Various files translated to Czech, in some files

links are modified to point at Czech files.

svn path=/trunk/; revision=2027
pull/8/head
hhanke 21 years ago
parent 80d55131c0
commit a243edd7dc

@ -0,0 +1,102 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - kontaktní údaje</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<h2>Obecná diskuse</h2>
<p>
Pokud vás zajímají všeobecné otázky ohledně FSF Europe,
nebo byste rádi nabídli pomoc, prosím přihlašte se do některé
z našich emailových
<a href="/mailman/">diskuzních skupin</a>.
</p>
<h2>Kontakty</h2>
<p>
V této sekci Vám poskytneme kontaktní údaje pro konkrétní
osoby, či funkce. To vám také může nastínit vnitřní strukturu
Evropské Nadace pro svobodný software.
</p>
<dl>
<dt><b>Všeobecná emailová adresa</b></dt>
<dd>
<p> <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
team@fsfeurope.org</a> Všichni v FSF Europe.
</p>
</dd>
<dt><b>Prezident a sekretariát</b></dt>
<dd>
<p> <a href="mailto:president@fsfeurope.org">
president@fsfeurope.org</a> Adresa prezidenta
Evropské NSS. V současnosti
funkci zastává <b>Georg C. F. Greve</b>.</p>
<p> <a href="mailto:office@fsfeurope.org">
office@fsfeurope.org</a> Kontakt na sekretariát
Evropské Nadace pro svobodný software.
Současný vedoucí sekretariátu je <b>Peter
Gerwinski</b>.</p>
</dd>
<dt><b>FSF Evropa - francouzská kancelář</b></dt>
<dd>
<p> <a href="mailto:chancellor@france.fsfeurope.org">
chancellor@france.fsfeurope.org</a> Adresa tajemníka
&amp; zástupce tajemníka francouzské kanceláře.
Tajemníkem je jmenován <b>Frederic
Couchet</b>, zástupcem tajemníka je <b>Raphael Rousseau</b>.</p>
<p> <a href="mailto:france@fsfeurope.org">
france@fsfeurope.org</a> Kontakt na kohokoliv zapojeného
do veřejných francouzských aktivit FSFE.
To zahrnuje FSF Europe a přidružené organizace.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Evropa - německá kancelář</b></dt>
<dd>
<p> <a href=
"mailto:chancellor@germany.fsfeurope.org">
chancellor@germany.fsfeurope.org</a> Kontakt na
tajemníka &amp; zástupce tajemníka německé části.
V současnosti tyto funkce zastávají <b>Bernhard Reiter</b> a <b>
Werner Koch</b>.</p>
<p> <a href="mailto:germany@fsfeurope.org">
germany@fsfeurope.org</a> Kontakt na kohokoliv zapojeného
do veřejných německých aktivit Evropské Nadace.
To zahrnuje Evropskou NSS a přidružené organizace.
</p>
</dd>
</dl>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,63 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Evropa - Dokumenty</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<div align="center">
<h2>Dokumenty</h2>
</div>
<p>
Tato sekce sbírá dokumenty spojené se svobodným software
a jeho problémy.
</p>
<h3>Základní dokumenty</h3>
<p>
<ul>
<li><a href="whyweexist.cs.html">Proč existujeme?</a> : Stručný
souhrn důvodů založení Evropské Nadace pro svobodný software
a jejích cílů.</li>
<li><a href="freesoftware.cs.html">Co je to svobodný software?</a>:
Krátký text podobný slovníkovému záznamu, snažící se vysvětlit,
co to je svobodný software.</li>
<li><a href="whatwedo.html">Co děláme?</a>: Krátké
shrnutí toho, co FSF Evropa dělá pro dosažení
svých cílů.</li>
<li><a href="gnuproject.html">Co je to projekt GNU?</a>: A
Krátky text podobný slovníkovému záznamu, vysvětlující,
co je to projekt GNU.</li>
</ul>
</p>
<h3>SIAE</h3>
<p>Tento dokument pojednává o <a href="/siae/siae.en.html">SIAE
(italské právo 249/2000)</a>, který se zdá být hrozbou pro svobodný
software a malé nezávislé společnosti.
</p>
</div><!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -1,8 +1,8 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - Co to je projekt GNU?</title>
</head>

@ -0,0 +1,70 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - Mluvíme o svobodném software - Jak nás podpořit
a jak se zůčastnit
</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<center>
<h2>Mluvíme o svobodném software</h2>
<h3>Jak nás podporovat a jak se zůčastnit</h3>
</center>
<h3>Podpora</h3>
<p>Je mnoho způsobů jak podpořit kampaň ,,<a href="whyfs.cs.html">
Mluvíme o svobodném software</a>''. V první řadě můžete
začít tento termín sami běžně používat.</p>
<p>Další způsob jak podpořit tuto kampaň, je umístit na své webové
stránky odkaz, a přimět tak lidi zajímat se o kampaň a její cíle.</p>
<p>Pokud máte umělecký talent, můžete přispět nějakým druhem banneru
nebo tlačítka, které si budou moci lidé vkládat na své stránky.</p>
<h3>Účast</h3>
<p>Tato kampaň je otevřená. Přispívat může každá společnost. Potěší
nás každý, kdo se k nám přidá. Samozřejmě, že přispívání a
zaragistrování se (nejen pouhá podpora) v této kampani znamená,
že byste měli používat termín ,,svobodný software''
na svých webových stránkách a ve svých publikacích.</p>
<p>Pokud jste se rozhodli zůčastnit se a poskytnout nám URL,
můžeme umístit na stránky odkaz na vaši společnost.
Protože se však FSF Europe rozhodla, že nebude na svém webu
odkazovat na stránky, propagující proprietární software,
musíte nás ujistit, že vaše stránky nepovedou lidi k proprietárnímu
software.</p>
<h3>Kontakt</h3>
<p>Pokud se chcete zůčastnit nebo poskytnout nějaké umělecké práce, pošlete
prosím mail na adresu <a href="mailto:web@fsfeurope.org">web@fsfeurope.org</a> .
