Преглед на файлове

ft

svn path=/trunk/; revision=21706
pull/8/head
husovec преди 9 години
родител
ревизия
afa26bed27
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. +5
    -0
      news/2009/news-20090120-01.nb.xml

+ 5
- 0
news/2009/news-20090120-01.nb.xml Целия файл

@@ -11,5 +11,10 @@
minste enheten av frihet».
</body>
<link>http://fellowship.fsfe.org/interviews/</link>

<tags>
<tag>fellowship-interview</tag>
</tags>

</news>
</newsset>

Зареждане…
Отказ
Запис