1
- 1
donate/thankgnus.sq.xhtml View File

@@ -16,7 +16,7 @@
<p>
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë.
<a href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë</a>
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë Shok</a>
ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe është i rëndësishëm
çdo dhurim sado i vogël. Tregojeni


+ 6
- 6
order/promoorder.sq.xhtml View File

@@ -14,7 +14,7 @@

<div id="introduction">

<p>Po organizoni një mbledhje për Software-in e Lirë apo ndoshta një mbrëmje me anëtarë Fellowship? Dëshironi të promovuoni Software-in e Lirë dhe FSFE-në? Po qe kështu, do të jemi të lumtur t'ju dërgojmë materiale tona promocionale, një përmbledhje të të cilave e gjeni në këtë faqe. Mund të porosisni paketën tonë parazgjedhje për promocion ose të porosisni sasi individuale. Materialet dhe dërgimi janë falas, ju lutemi, shihni hollësitë më poshtë.</p>
<p>Po organizoni një mbledhje për Software-in e Lirë apo ndoshta një mbrëmje me Anëtarë Shok? Dëshironi të promovuoni Software-in e Lirë dhe FSFE-në? Po qe kështu, do të jemi të lumtur t'ju dërgojmë materiale tona promocionale, një përmbledhje të të cilave e gjeni në këtë faqe. Mund të porosisni paketën tonë parazgjedhje për promocion ose të porosisni sasi individuale. Materialet dhe dërgimi janë falas, ju lutemi, shihni hollësitë më poshtë.</p>
</div>

@@ -55,7 +55,7 @@ përgjithësisht dërgojmë paketa deri në 1kg. Nëse ju duhen më shumë, ju l
<textarea name="specifics" rows="6" cols="40">
Pa objekt, thjesht dërgomëni paketën parazgjedhje, që përmban:
2 postera FreeYourAndroid
1 poste Join the Fellowship
1 poster Join the Fellowship
1 poster PDFreaders
Fletën 3 cm FreeYourAndroid
30 Fletëpalosje DRM
@@ -75,7 +75,7 @@ Disa stema:
<h2 id="id-available-promotion-material">Material promocional i passhëm</h2>

<h3 id="id-general-fsfe-and-fellowship-material" class="left break">Material i përgjithshëm rreth FSFE-së dhe Fellowship-it</h3>
<h3 id="id-general-fsfe-and-fellowship-material" class="left break">Material i përgjithshëm rreth FSFE-së dhe Anëtarësimit Shok</h3>

<div class="left break margin-vertical">

@@ -90,7 +90,7 @@ Disa stema:
<a href="https://fsfe.org/about/printable/folder.en.F.pdf" title="What is FSFE"><img class="left grid-30" src="promotion/folder-fsfe-en1_thumb.png" /></a>

<p class="right grid-70"><strong>Dosja</strong> jonë e FSFE-së.
Brenda këtyre dosjeve, gjenden të shkruajtura disa nga të dhënat bazë mbi FSFE-në, Software-in e Lirë dhe se si të kontribuohet. Ato mund të kihen në versionin Anglisht ose Gjermanisht. Këto dosje janë të tilla që mund të mbajnë fletë shtesë me më tepër informacion në to, mund të kihen në madhësitë A4 dhe A5. Brenda kësaj të dytës, zakonisht vendosim fletëpalosje për Fellowship (shihni artikullin pasues), meqë janë në madhësi A5. Sa për të tjerat, pra ato në madhësinë A4, janë normalisht versione të shtypur të <a href="https://fsfe.org/about/printable/">fletëpalosjeve tona politike</a>. Por janë shumë të dobishme edhe në kontekst tjetër, për shembull, për përhapje informacionesh nëpër pjesëmarrësit e një konference.</p>
Brenda këtyre dosjeve, gjenden të shkruajtura disa nga të dhënat bazë mbi FSFE-në, Software-in e Lirë dhe se si të kontribuohet. Ato mund të kihen në versionin Anglisht ose Gjermanisht. Këto dosje janë të tilla që mund të mbajnë fletë shtesë me më tepër informacion në to, mund të kihen në madhësitë A4 dhe A5. Brenda kësaj të dytës, zakonisht vendosim fletëpalosje për Anëtarësim Shok (shihni artikullin pasues), meqë janë në madhësi A5. Sa për të tjerat, pra ato në madhësinë A4, janë normalisht versione të shtypur të <a href="https://fsfe.org/about/printable/">fletëpalosjeve tona politike</a>. Por janë shumë të dobishme edhe në kontekst tjetër, për shembull, për përhapje informacionesh nëpër pjesëmarrësit e një konference.</p>

