Fixed XHTML.

svn path=/trunk/; revision=11129
pull/8/head
att 15 years ago
parent 67b54da848
commit a150c3b06d

@ -45,7 +45,7 @@ retningslinjene til <a href="license.html">AGNULAs trademark-lisens</a>.</p>
<h2>Bakgrunn</h2>
<p>Denne seksjonen innholder litt bakgrunnsinformasjon og historisk informasjon
om AGNULA.<7p>
om AGNULA.</p>
<h3>Informasjonsalderens teknologier</h3>
@ -60,7 +60,7 @@ Reale i Firenze, Italia.</p>
<p>Prosjektet ble fullført med til den fulle godkjennelse av Europakommisjonen,
og du kan lese <a
href="http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&tpl=article&BrowsingType=Features&ID=64618">den
href="http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&amp;tpl=article&amp;BrowsingType=Features&amp;ID=64618">den
ferdige artikkelen om AGNULA på ISTs resultatside</a>.</p>

Loading…
Cancel
Save