Преглед на файлове

Update list of outdated translations When *any* language has changed

pull/974/head
Ulf Jasper преди 1 година
родител
ревизия
9d24d36061
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Makefile

+ 1
- 1
Makefile Целия файл

@ -187,6 +187,6 @@ SIDECAR_FILES := $(shell find . -name '*.en.xhtml' | grep -v ./tags | sort | sed
all: outdatedtranslations $(SIDECAR_FILES)
outdatedtranslations:
echo "* Updating lists of outdated files"
.%.outdated-translations: %
.%.en.xhtml.outdated-translations: %.??.xhtml
echo "* Updating $@"
tools/find-outdated-translations "$<" > "$@"

Зареждане…
Отказ
Запис