Pokud máte obecné otázky ohledně kampaně, kontaktujte prosím
<a href="mailto:team@fsfeurope.org">team@fsfeurope.org</a> .</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -47,7 +47,6 @@ svobodn
můžete vyhnout.
</p>
<h3>Termín svobodný software je těžší zneužívat</h3>
<p>
@ -129,7 +128,7 @@ kampa
<p> Pokud jste se také rozhodli používat termín svobodný software,
nebo pokud se chcete dozvědět, jak můžete přispět do této kampaně,
potřebné informace naleznete
<a href="whyfs-howto.en.html">zde</a>.</p>
<a href="whyfs-howto.cs.html">zde</a>.</p>
<!-- End page content -->

@ -15,7 +15,7 @@
</div>
<p>Evropská Nadace pro svobodný software byla založena v roce 2001
jako sesterská organizace Americké Nadace pro svobodný software. Úkolem Nadace pro svobodný software
je starost o všechny aspekty <a href="freesoftware.html">svobodného software</a> v Evropě.</p>
je starost o všechny aspekty <a href="freesoftware.cs.html">svobodného software</a> v Evropě.</p>
<p>Důvody, proč se stalo založení nadace v Evropě nezbytností.</p>
@ -74,7 +74,7 @@
<p>Nadace pro svobodný software a Evropská Nadace pro svobodný
software spolupracují při organizaci a řízení
<a href="gnuproject.html">projektu GNU</a>, podílejí se na
<a href="gnuproject.cs.html">projektu GNU</a>, podílejí se na
vývoji svobodného software a podporují společnosti a lidi ochotné
přejít na svobodný software.</p>
</li>

@ -0,0 +1,103 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - Vzdělávání - Argumentace</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<div align="center">
<h2>Proč upřednostnit svobodný software ve školách?</h2>
</div>
<p>
Ať již se jim to líbí nebo ne, učitelé nutí rodiče svých žáků,
aby domů zakoupili proprietární software, kdykoliv je
takový software zároveň používán i ve škole.
Tímto napomáhají výběru software podle ceny a to přesto,
že svobodný software používaný ve škole by bylo možno
přinést domů. Svobodný software vyznává zásady Velké
francouzské revoluce, které jsou shrnuty v heslech:
</p>
<ul>
<li>,,Liberté'': svoboda k užívání, svoboda ke kopírování,
úpravování a svobodný přístup ke zdrojovým kódům (můžete si
přečíst další dokumenty o základních svobodách
svobodného software na stránce
<a href="http://www.fsfeurope.org/documents/freesoftware.cs.html">Co je svobodný software?</a>)
</li>
<li>,,Égalité'': rovnost mezi uživateli (rodiny, školy),
jak jen to je mezi rodinami a školami možné. Se svobodným softwarem má malá a chudá škola stejné možnosti jako
škola bohatá a prestižní.
</li>
<li>"Fraternité": bratrství, vzájemná pomoc mezi vývojáři
a uživateli, vzájemná pomoc mezi uživateli, školami a rodinami.
</li>
</ul>
<p>
Pokud studenti studují výpočetní techniku je třeba, aby
získali skutečné odborné schopnosti a ne, jak je často zvykem,
pouze sadu příkazů pro ovládnutí několika vybraných programů.
Stejně tak je třeba, aby studenti měli neomezený přístup
ke zdrojovým kódům a možnost zdrojový kód modifikovat,
přizpůsobovat vlastním potřebám a zlepšovat jej.
</p>
<p>
Svobodný software zaručuje bezpečnou komunikaci při spojení
s internetem a při používání e-mailu, což je ve školách prioritou.
Svobodný software umožňuje vzdálenou administraci, což je nutností
při jeho administraci na velikých školách. Svobodný software je zároveň
odolný proti současným virům.
</p>
<p>
Škola musí zůstat ochráněna před konzumním způsobem života.
Je třeba, aby školy byly nezávislé na krátkodobých trendech
a reklamě softwarových společností. Svobodný software je elixírem
života pro hardware i software. Zastaralý a zároveň levný hardware
je možno využít jako terminály či klientské stanice, zároveň není
nutno nakupovat stále nový a nový software jenom kvůli sporným
vylepšením. Svobodný software je možno vylepšovat nezávisle
na ochotě autora či distributora, taková zlepšení pak lze
nabídnout a sdílet s ostatními uživateli na celém světě.
</p>
<p>
Znalosti jsou univerzální, svobodný software taktéž.
</p>
<p>
Ve školství jsou finanční zdroje omezenější než
v jiných sektorech, protože jsou rozdělovány mezi
mnoho škol. Je tedy vhodnější využít finance na jiné potřeby
(pomoc projektům, vzdělávání a studium, další vybavení),
než na placení proprietárních licencí.
</p>
<p>
<a href="http://lsm.abul.org/program/topic14/topic14.php3?langnew=fr">Originální
verzi</a> sepsal <a href="mailto:jean.peyratout@abul.org">Jean Peyratout</a>
</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,83 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - Vzdělání</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<div align="center">
<h2>Vzdělání</h2>
</div>
<h3>Obecné informace</h3>
<p>
Evropská Nadace pro svobodný software aktivně podporuje využívání
svobodného software ve školách a na univerzitách. Svobodný software
je pedagogicky a technologicky vhodnější než software proprietární.
Důležitější ovšem je, že základní idea svobodného software, svoboda
a spolupráce, je stejná jako idea demokratického vzdělávání.
</p>
<p>
Zde najdete další <a href="argumentation.cs.html">detailnější argumentaci</a>
která shrnuje důvody, proč si myslíme, že právě svobodný software
je tím druhem software, který by měl být používán ve školství.
</p>
<h3>Sdružení</h3>
<p> Podívejte se na informace věnované
<a href="http://www.gnu.org/education/">vzdělávání</a>
na stránkách projektu GNU.
