diff --git a/news/2019/news-20190124-01.de.xhtml b/news/2019/news-20190124-01.de.xhtml index f622802b08..7e1354fe38 100644 --- a/news/2019/news-20190124-01.de.xhtml +++ b/news/2019/news-20190124-01.de.xhtml @@ -1,5 +1,5 @@ - + FSFE veröffentlicht Fachpublikation zu "Public Money? Public Code!" diff --git a/news/2019/news-20190124-01.en.xhtml b/news/2019/news-20190124-01.en.xhtml index ca2c51c669..4ef8f94100 100644 --- a/news/2019/news-20190124-01.en.xhtml +++ b/news/2019/news-20190124-01.en.xhtml @@ -1,5 +1,5 @@ - + FSFE publishes expert brochure about “Public Money? Public Code!" diff --git a/news/2019/news-20190124-01.es.xhtml b/news/2019/news-20190124-01.es.xhtml index 56d9371a99..7696bda065 100644 --- a/news/2019/news-20190124-01.es.xhtml +++ b/news/2019/news-20190124-01.es.xhtml @@ -1,5 +1,5 @@ - + La FSFE publica un folleto de expertos sobre “¿Dinero Público? ¡Código Público!" diff --git a/news/2019/news-20190124-01.nl.xhtml b/news/2019/news-20190124-01.nl.xhtml index 0f5df12696..704105e89f 100644 --- a/news/2019/news-20190124-01.nl.xhtml +++ b/news/2019/news-20190124-01.nl.xhtml @@ -1,5 +1,5 @@ - + FSFE publiceert expertbrochure over “Publiek geld? Publieke Money? Public Code!" @@ -10,10 +10,9 @@ FSFE publiceert expertbrochure over “Publiek geld? Publieke Code!" -

Waarom zouden overheden Vrije Software moeten ontwikkelen? Waar genereert Vrije Software al voordelen in de publieke sector? Wat zijn Vrije Software bedrijfsmodellen? Antwoorden op deze vragen en praktische richtlijnen worden gegeven in de nieuwe expert beleidsbrochure die vandaag gepubliceerd wordt door de Free Software Foundation Europe. De brochure, die is opgesteld met het oog op de besluitvormers, zal een nuttige bron van informatie zijn voor kandidaten en partijen die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Downloads en afdrukken zijn beschikbaar onder een Creative Commonslicentie.

- - -

Vandaag, en ter voorbereiding op de komende Europese verkiezingscampagnes, publiceert de Free Software Foundation Europe (FSFE) haar beleidsbrochure "Public Money Public Code - Modernising Public Infrastructure with Free Software". Deze brochure wil antwoord geven op vragen van beslissers over de voordelen van het gebruik en de ontwikkeling van Vrije Software voor openbaar bestuur. Om de belangrijke rol die openbare aanbestedingen in deze brochure spelen te helpen begrijpen, biedt de brochure een overzicht van Vrije Softwareprojecten en -beleid van de EU, waarbij de wetgeving over softwareaankopen aan het licht komt. De FSFE zal deze brochure gebruiken bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement om de leden van het Europees Parlement te informeren over hoe ze de distributie en ontwikkeling van Vrije Software in het openbaar bestuur kunnen versnellen en hoe ze de juiste wetgeving kunnen invoeren.

+

Waarom zouden overheden Vrije Software moeten ontwikkelen? Waar genereert Vrije Software al voordelen in de publieke sector? Wat zijn Vrije Software bedrijfsmodellen? Antwoorden op deze vragen en praktische richtlijnen worden gegeven in de nieuwe expert beleidsbrochure die vandaag gepubliceerd wordt door de Free Software Foundation Europe. De brochure is geproduceerd met de beslissers in gedachten en zal een nuttige informatiebron zijn voor kandidaten en partijen die meedoen aan de verkiezing voor het Europees Parlement. Downloads en afdrukken zijn beschikbaar onder een Creative Commonslicentie.

+ +

Vandaag publiceert de Free Software Foundation Europe (FSFE) haar beleidsbrochure "Public Money Public Code - Modernising public infrastructure with Free Software". Deze brochure wil antwoord geven op vragen van beslissers over de voordelen van het gebruik en de ontwikkeling van Vrije Software voor openbaar bestuur. Om de belangrijke rol die openbare aanbestedingen in deze brochure spelen te helpen begrijpen, biedt de brochure een overzicht van Vrije Softwareprojecten en -beleid van de EU, waarbij de wetgeving over softwareaankopen aan het licht komt. De FSFE zal deze brochure tijdens de komende verkiezing voor het Europees Parlement gebruiken om leden van het Europees Parlement te informeren hoe zij de distribuering en ontwikkeling van Vrije Software binnen de overheid kunnen versnellen en passende wetgeving kunnen invoeren.