diff --git a/contribute/translators/wordlist.bg.xhtml b/contribute/translators/wordlist.bg.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..528e2fc5b2 --- /dev/null +++ b/contribute/translators/wordlist.bg.xhtml @@ -0,0 +1,211 @@ + + + + + ФСФ Европа — информация за преводачи, словник + + + +

Словник за преводите

+ +

Специални термини и техните преводи

+ +

+ Опитваме се да използваме унифицирани преводи на следните английски + термини за консистентност. +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
английскибългарскизабележка
associate organisationасоциирана организация 
chancellorпредседател(в смисъл на ръководител на филиал на ФСФЕ)
chapterфилиал(в смисъл на някое юридическо лице на ФСФЕ)
compulsory licensingзадължително лицензиране 
coordinatorкоординатор(в смисъл на координатор на проект на ФСФЕ)
copyrightавторски права 
crypto cardшифрокарта 
European CouncilЕвропейски съвет 
European CourtЕвропейски съд 
European Patent OfficeЕвропейско патентно ведомство 
executive commiteeизпълнителен комитет 
extended executive commiteeразширен изпълнителен комитет 
Fellowсътрудник 
Fellowshipсътрудничество 
Free SoftwareСвободен софтуерда се пише с главна буква!
Free Software communityобщество на Свободния софтуер 
Freedom Partyпразник на свободата 
FSF EuropeФСФ Европа 
GNU Projectпроектът ГНУ 
hubглавна организация(в смисъл на централното юридическо лице на ФСФЕ, а не филиал)
"intellectual property"„интелектуална собственост“винаги в кавички!
mailing listпощенски списък 
non-profitс нестопанска цел 
President of the FSFEпрезидент на ФСФЕ 
sister organisationсестринска организация 
software patentсофтуерен патент 
trademarkтърговска марка 
UN World Summit on Information SocietyСветовната среща на ООН за информационното общество 
+ +

Стандартни текстове

+ +

Долен колонтитул на комюнике

+ +
+  Относно Фондацията за Свободен софтуер - Европа:
+
+  Фондацията за Свободен софтуер - Европа (ФСФЕ) е благотворителна,
+  неправителствена организация, която се е посветила на всички
+  аспекти на Свободния софтуер в Европа. Достъпът до софтуера
+  определя, кой може да участва в цифровото общество. По тази
+  причина - свободата да използваш, копираш, променяш и
+  разпространяваш софтуера, което е част от от дефиницията на
+  Свободния софтуер, осигурява равно участие в информационната ера.
+  Осъзнаването на тези проблеми от цялото общество, защитата на
+  Свободния софтуер политически и юридически, както и осигуряването
+  на свободата на хората да подкрепят развиването на Свободния
+  софтуер са основните цели на ФСФЕ. Организацията е основана през
+  2001г. като европейски аналог на Фондацията за Свободен софтуер в
+  САЩ.
+
+  http://www.fsfeurope.org/
+  
+ +

Долен колонтитул на бюлетин

+ +
+  Списъкът с всички бюлетини на ФСФ Европа се намира тук
+  http://www.fsfeurope.org/news/newsletter.en.html
+  
+ +

Подписът за е-поща на много от сътрудниците

+ +
+  Стани сътрудник и запази свободата си!   (http://www.fsfe.org/)
+  
+ + + $Date$ $Author$ + Alexander Shopov — Александър Шопов + +