Browse Source

Some Bosnian translations.

svn path=/trunk/; revision=25390
pull/8/head
Repentinus 7 years ago
parent
commit
994519a80b
2 changed files with 140 additions and 0 deletions
  1. +28
    -0
      about/team.bs.xhtml
  2. +112
    -0
      order/order.bs.xhtml

+ 28
- 0
about/team.bs.xhtml View File

@@ -0,0 +1,28 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>O Free Software Foundation Europe - Tim</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE Tim</h1>
<p>
Ovi ljudi rade za i sa FSFE-om na stalnoj bazi,
tako da su im dodijeljene stalne odgovornosti i ovlasti za
određena područja. Neki od njih su <a href="members.html">članovi</a>
<a href="legal/legal.html">saradnje</a>, a neki nisu.
</p>
<team-members/>
</body>
<timestamp>$Date: 2011-01-14 16:25:52 +0100 (Fri, 14 Jan 2011) $ $Author: samtuke $</timestamp>
<translator>Sream</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 112
- 0
order/order.bs.xhtml View File

@@ -0,0 +1,112 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Free Software Foundation Europe - Trgovina</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE trgovina</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>
<p>
Pokaži svoju ljubav za besplatni softver koristeći i noseći markirane proizvode ispod.
Odjeća za besplatni softver je odličan način podizanja svijesti unutar lokalne
zajednice, i svaka prodaja pomaže finansiranju kritičnih FSFE projekata.
<br/>
<br/>
Imamo zalihe niza <a href="#other-items">proizvoda za ured, šoljica, bedževa, i privjesaka za ključeve</a>.
</p>
</div>
<form action="/cgi-bin/weborder.pl" method="post" class="item-grid">
<h2>Muške majice</h2>
<dynamic-content type="t-shirt"/>
<h2>Ženske majice</h2>
<dynamic-content type="girlie"/>
<h2>Majice s kapuljačom</h2>
<dynamic-content type="hooded"/>
<a name="other-items"><a name="other-items"><h2 id="other-items">Drugi proizvodi</h2></a></a>
<dynamic-content type="other"/>
<h2>Promotivni materijali</h2>
<p>
Pogledajte našu <a href="/documents/printable/printable.html">stranicu
sa ispisivim materijalom sa informacijama</a> kako bi naručili mape i letke.
</p>
<h2>Dostava</h2>
<p>
<input type="hidden" name="shipping" value="1"/>
<input type="radio" name="_shipping" value="3"/>
Dostava unutar Njemačke (€3.00)<br/>
<input type="radio" name="_shipping" value="7" checked="Y"/>
Dostava unutar Europe (€7.00)<br/>
<input type="radio" name="_shipping" value="12"/>
Dostava izvan Europe (€12.00)<br/>
</p>
<table>
<tr>
<td><p>Ime:</p></td>
<td>
<input type="text" size="80" style="width:500px" name="name"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td><p>Adresa:</p></td>
<td>
<textarea cols="80" rows="5" style="width:500px" name="address"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td><p>E-mail:</p></td>
<td>
<input type="text" size="80" style="width:500px" name="email"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td><p>Telefon:</p></td>
<td>
<input type="text" size="80" style="width:500px" name="phone"/>
</td>
</tr>
</table>
<!-- Should help against spam -->
<p class="n">
Molimo ne unosite ovdje ništa:
<input type="text" size="40" name="url"/>
</p>
<center>
<!-- Translators: Please also translate the value here, it's the label
of the button -->
<input type="submit" value="Naruči ove proizvode"/>
</center>
<!-- Translators: Please change the value here to your language -->
<input type="hidden" name="language" value="en"/>
</form>
</body>
<timestamp>$Date: 2011-03-30 17:13:16 +0200 (Wed, 30 Mar 2011) $ $Author: nicoulas $</timestamp>
<translator>Sream</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save