</p>
<p> Existuje několik organizací, jenž podporují a obhajují
používání svobodného software ve vzdělávacím procesu:
</p>
<ul>
<li> Organizace <a href="http://www.ofset.org/">OFSET</a>
podporuje a vyvíjí svobodný software pro vzdělávání a výuku.
OFSET je přidruženou organizací Evropské nadace pro svobodný software.
</li>
<li> Organizace <a href="http://sourceforge.net/projects/osie">OSiE</a>
propaguje používání operačního systému GNU/Linux ve Velké Británii.
</li>
<li> Německá organizace <a href="http://fsub.schule.de/">Freie Software
und Bildung e.V.</a> podporuje používání GNU/Linuxu v německých školách.
<br/>
Nutno ovšem přiznat, že FSuB e.V. akceptuje používání proprietárního
software na svobodných platformách, s čímž my nesouhlasíme.
</li>
</ul>
<h3>Kontakt</h3>
<p>
Pokud se chcete zapojit do obecné diskuze o svobodném software
ve školství a vzdělávání, nebo chcete přispět můžete se přihlásit
do naší
<a href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/edu-eu/">e-mailové konference</a>
</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,136 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - EUCD - Škodlivé rozšíření copyrightu</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<h1>EUCD - Škodlivé rozšíření copyrightu</h1>
<p>
V prosinci 1996 byla v Ženevě téměř všemi vyspělými zeměmi podepsána
Smlouva o autorských právech (WIPO Copyright Treaty).
Podepsáním této smlouvy se státy dohodly na odstranění práva využívat
copyrightované dílo ve prospěch použití elektronických
ochran, nezávisle na jejich efektivitě.
</p>
<p>
Dnes začínáme pozorovat efekty tohoto druhu zákonů.
Americký autorský zákon (DMCA -- Digital Millenium Copyright Act) a
Směrnice Evropské unie pro autorská práva (EUCD -- European Union
Copyright Directive) přenesly výše uvedenou smlouvu do praxe.
Tato stránka je o efektech takových zákonů a jejich souvislostech.
</p>
<p>
Rizika tohoto druhu zákonů jsou:
<ul>
<li><strong>Monopoly na souborové formáty</strong> --
to je problém, který ohrožuje knihovny.
Schopnost efektivně kontrolovat souborový formát znamená, že každý
dokument v nějakém formátu bude mít svůj vlastní prohlížeč a bude
čitelný pouze prohlížečem této společnosti.
Zprostředkovat přístup ke všem možným druhům prohlížečů z uplynulých
desetiletí však vyžaduje schopnosti, které nemohou současné knihovny
nabídnout. Nemluvě o nákladech spojených se získáním všech
prohlížečů, které bude muset taková knihovna vynaložit,
pokud bude chtít svým čtenářům zajistit přístup k dokumentům.
</li>
<li><strong>Spolupráce</strong> - Pokud nelze použít a sdílet
nástroje k analýze formátů, protože by mohly být využity k obcházení
neefektivních opatření, pak není možné postavit dva systémy, které by
spolupracovaly, dokud obě společnosti nezveřejní informace o
formátech, jež používají.
Pokud uvážíme současný trend vlastnického softwaru, kdy se
společnosti snaží uvěznit zákazníka ve svých systémech, myšlenka
spolupráce není příliš reálná.
</li>
<li><strong>Problém bezpečnosti</strong> - V posledních
letech zaznamenalo hnutí za úplné uveřejnění významné zlepšení v celkové
bezpečnosti počítačových systémů.
Toho bylo dosaženo přinucováním společností k opravám bezpečnostních
chyb skrze jejich zveřejňování, pokud nebyly opraveny ve
vymezeném časovém úseku.
Aby společnosti neztratily své postavení, začaly během dní opravovat
to, co by běžně trvalo měsíce nebo dokonce roky.
S těmito zákony se o takových chybách, které umožňují obcházet
práva na zacházení s informacemi, nesmí ani diskutovat.
To znamená, že již není možné dále používat zveřejňování chyb
a ztrácíme jeho výhody.
</li>
<li><strong>Svoboda projevu</strong> - Pokud budou vlastníci práv moci
určovat podmínky použití a jejich postupy k vynucení dodržování
těchto podmínek budou legální, mohlo by dojít k omezení práv tak
základních jako je svoboda projevu.
Jedna z nejnovějších ukázek takového postupu je poslední verze
licenčního ujednání pro koncového uživatele u produktu Microsoft
Frontpage 2002, který zakazuje použití tohoto softwaru k vytváření
stránek kritizujících společnost Microsoft nebo její společníky.
</li>
</ul>
</p>
<h2>Legislativa</h2>
<p>
Zákony, které následovaly smlouvu o autorských právech
(<a href="http://www.wipo.int/treaties/ip/copyright/copyright.html">WIPO
Copyright Treaty</a>) jsou:
<ul>
<li><a href="http://www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf">
Digital Millennium Copyrigth Act</a> (USA)
</li>
<li><a href="http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&amp;lg=EN&amp;numdoc=32001L0029&amp;model=guichett">
European Union Copyright Directive</a> (EU)
</li>
<li><a href="http://search.aph.gov.au/search/ParlInfo.ASP?WCI=HtmlView&amp;Item=14&amp;ResultsID=28qZxt&amp;action=view&amp;WCU">
Copyright Amendment (Digital Agenda) Act 2000</a> (AU)
</li>
</ul>
</p>
<h2>Právní analýza</h2>
<p>
Tyto zákony již byly analyzovány týmy právníků, expertů i ostatními.
Následuje ukázka takové analýzy:
<ul>
<li><a href="http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/opinion-EIPR.html">
Analýza holandského profesora práv</a>.
