Dutch translation to English update of "Information for Designers"

svn path=/trunk/; revision=30207
pull/8/head
André Ockers 8 years ago
parent cc406c7e28
commit b49c1ce781
  1. 42
      contribute/designers/designers.nl.xhtml

@ -2,30 +2,48 @@
<html>
<head>
<title>FSFE - Help ons - Informatie voor designers</title>
<title>Informatie voor designers - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/contribute/">Doe mee</a></p>
<h1>Informatie voor designers</h1>
<p>
We hebben enkele designers kunnen samenbrengen die werken aan
projecten om Vrije Software te promoten, de grafische
uitstraling van de FSFE uniformiseren en hun diensten aanbieden
aan andere Vrije Softwareprojecten. U kan dit team bereiken via
hun <a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/designers">
mailinglist</a>.
<p id="introduction">
We hebben een team van designers dat werkt aan projecten die Vrije Software promoten, de grafische expressie van de FSFE stroomlijnen en andere Vrije Software-projecten steunen. U kan ons team bereiken via <a
href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/designers">de e-maillijst</a>.
</p>
<h2>Materiaal</h2>
<h2 id="subpages">Navigatie</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/contribute/designers/styleguide.html">FSFE
Stijlgids</a></h3>
<p>
Kleuren, formatteren en lettertypen van ons materiaal.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/graphics/graphics.html">Logo en afbeeldingen</a></h3>
<p>
Download ons logo en andere afbeeldingen.
</p>
</li>
<li>
<a href="/contribute/designers/styleguide.html">FSFE stijlgids</a></li>
<h3><a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/designers">E-maillijsten</a></h3>
<p>
Coördinatie van en hulp voor design-inspanningen.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<timestamp>$Datum: 2010-04-21 09:53:14 +0000 (woe, 21 apr 2010) $ $Auteur: mk $</timestamp>
<var><translator><em>André Ockers</em></translator></var>
</html>
<!--
Local Variables: ***

Loading…
Cancel
Save