Преглед на файлове

ft

svn path=/trunk/; revision=21687
tags/stw2018
husovec преди 8 години
родител
ревизия
a65ecca2ec
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. 6
    0
      news/2009/news-20091002-01.de.xml

+ 6
- 0
news/2009/news-20091002-01.de.xml Целия файл

@@ -10,5 +10,11 @@
und seiner Musik stellen konnte.
</body>
<link>http://fellowship.fsfe.org/interviews/</link>

<tags>
<tag>fellowship-interview</tag>
</tags>


</news>
</newsset>

Loading…
Отказ
Запис