</li>
<li><a href="eucd-fs.en.html">Rozšíření autorských práv ohrožuje
svobodný software v Evropě.</a>
</li>
</ul>
</p>
<h2>Organizace proti rozšíření copyrightu</h2>
<p>
Některé organizace pochopily dopad těchto zákonů a vypracovaly o tomto
problému prohlášení:
<ul>
<li><a href="http://www.acm.org/usacm/IP/dmca.exemption.htm">
Association for Computer Machinery</a>
</li>
<li><a href="http://www.eff.org/Legal/active_legal.html">
Nadace elektronického pohraničí (Electronic Frontier Foundation)</a>
</li>
<li><a href="http://www.eblida.org/efpicc/efpicc.htm">European Fair Practices in Copyright Campaign</a> - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, The European Consumers' Association, European Association of Consumer Electronics Manufacturers, European Blind Union, European Disability Forum, International League of Societies for Persons with Mental Handicap - European Association</li>
</ul>
</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,37 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - Obchodní sí» GNU</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<h2>Obchodní sí» GNU</h2>
<p> Jedním z hlavních úkolù Evropské Nadace pro svobodný software
bude poskytovat podporu a slu¾by <b>Obchodní sítì GNU</b> (GNU
Business Network), kterou právì teï plánujeme.
K získání více informací o <b>GNU Business
Network</b> doporuèujeme prohlédnout
<a href= "http://mailman.gnubiz.org">GBN konferenci</a>.</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Poslední aktualizace:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,148 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - Dary FSF Europe</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<h2>Dary FSF Europe</h2>
<p>Existuje mnoho způsobů, kterými lidé mohou podporovat
<a href="../documents/whatwedo.cs.html">činnost</a> a <a
href="../documents/whyweexist.cs.html">cíle</a> FSF
Evropa. Nejpřímějším z nich je dobrovolně vytvářet
svobodný software nebo psát svobodnou dokumentaci. Také potřebujeme
lidi, kteří by pomohli s ostatními činnostmi, jako
jsou stánky na veletrzích apod. Jestliže vás to zaujalo,
podívejte se na stránku
,,<a href="help.cs.html">Co potřebujeme udělat?</a>''.</p>
<p>Jiný způsob podpory FSF Europe představují peněžní dary,
které dovolují pokrýt naše výdaje a zaplatit lidi,
aby pracovali na svobodném software.</p>
<p>FSF Europe je celoevropská organizace, která, kdykoliv
je to možné, požaduje od místních autorit uznání
statutu charitativní organizace. Zda si můžete dar
odepsat z daní pak závisí na místních zákonech.
Detaily si můžete ověřit v níže uvedeném seznamu.
</p>
<h3>Staňte se patronem FSF Europe</h3>
<p>Evropská Nadace pro svobodný software dává viditelně
najevo, kdo ji podporuje a přispívá na její práci.
Proto budeme rádi, když nám pošlete o vašem příspěvku
mail na adresu
<code><a
href="mailto:office@fsfeurope.org">&lt;office@fsfeurope.org&gt;</a></code>
a řeknete nám, kam máme odeslat doklad o zaplacení a děkovný
dopis. Také bychom vás rádi uvedli v
"<a
href="thankgnus-2002.cs.html">děkovném seznamu GNU</a>". Jestliže
ale dáváte přednost anonymitě, dejte nám prosím
na sebe nějaký kontakt, abychom vám mohli poděkovat
soukromě.
</p>
<p>Jestliže darujete:
<ul>
<li>10 EUR měsíčně <em>NEBO</em> 120 EUR ročně, stanete se
<b>podporovatelem</b> FSF Europe.</li>
<li>50 EUR měsíčně <em>NEBO</em> 600 EUR ročně, budete
<b>přispěvatelem</b> FSF Europe.</li>
<li>100 EUR měsíčně <em>NEBO</em> 1200 EUR ročně, stanete se
<b>velkým přispěvatelem </b> FSF Europe.</li>
<li>500 EUR měsíčně <em>NEBO</em> 6000 EUR ročně, budete
<b>patronem</b> FSF Europe.</li>
</ul></p>
<p>Dárci, kteří přispívají měsíčně, a začali v pozdější části
roku, mají v seznamu uvedenu příponu ,,(měsíc/rok-)''
analogicky ti, kteří přestanou během roku přispívat mají uvedeno
,,(-měsíc/rok)''.
Dárci, kteří v průběhu roku začnou a také skončí jsou zapsáni
s ,,(měsíc/rok-měsíc/rok)''.</p>
<h3>Jak přispívat</h3>
<p>FSF Europe stále roste, tudíž ještě nemusí být založen
nějaký místvní účet, na který by bylo možné posílat dary odepsatelné
z daní, a to i přestože by to zákony dané země
umožnily. V takovém případě příspěvky poukazujte na centrální
bankovní účet (viz. níže) nebo kontaktujte
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">naši centrálu</a>,
která vám poskytne všechny potřebné informace.</p>
<p><b>Prosíme respektujte, že odpisy z daní jsou možné pouze
je-li to níže výslovně uvedeno.</b></p>
<p>Jestliže nežijete v Evropě, můžete také zvážit, zda nebudete
podporovat naše sesterské organizace Nadace pro svobodný software v
<a href="http://www.gnu.org/help/donate.cs.html">USA</a>
nebo v <a href="http://fsf.org.in">Indii</a>.</p>
<p>Dary mohou být převedeny přímo na jeden z následujících bankovních
účtů:</p>
<ul>
<li><p><b>Německo</b><br />
<b>[v Německu je možné využít daňové doklady k odpisu]</b></p>
<ul><code>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Account No: 3004732<br/>
National-Bank Essen, Germany<br/>
BLZ: 36020030<br />
(SWIFT-No: NBAG DE 3E)<br/>
</code></ul>
<!--
<ul><code>
FSF Europe - Chapter Germany e.V.<br/>
Account No: 3004724<br/>
National-Bank Essen<br/>
BLZ: 36020030<br/>
</code></ul> -->
</li>
<li><p><b>Všechny ostatní země:</b></p>
<ul><code>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Account No: 3004732<br/>
National-Bank Essen, Germany<br/>
SWIFT-No: NBAG DE 3E<br/>
</code></ul>
</li></ul>
<p>Jestliže upřednostňujete zasílání šeků poštou, pošlete je na<br/>
<ul><ul><address>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Villa Vogelsang<br/>
Antonienallee 1<br/>
45279 Essen<br/>
Germany<br/>
</address></ul></ul></p>
<p>FSF Europe děkuje všem <a
href="thankgnus-2002.cs.html">dárcům</a>. Vaše příspěvky nám umožňují pracovat.</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,155 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - What needs to be done?</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<h2>Jak nám můžete pomoci?</h2>
<p>
Nejpřímější způsob, jak podpořit
<a href="../documents/whatwedo.cs.html">práci</a> a <a
href="../documents/whyweexist.cs.html">cíle</a> FSF Europe
je prostřednictvím poskytnutí dobrovolné pomoci
ve věcech, které je třeba udělat. Jsme velice vděčni za pomoc,
kterou nám zatím komunita poskytla a vítáme každého nového přispěvatele.
