Browse Source

Added navigation bar

svn path=/trunk/; revision=10411
pull/8/head
xavi_ 12 years ago
parent
commit
a5e4ffac9d
2 changed files with 14 additions and 0 deletions
  1. +7
    -0
      news/news.ca.xhtml
  2. +7
    -0
      news/newsletter.ca.xhtml

+ 7
- 0
news/news.ca.xhtml View File

@@ -7,6 +7,13 @@
<body>
<h1>Arxiu de notícies</h1>

<div style="text-align: center;">
<p>
[ <b>Notícies</b> ]
[ <b><a href="/news/newsletter.html">Butlletins</a></b> ]
</p>
</div>

<p>
La majoria de notícies es publiquen a les nostres
<a href="/press/index.html">llistes de correu de notes de premsa</a> a les quals us podeu


+ 7
- 0
news/newsletter.ca.xhtml View File

@@ -8,6 +8,13 @@
<body>
<h1>Butlletins</h1>

<div style="text-align: center;">
<p>
[ <b><a href="/news/news.html"> Notícies</a></b> ]
[ <b>Butlletins</b> ]
</p>
</div>

<p>
De tant en tant, l'FSFE edita un butlletí que resumeix les seves
activitats més importants.


Loading…
Cancel
Save