Browse Source

Added Bulgarian translation (not in build process yet, but coming soon).

svn path=/trunk/; revision=6463
pull/8/head
Reinhard Müller 16 years ago
parent
commit
ac46a67eae
  1. 211
      contribute/translators/wordlist.bg.xhtml

211
contribute/translators/wordlist.bg.xhtml

@ -0,0 +1,211 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>ФСФ Европа — информация за преводачи, словник</title>
</head>
<body>
<h1>Словник за преводите</h1>
<h2>Специални термини и техните преводи</h2>
<p>
Опитваме се да използваме унифицирани преводи на следните английски
термини за консистентност.
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr>
<th>английски</th>
<th>български</th>
<th>забележка</th>
</tr>
<tr>
<td>associate organisation</td>
<td>асоциирана организация</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>chancellor</td>
<td>председател</td>
<td>(в смисъл на ръководител на филиал на ФСФЕ)</td>
</tr>
<tr>
<td>chapter</td>
<td>филиал</td>
<td>(в смисъл на някое юридическо лице на ФСФЕ)</td>
</tr>
<tr>
<td>compulsory licensing</td>
<td>задължително лицензиране</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>coordinator</td>
<td>координатор</td>
<td>(в смисъл на координатор на проект на ФСФЕ)</td>
</tr>
<tr>
<td>copyright</td>
<td>авторски права</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>crypto card</td>
<td>шифрокарта</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Council</td>
<td>Европейски съвет</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Court</td>
<td>Европейски съд</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Patent Office</td>
<td>Европейско патентно ведомство</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>executive commitee</td>
<td>изпълнителен комитет</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>extended executive commitee</td>
<td>разширен изпълнителен комитет</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellow</td>
<td>сътрудник</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellowship</td>
<td>сътрудничество</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software</td>
<td>Свободен софтуер</td>
<td>да се пише с главна буква!</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software community</td>
<td>общество на Свободния софтуер</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Freedom Party</td>
<td>празник на свободата</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>FSF Europe</td>
<td>ФСФ Европа</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>GNU Project</td>
<td>проектът ГНУ</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>hub</td>
<td>главна организация</td>
<td>(в смисъл на централното юридическо лице на ФСФЕ, а не филиал)</td>
</tr>
<tr>
<td>"intellectual property"</td>
<td>„интелектуална собственост“</td>
<td>винаги в кавички!</td>
</tr>
<tr>
<td>mailing list</td>
<td>пощенски списък</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>non-profit</td>
<td>с нестопанска цел</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>President of the FSFE</td>
<td>президент на ФСФЕ</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>sister organisation</td>
<td>сестринска организация</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>software patent</td>
<td>софтуерен патент</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>trademark</td>
<td>търговска марка</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>UN World Summit on Information Society</td>
<td>Световната среща на ООН за информационното общество</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
</table>
<h2>Стандартни текстове</h2>
<h3>Долен колонтитул на комюнике</h3>
<pre>
Относно Фондацията за Свободен софтуер - Европа:
Фондацията за Свободен софтуер - Европа (ФСФЕ) е благотворителна,
неправителствена организация, която се е посветила на всички
аспекти на Свободния софтуер в Европа. Достъпът до софтуера
определя, кой може да участва в цифровото общество. По тази
причина - свободата да използваш, копираш, променяш и
разпространяваш софтуера, което е част от от дефиницията на
Свободния софтуер, осигурява равно участие в информационната ера.
Осъзнаването на тези проблеми от цялото общество, защитата на
Свободния софтуер политически и юридически, както и осигуряването
на свободата на хората да подкрепят развиването на Свободния
софтуер са основните цели на ФСФЕ. Организацията е основана през
2001г. като европейски аналог на Фондацията за Свободен софтуер в
САЩ.
http://www.fsfeurope.org/
</pre>
<h3>Долен колонтитул на бюлетин</h3>
<pre>
Списъкът с всички бюлетини на ФСФ Европа се намира тук
http://www.fsfeurope.org/news/newsletter.en.html
</pre>
<h3>Подписът за е-поща на много от сътрудниците</h3>
<pre>
Стани сътрудник и запази свободата си! (http://www.fsfe.org/)
</pre>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Alexander Shopov — Александър Шопов</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
Loading…
Cancel
Save