NL translation of Search
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

This commit is contained in:
André Ockers 2022-08-05 12:12:54 +02:00
parent 77f9aba177
commit 9897beed7f
1 changed files with 169 additions and 0 deletions

169
search/search.nl.xhtml Normal file
View File

@ -0,0 +1,169 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Zoek</title>
<script type="text/javascript" src="/scripts/lunr-2.3.9.min.js"></script>
<script src="index.js"></script>
</head>
<body class="toplevel">
<h1>Zoek</h1>
<div id="introduction">
<p>
Vind nieuwsartikelen en -pagina's over onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent.
U kunt één of meerdere trefwoorden gebruiken.
</p>
</div>
<p>
De zoekactie doorzoekt alle titels, teasers en tags van de site, maar
niet de volledige tekst van het artikel. U krijgt maximaal 15 resultaten te zien, gesorteerd
in nieuws en pagina's. Het gebruik van hoofd- of kleine letters doet er niet toe. Als u niet
niet vindt wat u zoekt, probeer dan een variatie van de
trefwoorden of andere woorden en gebruik de <a href="#tips">geavanceerde
zoekfuncties</a>.
</p>
<noscript>
<p>
JavaScript moet geactiveerd zijn om de zoekfunctie te
werken. Gewoonlijk doen wij ons best om te vermijden dat wij hiervan afhankelijk zijn. Als u
JavaScript niet wilt activeren kunt u een externe zoekmachine die dat niet nodig heeft (bijvoorbeeld <a
href="https://html.duckduckgo.com/html/">DuckDuckGo</a>) gebruiken, en daarbij "site:fsfe.org" toevoegen aan de zoekopdracht.
</p>
</noscript>
<form class="form-inline" method="GET" action="">
<div class="form-group">
<input type="text" class="form-control" id="search" name="q" aria-label="Search term" />
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Zoek</button>
</form>
<h2>Zoekresultaten</h2>
<div id="search_results"></div>
<h2 id="tips">Tips voor geavanceerde zoekopdrachten</h2>
<p>
U kunt uw zoekopdrachten aanpassen om de resultaten te beperken. Hier
zijn een paar voorbeelden (meer vindt u in de <a
href="https://lunrjs.com/guides/searching.html">documentatie van
de bibliotheek</a> die wij gebruiken).
</p>
<ul>
<li>
Jokertekens: <code>communi*</code> zal resultaten weergeven voor bijv.
<em>community</em> en <em>communication</em>.
</li>
<li>
Aanwezigheid: met <code>+router -patenten raadplegen</code>
bepalen dat <em>router</em> in de resultaten gevonden moet worden. Alle
resultaten die <em>patenten</em> bevatten worden uitgesloten. De
aanwezigheid van <em>raadplegen</em> is optioneel.
</li>
<li>
Velden: u kunt uw zoekopdracht beperken tot de titels van de site met
<code>title:router</code>. Andere velden zijn <code>teaser</code>,
<code>type</code> en <code>tags</code>.
</li>
<li>
Alleen nieuws/pagina's: <code>+standaard +type:page</code> toont alleen
pagina's met het woord <em>standaard</em>. Het tegenovergestelde is het
<em>news</em> type. Let op de + tekens om af te dwingen dat beide termen
aanwezig te zijn.
</li>
<li>
Boosts: u kunt het gewicht van bepaalde termen verhogen. Met
<code>router^10 vrijheid</code> is het gewicht van de eerste term
10x hoger.
</li>
<li>
Wazige overeenkomsten: Met <code>router~1</code>, vindt u
resultaten met <em>router</em> en <em>routes</em>. Eén
teken in de bevindingen kan verschillen van uw zoekterm.
</li>
</ul>
<script>
/*
@licstart The following is the entire license notice for the
JavaScript code in this page.
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation Europe
The JavaScript code in this page is free software: you can
redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU
General Public License (GNU GPL) as published by the Free Software
Foundation, either version 3 of the License.
The code is distributed WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU GPL for more details.
As additional permission under GNU GPL version 3 section 7, you
may distribute non-source (e.g., minimized or compacted) forms of
that code without the copy of the GNU GPL normally required by
section 4, provided you include this license notice and a URL
through which recipients can access the Corresponding Source.
@licend The above is the entire license notice
for the JavaScript code in this page.
*/
</script>
<script>
const searchString = new URLSearchParams(window.location.search).get('q');
const locals = [document.documentElement.getAttribute("lang")];
if (!locals.includes('en')) {
locals.push('en');
}
const $target = document.querySelector('#search_results');
if (searchString) {
// Populate the field with any existing search string
document.querySelector('#search').value = searchString;
// Our index uses title as a key of the hashmap
const pagesByURL = pages.reduce((acc, curr) => {
acc[curr.url] = curr;
return acc;
}, {});
index = lunr(function() {
this.pipeline.remove(lunr.stopWordFilter);
this.pipeline.remove(lunr.trimmer);
this.field("title", { boost: 10 });
this.field("tags", { boost: 5 });
this.field("teaser");
this.field("type");
this.ref("url");
pages.forEach(function (page) {
this.add(page)
}, this)
});
// Do the search and filter out results not from the current local or English
let matches = index.search(searchString).filter(p => locals.some(local => p.ref.includes(local + ".html")));
function display_result(matches) {
// workaround xsl XML tag parsing madness
return '&lt;ul&gt;' + matches.map(p => {
title = pagesByURL[p.ref].title;
date = pagesByURL[p.ref].date;
if (date) {
return '<li>' + '<a href='&apos;+p.ref+&apos;'>'+title+'</a>'+' (' + date + ')</li>';
} else {
return '<li><a href='&apos;+p.ref+&apos;'>' + title + ' </a></li>';
}
}).join('') + '&lt;/ul&gt;';
}
if (matches.length > 0) {
matches = matches.slice(0, 15);
let [news, pages] = matches.reduce(([true_arr, false_arr], m)=> {
if (m.ref.includes('news') === false)
// return true_arr and append m to false_arr
return [true_arr, [...false_arr, m]]
else
return [[...true_arr,m], false_arr]
}, [[],[]]);
if (news.length > 0) {
news = news.sort((a, b) => pagesByURL[a.ref].date &lt; pagesByURL[b.ref].date);
$target.innerHTML = '<h3><translation id="news" /></h3>' + display_result(news);
}
if (pages.length > 0) {
$target.innerHTML += '<h3><translation id="pages" /></h3>' + display_result(pages);
}
} else {
$target.innerHTML = '<p><translation id="search/notfound" /></p>';
}
} else {
$target.innerHTML = '<p><translation id="search/empty" /></p>';
}
</script>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>