</p>
<p>
Pokud jste to ještě neudělali, navrhujeme vám, abyste se
podle okruhy svých zájmů přihlásili do některé
z <a href="../mailman/index.cs.html">konferencí</a> FSF Europe
a prohlédli si archivy. Budete tak vědět, o čem
se již diskutovalo.
</p>
<p>
Potřebujeme také pomoc s několika konkrétními úlohami:
</p>
<h3>Webové stránky</h3>
<ul>
<p>
Výstavba, správa a překlad stránek FSF Europe je velmi náročnou prací.
Publikování práce a jejích výsledků je vždy úzkým hrdlem
a tak jakákoliv pomoc v této oblasti nejspíš velmi zvýší
dopad naší činnosti, protože internetové stránky jsou
na FSF Europe zřejmě tou nejviditelnější částí.
</p>
<p>
Stránky si můžete exportovat na svůj vlastní počítač, upravovat je
a zlepšovat, nebo přidávat cokoliv uznáte za vhodné. Technické detaily
jsou na <code><a
href="http://savannah.gnu.org/cvs/?group_id=53">http://savannah.gnu.org/cvs/?group_id=53</a></code>
Když stránky upravíte, vytvořte z nich patch a ten pak nahrajete na <code><a
href="http://savannah.gnu.org/patch/?group_id=53">http://savannah.gnu.org/patch/?group_id=53</a></code>. Na vaše vylepšení se podíváme a jestliže uznáme,
že je užitečné, rychle je přidáme.
</p>
<p>
Pokud plánujete přispívat pravidelně, můžeme vám přidělit
přístupová práva, která vám umožní samostatnou správu stránek.
Poraďte se o tom prosím v
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web">konferenci webmasterů</a>.</p>
</ul>
<h3>Překlady</h3>
<ul>
<p>
Překlad nepotřebují jenom webové stránky. Překlad
a korekturu vyžadují také další texty a brožury.
Takováto forma pomoci je vysoce ceněna.
</p>
</ul>
<h3>Stánky na veltrzích</h3>
<ul>
<p>
FSF Europe se musí stýkat i s lidmi mimo komunitu, aby je
mohla přimět uvědomit si, že svobodný software znamená
více než jen užitečné programy, a aby se mohli seznámit
s Nadací pro svobodný software..
</p>
<p>
Důležitou součástí jsou prezentace na veletrzích. Přestože můžeme
obstarat vše potřebné k postavení stánku, jednu věc jednoduše
vytvořit nemůžeme: lidi.
</p>
<p>
Potřebujeme dobrovolníky, kteří by nás na veletrzích reprezentovali,
mluvili s lidmi, vysvětlovali jim filozofii svobodného software
a podstatu Nadace i projekt GNU. Nic nevypadá hůř než prázdný stánek.
Jsme radši, když máme k organizaci stánků místní dobrovolníky.
</p>
<p>Jestliže cítíte, že nám můžete a chcete s některou z činností
pomoci, napište do
<a href="../mailman/index.cs.html">příslušné konference</a> nebo na
<code><a
href="mailto:team@fsfeurope.org">team@fsfeurope.org</a></code>.</p>
</ul>
<h3>Různé veřejné činnosti</h3>
<ul>
<p>
Můžete si vybrat z nabídky na
URL <code><a
href="http://savannah.gnu.org/pm/?group_id=53">http://savannah.gnu.org/pm/?group_id=53</a></code>.
Nerozpakujte se navrhnout nové úkoly. Jestliže chcete být aktivně činní
v koordinování tohoto úkolu, můžeme vám k tomu zajistit oprávnění.
</p>
</ul>
<h3>Dary</h3>
<ul>
<p>
Jinou možností, jak podpořit práci FSF Europe, jsou dary.
Tak jako v jiných organizacích závisí výkon FSF Europe
na finančních možnostech. Na financích závisí odměňování
lidí za práci, tisk brožur,
vyřizování pošty s novináři a politiky, zajišťování infrastruktury
projektů a mnohem více. Jestliže si myslíte, že můžete finančně zaštítit
naši práci, informace o tom, jak to udělat, najdete na <a
href="donate.cs.html">stránce o darech</a>.</p>
</ul>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,76 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - Thank GNUs</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<center>
[
2001 |
<a href="thankgnus-2002.cs.html">2002</a>
]
</center>
<h2>Seznam přispěvatelů v roce 2001</h2>
<p>Nadace pro svobodný software by chtěla poděkovat
všem dobrovolníkům, přispěvatelům a ostatním lidem,
kteří nám pomohli pracovat na a pro svobodný software.
Informace o tom, jak nám můžete v naší práci
pro svobodný software pomoci naleznete
<a href="help.html">zde</a>. Pokud byste chtěli
přispět finančním darem, podívejte se také
<a href="donate-2002.cs.html">sem</a>.</p>
<p>Speciální poděkování patří naší sesterské organizaci,
Nadaci pro svobodný software, která nám umožnila
start této Evropské větve darem $4000. </p>
<p>Nadace pro svobodný software by také chtěla poděkovat
těmto dárcům:</p>
<ul>
<h3>Patroni FSF Evropa</h3>
<h3>Velcí přispěvatelé FSF Evropa</h3>
<ul>
<li>Daniel Riek</li>
<li>Mandrakesoft</li>
<li>Villa Vogelsang</li>
</ul>
<h3>Přispěvatelé FSF Evropa</h3>
<h3>Podporovatelé FSF Evropa</h3>
</ul>
<p>
Pokud vás zajímají podmínky sponzorství v roce 2001,
najdete je <a href="donate-2001.html">zde</a>.
