diff --git a/news/2009/news-20090411-01.nl.xhtml b/news/2009/news-20090411-01.nl.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..ef40daf3c9 --- /dev/null +++ b/news/2009/news-20090411-01.nl.xhtml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + + De kandidaten voor de eerste Fellowshipzetel van de algemene + vergadering van de FSFE. + + + +

+ De kandidaten voor de eerste Fellowshipzetel van de algemene + vergadering van de FSFE. +

+ +

+ De verkiezing van de eerste Fellowshipzetel in de algemene + vergadering van de FSFE kan nu echt van start gaan. Vier + personen hebben + zich kandidaat + gesteld:Torsten Grote, Jan-Hendrik Peters, Michel Roche en + Björn Schießle. +

+ +

+ Op + de verkiezingspagina + kan u meer informatie vinden over de kandidaten zodat u goed + geïnformeerd kan beslissen welke kandidaat u als + vertegenwoordiger in de algemene vergadering wil. +

+ +

Het tijdschema voor de verkiezingen

+ + + +

+ Deze agenda moet de verkozen kandidaat in staat stellen om al + deel te nemen aan de algemene vergadering 2009 in Miraflores, + Spanje. Hij zal daar onder andere mee kunnen kiezen voor het + nieuw uitvoerend comité van de FSFE (voorzitter, vice-voorzitter en + penningmeester) voor de periode 2009-2011. Ook de nieuw functie + van uitvoerend directeur voor de organisatie zal op deze + vergadering officieel ingevuld worden. +

+ + $Date$ $Author$ + +