Browse Source

added czech version

svn path=/trunk/; revision=20004
tags/stw2018
natalia 8 years ago
parent
commit
a1735911c4
1 changed files with 54 additions and 0 deletions
  1. 54
    0
      donate/thankgnus-2009.cs.xhtml

+ 54
- 0
donate/thankgnus-2009.cs.xhtml View File

@@ -0,0 +1,54 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Naši dárci 2009</title>
</head>

<body>
<h1>Naši dárci 2009</h1>

<p id="introduction">
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří podporují naši práci. Vaše
<a href="/contribute/contribute.html">příspěvky jako dobrovolníka</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org">člena</a>
nebo sponzora dělají naši práci uskutečnitelnou. Daná podpora zajišťuje naši nezávislost, což je důvod, proč
je každý malý příspěvek důležitý. Ukažte také veřejně
<a href="/donate/donate.html">svůj dar</a>
pomocí
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">naší sponzorské grafiky</a>
nebo zůstaňte v anonymitě.
</p>

<localmenu id="2009" style="number">2009</localmenu>

<h2>Patroni FSFE</h2>

<dynamic-content group="patrons"/>

<h2>Větší přispěvatelé FSFE</h2>

<dynamic-content group="sustainingcontributors"/>

<h2>Přispěvatelé FSFE</h2>

<dynamic-content group="contributors"/>

<h2>Stoupenci FSFE</h2>

<dynamic-content group="supporters"/>

<p>
Hardwarové dary jsou uvedeny na našich
<a href="hardware.html">stránkách Hardwarové dary</a>. Obsahují také informace o tom,jak nás podpořit hmotnými dary tohoto druhu.
</p>

</body>

<timestamp>$Date: 2010-01-22 14:35:42 +0100 (Fri, 22 Jan 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save