Jestli nám také chcete přispět,
potřebné informace naleznete <a href="donate-2002.cs.html">zde</a>.</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,74 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
[<!ENTITY patrons SYSTEM "patron-2002.xml">
<!ENTITY sustaining-contributors SYSTEM "sustaining-contributor-2002.xml">
<!ENTITY contributors SYSTEM "contributor-2002.xml">
<!ENTITY supporters SYSTEM "supporter-2002.xml">]>
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Evropa - Poděkování</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<center>
[
<a href="thankgnus-2001.cs.html">2001</a> |
2002
]
</center>
<h2>Seznam přispěvatelů v roce 2002</h2>
<p>Nadace pro svobodný software by chtěla poděkovat
všem dobrovolníkům, přispěvatelům a ostatním lidem,
kteří nám pomohli pracovat na a pro svobodný software.
Informace o tom, jak nám můžete v naší práci
pro svobodný software pomoci naleznete
<a href="help.html">zde</a>. Pokud byste chtěli
přispět finančním darem, podívejte se také
<a href="donate-2002.cs.html">sem</a>.</p>
<p>Nadace pro svobodný software by chtěla jmenovitě poděkovat
těmto dárcům. Vaše podpora nám umožnila pokračovat v práci
pro svobodný software.</p>
<ul>
<h3>Patroni FSF Evropa</h3>
<ul>&patrons;</ul>
<h3>Velcí přispěvatelé FSF Evropa</h3>
<ul>&sustaining-contributors;</ul>
<h3>Přispěvatelé FSF Evropa</h3>
<ul>&contributors;</ul>
<h3>Podporovatelé FSF Evropa</h3>
<ul>&supporters;</ul>
</ul>
<br/>
<p>Chtěli bychom poděkovat i všem dárcům, kteří si přáli
zůstat v anonymitě. Jestli nám také chcete přispět,
potřebné informace naleznete <a href="donate-2002.cs.html">zde</a>.</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -18,7 +18,7 @@
<ul>
<li><a href="documents/whyweexist.cs.html">Proč existujeme?</a>
</li>
<li><a href="help/help.html">Jak nám můžete pomoci?</a></li>
<li><a href="help/help.cs.html">Jak nám můžete pomoci?</a></li>
<li><a href="documents/freesoftware.cs.html">Co to je
svobodný software?</a></li>
</ul>
@ -26,7 +26,7 @@
<td>
<ul>
<li><a href="documents/whatwedo.cs.html">Na čem pracujeme?</a></li>
<li><a href="help/thankgnus.html">Komu bychom chtěli
<li><a href="help/thankgnus-2002.cs.html">Komu bychom chtěli
poděkovat?</a></li>
<li><a href="documents/gnuproject.cs.html">Co je to projekt GNU?
</a></li>
@ -40,7 +40,7 @@
Vítejte na stránkách Evropské Nadace pro svobodný software.
Tato organizace byla založena 10. března 2001 a snaží se pracovat
na všech ohledech svobodného software a speciálně na <a
href="documents/gnuproject.html">projektu GNU</a>.
href="documents/gnuproject.cs.html">projektu GNU</a>.
Aktivně podporuje vývoj svobodného software a rozšíření
systémů založených na GNU, jakým je např. GNU/Linux.
Za účelem zajištění politické a sociální budoucnosti
@ -113,14 +113,14 @@
</dd>
<dt>11. listopad 2001</dt>
<dd>
<p>Během několika uplýnulých měsíců projekt<a
<p>Během několika uplýnulých měsíců projekt <a
href="http://www.sourceforge.net/">SourceForge</a>,
který hostuje mnoho významných projektů<a
který hostuje mnoho významných projektů <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">svobodného
software</a>, změnil svá pravidla. Nástroje pro export
projektů ze SourceForge byly odstraněny. Implementace
bývala založena výhradně na svobodném software, ale
nyní je
nyní je
<a href="http://www.google.com/search?q=cache:WxA5jbBHLMQ:sourceforge.net/docman/display_doc.php%3Fdocid%3D6267%26group_id%3D1+larry+augustin+site:sourceforge.net&amp;hl=en">založena
na nesvobodném software</a>. Nakonec se ještě VA Linux
několikrát pokusil získat exkluzivní kontrolu nad prací

@ -0,0 +1,121 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - Bezpečí svobodného software v Evropě</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<div align="center">
<h2>Bezpečí svobodného software v Evropě</h2>
</div>
<h3>Všeobecně</h3>
<p>
Jedním z významných úkolů FSF Europe je zajistit bezpečí
svoboného software v Evropě.
</p>
<p>
<a href="http://www.gnu.org/fsf/fsf.cs.html">Nadace pro
svobodný software</a> a <a
href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GNU General Public
License</a> jsou páteří svobodného software. GPL a
<a href="http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html">LGPL</a>
převládají u svobodného software nejen uvnitř projektu GNU.
</p>
<p>
Hlavním důvodem je jejich pečlivě navržená rovnováha
mezi svobodami jednotlivce a zájmy veřejnosti. Nejen, že garantují
čtyři základní svobody, ale také je chrání.
</p>
<p>
Původem v USA, byly napsány, aby tuto funkci plnily co nejlépe
podle Bernské konvence a práva USA. Tak jak jsou právní systémy
různých států výrazně odlišné, tak může GPL obsahovat díry a
nejasnosti, které činí svobodný software slabším, než by mohl být.
</p>
<p>
Speciálně v zemích s rozsáhlými aktivitami v oblasti svobodného software
by měla být (L)GPL zajištěna nejvyšší možná bezpečnost.
