Преглед на файлове

Committing in . Modified Files: news-20071220-01.el.xml

svn path=/trunk/; revision=15188
pull/8/head
sstavra преди 10 години
родител
ревизия
8bed9ec6fa
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      news/2007/news-20071220-01.el.xml

+ 1
- 1
news/2007/news-20071220-01.el.xml Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@

<newsset>
<news date="2007-12-20">
<title>Τέλος για την Ευρωπαϊκή υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας:
<title>Τέλος για την αντιμονοπωλιακή υπόθεση της ΕΕ:
Η Samba λαμβάνει πληροφορίες διαλειτουργικότητας</title>
<body>
Μία υπόθεση έκλεισε με νικήτρια τη διαλειτουργικότητα. Το Ευρωπαϊκό


Зареждане…
Отказ
Запис