Browse Source

Norwegian translation.

svn path=/trunk/; revision=15678
pull/8/head
bleakgadfly 10 years ago
parent
commit
8f9a89cc99
1 changed files with 88 additions and 0 deletions
  1. +88
    -0
      news/2010/news-20100331-01.nb.xhtml

+ 88
- 0
news/2010/news-20100331-01.nb.xhtml View File

@@ -0,0 +1,88 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2010-03-31">
<head>
<title>Frigjør dine dokumenter!</title>
</head>
<body>

<h1>Frigjør dine dokumenter!</h1>
<h2>Document Freedom Day 2010</h2>

<p newsteaser="yes">
I dag er det Document Freedom Day 2010. For tredje gang samler grupper
seg over hele verden for å feire åpne dokumentformater og åpne
standarder. De skaper en bevissthet for hvordan en teknisk sak påvirker
våre daglige liv.
</p>
<p>
Aktiviteter tar plass i flere land. I Tyskland og Østerrike mottar
radiostasjoner pris for å tilby sendinger i det åpne Ogg Vorbis formatet.
I Slovakia blir landets høyesterett berømmet for dens bruk av ODF-formatet
til sine tekstdokumenter.
</p>
<p>
I Romania har aktivister vært opptatt med å påpeke, til offentlig administrasjon,
at på grunn av at de sender dokumentene i proprietære formater, får ikke folk
lese dokumentene. I Johannesburg i Sør-Afrika vil Department of Arts and Culture
holde en feiring for å markere DFD. I den braziliske byen Vitoria vil gruppen
Espirito Livre organisere en konferanse om fri programvare og åpne standarder.
</p>
<p>
Koordinator for Document Freedom Day, Fernanda Weiden, sier "det er flott
å se så mange frivillige med en lidenskap for frihet i teknologi. Disse
personene bryr seg dypt om måten programvare og standarder påvirker livene deres.
Derfor tar de initiativ slik at andre kan nyte de samme frihetene som dem."
</p>
<p>
PC-brukere, bedrifter og offentlig administrasjon lagrer store mengder
informasjon i elektronisk form. Hvis dette skjer i et format som kun kan bli
lest av programvare fra en spesifikk utvikler vil informasjonen eventuelt
bli tapt.
</p>
<p>
Åpne standarder som ODF for dokumenter og Ogg Vorbis for musikk kan bli lest
og skrevet av flere forskjellige programmer. De gir brukere valgfrihet
siden de kan bli brukt på alle typer program, platformer og operativsystem.
</p>
<p>
"Åpne dokumentformater sikrer din verdifulle informasjon slik at den
ikke ender opp som digitalt avfall neste gang du oppgraderer programvaren",
sier Free Software Foundation Europe sin president, Karsten Gerloff.
"Om det så er dine personlige e-poster eller pensjonsjournalen din i et
statlig byrå er det viktig å tenke fremover. Vil programvaren du bruker nå
være tilgjengelig om ti år? Hvis svaret er nei, så vær sikker på at din data er
lagret i forhold til åpne standarder."
</p>
<p>
DFD-teamet vil samle informasjon og rapporter fra dette årets
aktiviteter for så å organisere og publisere dem på DFD-nettsider.
</p>
<ul>
<li><a href="http://www.documentfreedom.org">Document Freedom Day kampanjeside
<br />www.documentfreedom.org</a></li>
<li><a href="http://www.documentfreedom.org/Category:Teams">Liste av
grupper som har deltatt i kampanjen</a></li>
<li><a href="http://fsfe.org/news/2010/news-20100324-01.nb.html">Tysk og
østerrisk radiostasjon æret for deres bruk av Ogg Vorbis</a></li>
<li>Document Freedom Day 2010 er koordinert av <a
href="http://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a>. Deltakelse er
åpen for alle, og grupper organiserer aktiviteter individuelt.</li>
</ul>
</body>
<translator>Cato Auestad</translator>
<timestamp>$Date $Author</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save