Browse Source

added link to the samba project website

svn path=/trunk/; revision=9565
pull/8/head
kirschner 13 years ago
parent
commit
906c7edda7
5 changed files with 5 additions and 5 deletions
 1. +1
  -1
    news/2007/news-20071220-01.de.xhtml
 2. +1
  -1
    news/2007/news-20071220-01.en.xhtml
 3. +1
  -1
    news/2007/news-20071220-01.es.xhtml
 4. +1
  -1
    news/2007/news-20071220-01.it.xhtml
 5. +1
  -1
    news/2007/news-20071220-01.sv.xhtml

+ 1
- 1
news/2007/news-20071220-01.de.xhtml View File

@ -20,7 +20,7 @@
zu stellen.
</p>
<p>
Das Samba Team entschloss sich nun, von dieser Verpflichtung gegenüber
Das <a href="http://www.samba.org">Samba</a> Team entschloss sich nun, von dieser Verpflichtung gegenüber
Microsoft auf der Grundlage der Europäischen Entscheidungen Gebrauch
zu machen. Über die Protocol Freedom Information Foundation (PFIF)
wurde um die Interoperabilitäts-Informationen gebeten und eine


+ 1
- 1
news/2007/news-20071220-01.en.xhtml View File

@ -18,7 +18,7 @@
information.
</p>
<p>
The Samba Team has decided to make use of Micrsoft's obligation
The <a href="http://www.samba.org">Samba</a> Team has decided to make use of Micrsoft's obligation
under the European judgements. Through the Protocol Freedom
Information Foundation (PFIF), network interoperability information
has been requested and a one-time access fee of 10.000 EUR is being


+ 1
- 1
news/2007/news-20071220-01.es.xhtml View File

@ -18,7 +18,7 @@
sobre sus protocolos.
</p>
<p>
El equipo de Samba ha decidido usar la obligación de Microsoft con la
El equipo de <a href="http://www.samba.org">Samba</a> ha decidido usar la obligación de Microsoft con la
justicia europea. Mediante la Fundación para la Libertad de los
Protocolos de la Información (PFIF, por sus siglas en inglés) se
solicitó la información para la interoperabilidad de redes, y se está


+ 1
- 1
news/2007/news-20071220-01.it.xhtml View File

@ -19,7 +19,7 @@
l'interoperabilità.
</p>
<p>
Il Samba Team ha deciso di avvalersi di questo diritto stabilito dalle
Il <a href="http://www.samba.org">Samba</a> Team ha deciso di avvalersi di questo diritto stabilito dalle
sentenze europee nei confronti di Microsoft. La Protocol Freedom
Information Foundation (PFIF) ha richiesto le informazioni per
l'interoperabilità di rete, pagando la quota una tantum di 10.000


+ 1
- 1
news/2007/news-20071220-01.sv.xhtml View File

@ -18,7 +18,7 @@
Microsoft att dela med sig av den begärda informationen.
</p>
<p>
Samba-teamet har beslutat sig för att utnyttja Microsofts åläggande.
<a href="http://www.samba.org">Samba</a>-teamet har beslutat sig för att utnyttja Microsofts åläggande.
Protocol Freedom Information Foundation (PFIF) har begärt att få del
av informationen och betalat en engångskostnad om 10,000 Euro för att
ge Samba-teamet full tillgång till viktiga specifikationer.


Loading…
Cancel
Save