diff --git a/index.sr.xhtml b/index.sr.xhtml new file mode 100755 index 0000000000..93ca043a15 --- /dev/null +++ b/index.sr.xhtml @@ -0,0 +1,64 @@ + + + + + FSF Europe - Free Software Foundation Europe + + +
+

Fondacija za slobodan softver Evrope

+

"Slobodan softver za slobodno društvo"

+ + + + +
+ +
+ [Fellowship of FSFE] +
+ +
+
+ +

+ Dobrodošli na prezentaciju Fondacije za slobodan softver Evrope. FSS Evrope + je osnovana 10. marta 2001. godine u cilju podrške svim aspektima slobodnog softvera + u Evropi, naročito GNU projektu. Aktivno + podržavamo razvoj slobodnog softvera i širenje GNU baziranih operativnih sistema + kao što je GNU/Linux. Pored toga, pružamo podršku političarima, pravnicima i + novinarima u cilju osiguravanja pravne, političke i društvene budućnosti slobodnog + softvera. +

+

+ Rad Fondacije je moguć zahvaljujući doprinosu velikog broja ljudi, pre svega + kroz Družinu FSS Evrope. Jedan od načina da i + vi pomognete je da postanete član + i podstaknete druge da učine isto. +

+ + + Najnovije vesti + Događaji koji slede + Pročitajte više... + Više vesti... + Više o događajima... + +