Browse Source

Proofreading..

svn path=/trunk/; revision=24278
pull/8/head
otto 8 years ago
parent
commit
a45b86bc48
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
  1. +2
    -2
      news/2012/news-20120907-01.fi.xhtml

+ 2
- 2
news/2012/news-20120907-01.fi.xhtml View File

@ -5,7 +5,7 @@
<body>
<h1>Yhtenäispatentti uhkaa innovaatiota Euroopassa</h1>
<p newsteaser="yes" id="introduction">
Nähdäänkö Apple vs. Samsung kaltaisia oikeusjuttuja kohta Euroopassakin? Euroopan parlamentti on juuri asettamassa kurssia Euroopan patenttijärjestelmän tulevaisuudelle. 17. ja 18. syyskuuta Euroopan parlamentin Oikeudellisten asioiden komitea keskustelee ehdotetusta EU:n laajuisesta patentista. Tästä hetkestä 18. syyskuuta asti FSFE tarjoaa säännöllisesti ajankohtaista tietoa ja analyysejä yhtenäisespatentista <a href="http://fsfe.org/">verkkosivustollamme</a>.
Nähdäänkö Apple vs. Samsung kaltaisia oikeusjuttuja kohta Euroopassakin? Euroopan parlamentti on juuri asettamassa kurssia Euroopan patenttijärjestelmän tulevaisuudelle. 17. ja 18. syyskuuta Euroopan parlamentin Oikeudellisten asioiden komitea keskustelee ehdotetusta EU:n laajuisesta patentista. Tästä hetkestä 18. syyskuuta asti FSFE tarjoaa säännöllisesti ajankohtaista tietoa ja analyysejä yhtenäisespatentista <a href="http://fsfe.org/">verkkosivustolla fsfe.org</a>.
</p>
<p>
Ehdotus on kohdannut massiivista vastustusta ympäri Eurooppaa. Nykyisessä muodossaan se tarkoittaisi
@ -24,7 +24,7 @@ Euroopan unionin tuomioistuin on varoittanut että nykyinen patenttiehdotus on
Euroopan innovaatiokyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi FSFE vaatii, että:
<ul>
<li><em>Patenttijärjestelmän poliittinen kontrolli:</em> Euroopan patenttijärjestelmä asetetaan Parlamentin valvontaan. Patenttijärjestelmä on innovaatiopolitiikan tärkeä työkalu. Euroopan parlamentin ei pidä delegoida vastuitaan organisaatiolle, joka on täysin EU:n kontrollin ulkopuolella.</li>
<li><em>Oikeusturva:</em >Patenttijärjestelmän täytyy taata kaikkien osapuolten oikeusturva, sopivilla varmistuksilla ja tasapainolla. Patenttiriitojen osapuolilla tulee valvomattoman erityispatenttituomioistuimen sijaan olla mahdollisuus valittaa kansallisille tuomioistuimille ja lopulta Euroopan unionin tuomioistuimelle, joissa on yleistä oikeustajua pelkän patenttilainsäädännön lisäksi.</li>
<li><em>Oikeusturva:</em> Patenttijärjestelmän täytyy taata kaikkien osapuolten oikeusturva, sopivilla varmistuksilla ja tasapainolla. Patenttiriitojen osapuolilla tulee valvomattoman erityispatenttituomioistuimen sijaan olla mahdollisuus valittaa kansallisille tuomioistuimille ja lopulta Euroopan unionin tuomioistuimelle, joissa on yleistä oikeustajua pelkän patenttilainsäädännön lisäksi.</li>
<li><em>Ei ohjelmistopatentteja:</em> Parlamentin tulee tehokkaasti varmistaa, että tietokoneohjelmistot eivät ole patentoitavissa. Mepeille täytyy tehdä selväksi, että tietokoneohjelmia ei voida patentoida vain sen takia, että ne toimii tietokonelaitteiston päällä.</li>
</ul>
</p>


Loading…
Cancel
Save