Browse Source

*** empty log message ***

svn path=/trunk/; revision=12078
pull/8/head
att 12 years ago
parent
commit
b14c1b6d5d
2 changed files with 30 additions and 0 deletions
  1. +15
    -0
      news/2009/news-20090120-01.nb.xml
  2. +15
    -0
      news/2009/news-20090120-01.nn.xml

+ 15
- 0
news/2009/news-20090120-01.nb.xml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<newsset>
<news date="2009-01-20">
<title>Brorskapsintervju med Enrico Zini</title>
<body>
Enrico Zini har vært med i FSFEs Brorskap lenge og er en prominent
Debian-utvikler. Han har vært involvert i mange ulike fri
programvare-prosjekter, og er svært opptatt av sosiale spørsmål. Dette
er det fjerde intervjuet i vår serie med intervjuer fra Brorskapet – «den
minste enheten av frihet».
</body>
<link>http://fellowship.fsfe.org/interviews/</link>
</news>
</newsset>

+ 15
- 0
news/2009/news-20090120-01.nn.xml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<newsset>
<news date="2009-01-20">
<title>Brorskapsintervju med Enrico Zini</title>
<body>
Enrico Zini har vori med i FSFEs Brorskap lenge og er ein prominent
Debian-utvikler. Han har vori med i mange ulike fri
programvare-prosjekter, og er svært oppteken av sosiale spørsmål. Dette
er det fjerde intervjuet i vår serie med intervjuer frå Brorskapet – «den
minste eninga av fridom».
</body>
<link>http://fellowship.fsfe.org/interviews/</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save