Browse Source

Added Swedish press release and translation of parliament swpat vote.

svn path=/trunk/; revision=5613
pull/8/head
jonas 15 years ago
parent
commit
9efacae795
2 changed files with 33 additions and 0 deletions
  1. +16
    -0
      news/2005/news-20050706-01.sv.xml
  2. +17
    -0
      se/news/2005/news-20050708-01.sv.xml

+ 16
- 0
news/2005/news-20050706-01.sv.xml View File

@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<newsset>
<news date="2005-07-06">
<title>Inga mjukvarupatent i Europa, FSFE begär granskningsverktyg för EPO</title>
<body>
Efter flera års kamp har det Europeiska Parlamentet slutligen avslagit
direktivet om mjukvarupatent med 648 av 680 röster; en stark signal
mot patent på mjukvara, ett bevis på minskat förtroende för den
Europeiska Unionen och en klar röst för att det Europeiska
Patentkontoret (EPO) måste ändra sin policy och omgående upphöra med
att utfärda mjukvarupatent.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-sv/2005q3/000009.html</link>
</news>
</newsset>

+ 17
- 0
se/news/2005/news-20050708-01.sv.xml View File

@ -0,0 +1,17 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<newsset>
<news date="2005-07-08">
<title>Handlingsfattig IT-proposition som missar målet</title>
<body>
Regeringens IT-proposition är svagt positiv till fri programvara, men
visar också att regeringen inte förstår vilka förändringar som
samhället står inför. Free Software Foundation Europe berömmer
regeringens förslag om satsningar på fri programvara och öppna
standarder inom offentlig förvaltning, men vill se en ökad medvetenhet
och handlingskraft kring de frågor som IT-propositionen endast skrapar
vid ytan på.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-sv/2005q3/000010.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save