</div>

@@ -107,7 +107,7 @@ Brenda këtyre dosjeve, gjenden të shkruajtura disa nga të dhënat bazë mbi F

<a href="http://download.fsfe.org/advocacy/leaflets/fellowship-leaflet.de_AT.pdf" title="Freiheit"><img class="left grid-30" src="promotion/freiheit-thumb.png" /></a>

<p class="right grid-70">Ky <strong>fletë-volant</strong> bën fjalë për Software-in e Lirë dhe projektet GNU dhe krahason Software-in e Lirë me përdorimin e vidave dhe kaçavidave. Mandej, në faqen e fundit, promovohet Richard Stallman-i dhe FSFE-ja dhe Anëtarësimi në FSFE. Kujdes: Ky fletë-volant është i passhëm vetëm në Gjermanisht hëpërhë, por po ecet gjithashtu edhe me përkthimin dhe prodhimin në gjuhë të tjera.</p>
<p class="right grid-70">Ky <strong>fletë-volant</strong> bën fjalë për Software-in e Lirë dhe projektet GNU dhe krahason Software-in e Lirë me përdorimin e vidave dhe kaçavidave. Mandej, në faqen e fundit, promovohet Richard Stallman-i dhe FSFE-ja, si dhe Anëtarësimi Shok në FSFE. Kujdes: Ky fletë-volant hëpërhë është i passhëm vetëm në Gjermanisht, por po ecet gjithashtu edhe me përkthimin dhe prodhimin në gjuhë të tjera.</p>

</div>

@@ -117,7 +117,7 @@ Brenda këtyre dosjeve, gjenden të shkruajtura disa nga të dhënat bazë mbi F

<a href="http://download.fsfe.org/advocacy/stickers/plussy-sticker.png" title="Plussy"><img class="left grid-30" src="promotion/plussy-sticker-thumb.png" /></a>

<p class="right grid-70"><strong>Ngjitës</strong> klasike Plussy, simboli i Anëtarësimit në Fellowship. Sfondi është transparent, ndaj ngjitësit integrohen paq me çfarëdo përreth - jo thjesht te laptopë. Madhësia: 7 x 7cm.</p>
<p class="right grid-70"><strong>Ngjitës</strong> klasik Plussy, simboli i Anëtarësimit Shok. Sfondi është i tejdukshëm, ndaj ngjitësit integrohen paq me çfarëdo gjëje përreth - jo thjesht te laptopi. Madhësia: 7 x 7cm.</p>

</div>+ 1
- 1
support/support.sq.xhtml View File

@@ -60,7 +60,7 @@
</label>
</p>

<p><input type="submit" name="submit" value="Përkrah FSFE-në!" data-loading-text="Po dërgohen.."/></p>
<p><input type="submit" name="submit" value="Përkraheni FSFE-në!" data-loading-text="Po dërgohen.."/></p>
<input type="hidden" name="ref_url" value="" />
<input type="hidden" name="ref_id" value="" />


+ 1
- 1
work.sq.xhtml View File

@@ -130,7 +130,7 @@
</p>
</body>

<timestamp>$Date: 2010-01-14 14:08:10 +0100 (jeu. 14 janv. 2010) $ $Author: ato $</timestamp>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***


Loading…
Cancel
Save