Просмотр исходного кода

Update

svn path=/trunk/; revision=4083
pull/8/head
jeroen 16 лет назад
Родитель
Сommit
9707c1c872
1 измененных файлов: 18 добавлений и 11 удалений
  1. +18
    -11
      news/news.nl.xhtml

+ 18
- 11
news/news.nl.xhtml Просмотреть файл

@@ -1,20 +1,27 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<html lang="nl">
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Nieuws</title>
<title>FSF Europe - Nieuwsarchief</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>Nieuwsarchief</h2>
</div>
</body>
<h1>Nieuwsarchief</h1>

<p>
Het meeste nieuws wordt gepubliceerd via onze
<a href="/press/index.html">persberichten mailinglijsten</a>
waarop u kan abonneren als u deze persberichten in de toekomst
per e-mail wilt ontvangen.
</p>

<p>
Als toevoeging tot de gewone nieuwsartikelen die hier op deze
pagina staan, geeft de FSF Europe ook nieuwsbrieven uit die
gearchiveerd worden op een <a href="newsletter.html">aparte
pagina</a>.
</p>

<text id="more">Lees meer...</text>
<timestamp>
$Date$ $Author$
</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***


Загрузка…
Отмена
Сохранить