Zajistit to je jedním z úkolů evropské Nadace.
Jelikož většina evropských států Bernskou konvenci ratifikovala,
jsme ve výhodné situaci. Zajištění (L)GPL je jenom záležitostí
použití vhodného jazyka a právní formy. Není zapotřebí
přepracovávat či modifikovat koncepci a základ licence.
</p>
<p>
Takovou práci může dělat pouze dobrý právník, jenž se
dobře vyzná v autorském právu. Navíc to vyžaduje, aby
porozuměl podstatě svobodného software, aby nezměnil ducha
licence. Důležitá bude i úzká spolupráce s Richardem M. Stallmanem a
profesorem
<a href="http://emoglen.law.columbia.edu/">Ebenem Moglenem</a>,
aby byl zachován původní smysl GPL.
</p>
<h3>Vize</h3>
<p>
Všechny právní kroky by měly být propojeny a koordinovány na evropské
úrovni. Zároveň jsou ale jednotlivé evropské právní systémy stále
dosti odlišné, takže stávající práce bude muset být vykonávána na
lokální úrovni.
</p>
<p>
Za tímto účelem jsme zřídili
<a href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/fsfe-law/">interní
konferenci</a>
(fsfe-law@gnu.org, nebo law@fsfeurope.org), která je určena právníkům,
se kterými v Evropě spolupracujeme.</p>
<p>
Právníci a právní systém se silně ovlivňují se systémem politickým,
a prostřednictvím univerzit a publikací z tohoto prostředí
je možné vytvořit politické klima příznivé pro svobodný software.
</p>
<p>
Nadace se také dříve dozví o zákonech, které by potenciálně
mohly být svobodnému software škodlivé a mohou být snáze
pozměněny či zrušeny.
</p>
<p>
Tato právní síť umožní zabezpečit budoucnost svobodného software
mnohem efektivněji, než jsme toho byli schopni v minulosti.
</p>
<p>
Na oficiálním překladu licence se je již <a
href="http://france.fsfeurope.org/gpl/gpl.en.html">pracuje
ve Francii</a>.</p>
<h3>Jak nám pomoci / jak se k nám připojit</h3>
<p>Jestliže nám chcete pomoct nebo se k nám přidat,
<a href="mailto:law@fsfeurope.org">pošlete</a> email na
law@fsfeurope.org. (anglicky)</p>
</div><!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,178 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - Diskuzní skupiny</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<h2>O diskuzních skupinách</h2>
<p>
Diskuzní skupiny jsou otevřené všem, kdo se zajímají o
<em>Evropskou nadaci svobodného software</em>.
</p>
<p>
Zápis do kteréhokoliv mail listu stejně jako úplnou správu
diskuzních příspěvků lze provést pomocí e-mailu nebo přes online
webové rozhraní. K dispozici jsou také archivy všech diskuzí.
</p>
<dl>
<dt><b>Discussion</b></dt>
<dd>
<p><em>Discussion</em> je mail list týkající se obecných
témat souvisejících s <em>FSF Europe</em>. Jsou zde probírány
věci ohledně plánů, funkčnosti a organizace.
</p>
<p>
K zápisu do mail listu <em>Discussion</em> můžete použít
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo/discussion">webové rozhraní</a>
nebo zaslat e-mail
na <a href="mailto:Discussion-request@fsfeurope.org?subject=subscribe">Discussion-request@fsfeurope.org</a>
s předmětem <b>subscribe</b>.
</p>
<p>
Archiv je k dispozici
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/discussion/">zde</a>.
</p>
</dd>
<dt><b>Announce</b></dt>
<dd>
<p>
<em>Announce</em> je mail list určený pouze k zasílání oznámení.
Pokud chcete dostávat čerstvé informace o důležitých krocích
<em>FSF Europe</em>, avšak bez dalších diskuzních příspěvků, je
tento mail list určen právě Vám.
</p>
<p>
K zápisu do mail listu <em>Announce</em> můžete použít
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo/announce">webové rozhraní</a>
nebo zaslat e-mail na
<a href="mailto:Announce-request@fsfeurope.org?subject=subscribe">Announce-request@fsfeurope.org</a>
s předmětem <b>subscribe</b>.
</p>
<p>
Archivy jsou k dispozici
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/announce/">zde</a>.
</p>
</dd>
<dt><b>Web</b></dt>
<dd>
<p>
Tohle je mail list k diskuzi o správě <em>webových
stránek FSF Europe </em>. Je sem přesměrován i mail
z webmasters@fsfeurope.org nebo webmaster@fsfeurope.org.
</p>
<p>
K zápisu do mail listu <em>Web</em> můžete použít
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web">
webové rozhraní</a> nebo zaslat e-mail na
<a href="mailto:web-request@fsfeurope.org?subject=subscribe">web-request@fsfeurope.org</a>
s předmětem <b>subscribe</b>.
</p>
<p>
Archivy jsou k dispozici
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/web/">zde</a>.
</p>
</dd>
<dt><b>Web-cvs-notify</b></dt>
<dd>
<p>
Tato diskuzní skupina obsahuje CVS logy a je určena pouze pro
webmastery.
</p>
<p>
K zápisu do mail listu <em>Web-cvs-notify</em> můžete použít
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web-cvs-notify">webové rozhraní</a> nebo zaslat e-mail na
<a href="mailto:web-cvs-notify-request@fsfeurope.org?subject=subscribe">web-cvs-notify-request@fsfeurope.org</a>
s předmětem <b>subscribe</b>.
</p>
<p>
Archivy jsou k dispozici
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/web-cvs-notify/">zde</a>.
</p>
</dd>
<dt><b>press-release</b></dt>
<dd>
<p>
Tato diskuzní skupina je určena k inzerci výhradně členům FSFE a
obsahuje tiskové zprávy v angličtině. Seznam abonentů není
veřejný.
