Browse Source

Entry for the Catalan GPLv3 conf details PR

svn path=/trunk/; revision=6759
pull/8/head
xavi_ 14 years ago
parent
commit
9f43b7472d
1 changed files with 20 additions and 0 deletions
  1. +20
    -0
      news/2006/news-20060613.ca.xml

+ 20
- 0
news/2006/news-20060613.ca.xml View File

@@ -0,0 +1,20 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-06-13">
<title>En línea els detalls de la conferència internacional sobre la GPLv3</title>
<body>
Marcant el punt mig de la consulta pública, d'un any de durada, de la
reescriptura de la llicència que és la pedra angular del Programari
Lliure, la tercera conferència internacional sobre la GPLv3 acollirà
experts d'Europa i de tot el món.<br />
El lloc de reunió, al cor de la ciutat, és el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB). Allà, durant els dos dies de l'event,
hi haurà presentacions d'experts incloent-hi en Richard Stallman,
president de l'FSF, n'Eben Moglen, cap del Software Freedom Law Center
(Centre Jurídic del Programari Lliure), en Georg Greve, president de
l'FSF Europa i en Harald Welte, fundador de gpl-violations.org.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-ca/2006-June/000094.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save