</p>
<p>
K zápisu do mail listu <em>press-release</em> můžete použít
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release">webové rozhraní</a> nebo zaslat e-mail na
<a href="mailto:press-release-request@fsfeurope.org?subject=subscribe">press-release-request@fsfeurope.org</a>
s předmětem <b>subscribe</b>.
</p>
<p>
Archivy jsou k dispozici
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/">zde</a>.
</p>
</dd>
<dt><b>press-release-fr</b></dt>
<dd>
<p>
Tato diskuzní skupina je určena k inzerci výhradně členům FSFE a
obsahuje tiskové zprávy ve francouzštině. Seznam abonentů není
veřejný.
</p>
<p>
K zápisu do mail listu <em>press-release-fr</em> můžete použit
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-fr">webové rozhraní</a> nebo zaslat e-mail na
<a href="mailto:press-release-fr-request@fsfeurope.org?subject=subscribe">press-release-fr-request@fsfeurope.org</a>
s předmětem <b>subscribe</b>.
</p>
<p>
Archivy jsou k dispozici
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release-fr/">zde</a>.
</p>
</dd>
<dt><b>press-release-de</b></dt>
<dd>
<p>
Tato diskuzní skupina je určena k inzerci výhradně členům FSFE a
obsahuje tiskové zprávy v němčině. Seznam abonentů není veřejný.
</p>
<p>
K zápisu do mail listu <em>press-release-de</em> můžete použít
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-de">webové rozhraní</a> nebo zaslat e-mail na
<a href="mailto:press-release-de-request@fsfeurope.org?subject=subscribe">press-release-de-request@fsfeurope.org</a>
s předmětem <b>subscribe</b>.
</p>
<p>
Archivy jsou k dispozici
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release-de/">zde</a>.
</p>
</dd>
</dl>
<h2>Diskuzní skupiny na Savannah</h2>
<p>
Veřejné diskuzní skupiny na
<a href="http://savannah.gnu.org/mail/?group_id=53">Savannah</a>
umožňují komukoliv (členům FSFE, členům přidružených organizací,
dobrovolníkům) připojit se prostřednictvím <em>FSF Europe</em> k
hnutí svobodného software.
</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -63,10 +63,10 @@
<tr><td class="TopTitle" align="center">Projekty</td></tr>
<tr>
<td class="TopBody" align="right">
<a href="{$fsfeurope}/law/law.en.html">Ochrana Svobodného software</a><br />
<a href="{$fsfeurope}/law/law.cs.html">Ochrana Svobodného software</a><br />
<a href="{$fsfeurope}/coposys/index.en.html">Coposys</a><br />
<a href="{$fsfeurope}/documents/whyfs.en.html">Mluvíme o svobodném software</a><br />
<a href="{$fsfeurope}/education/education.html">Svobodný software a vzdìlávání</a><br />
<a href="{$fsfeurope}/documents/whyfs.cs.html">Mluvíme o svobodném software</a><br />
<a href="{$fsfeurope}/education/education.cs.html">Svobodný software a vzdìlávání</a><br />
</td>
</tr>
@ -76,41 +76,41 @@
<tr>
<td align="right" class="TopBody"><br/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$path='index.xhtml'">Hlavní stránka</xsl:when>
<xsl:when test="$path='index.cs.xhtml'">Hlavní stránka</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<a href="{$fsfeurope}/index.html">Hlavní stránka</a>
<a href="{$fsfeurope}/index.cs.html">Hlavní stránka</a>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose><br/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$path='contact/contact.xhtml'">Kontakty</xsl:when>
<xsl:when test="$path='contact/contact.cs.xhtml'">Kontakty</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<a href="{$fsfeurope}/contact/contact.html">Kontakty</a>
<a href="{$fsfeurope}/contact/contact.cs.html">Kontakty</a>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose><br/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$path='about/index.xhtml'">O nás</xsl:when>
<xsl:when test="$path='about/about.xhtml'">O nás</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<a href="{$fsfeurope}/about/index.html">O nás</a>
<a href="{$fsfeurope}/about/about.html">O nás</a>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose><br/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$path='help/help.xhtml'">Nápovìda</xsl:when>
<xsl:when test="$path='help/help.cs.xhtml'">Pomoc</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<a href="{$fsfeurope}/help/help.html">Nápovìda</a>
<a href="{$fsfeurope}/help/help.cs.html">Pomoc</a>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose><br/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$path='help/donate-2002.xhtml'">Pøispìjte</xsl:when>
<xsl:when test="$path='help/donate-2002.cs.xhtml'">Pøispìjte</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<a href="{$fsfeurope}/help/donate-2002.html">Pøispìjte</a>
<a href="{$fsfeurope}/help/donate-2002.cs.html">Pøispìjte</a>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose><br/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$path='help/thankgnus-2002.xhtml'">Podìkování</xsl:when>
<xsl:when test="$path='help/thankgnus-2002.cs.xhtml'">Podìkování</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<a href="{$fsfeurope}/help/thankgnus-2002.html">Podìkování</a>
<a href="{$fsfeurope}/help/thankgnus-2002.cs.html">Podìkování</a>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose><br/>
@ -121,15 +121,15 @@
</xsl:otherwise>
</xsl:choose><br/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$path='documents/documents.xhtml'">Dokumenty</xsl:when>
<xsl:when test="$path='documents/documents.cs.xhtml'">Dokumenty</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<a href="{$fsfeurope}/documents/documents.html">Dokumenty</a>
<a href="{$fsfeurope}/documents/documents.cs.html">Dokumenty</a>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose><br/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$path='mailman/index.xhtml'">Emailové konference</xsl:when>
<xsl:when test="$path='mailman/index.cs.xhtml'">Emailové konference</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<a href="{$fsfeurope}/mailman/index.html">Emailové konference</a>
<a href="{$fsfeurope}/mailman/index.cs.html">Emailové konference</a>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose><br/>
<xsl:choose>
@ -145,21 +145,21 @@
</xsl:otherwise>
</xsl:choose><br/>
<xsl:choose>
</