Browse Source

Initial translation; thanks to Rafael Carreras

svn path=/trunk/; revision=6926
pull/8/head
xavi_ 14 years ago
parent
commit
8baead71b2
1 changed files with 13 additions and 0 deletions
  1. +13
    -0
      news/2006/news-20060727-01.ca.xml

+ 13
- 0
news/2006/news-20060727-01.ca.xml View File

@@ -0,0 +1,13 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-07-27">
<title>Publicat el segon esborrany de la versió 3 de la GPL</title>
<body>
Després de sis mesos de procés de consulta pública, el segon esborrany de discussió de la
GPLv3 està ja en línia - responent a les peticions de públic sobre patents, Gestió Digital
de Restriccions i enfortiment global entre d'altres coses.
</body>
<link>http://fsfeurope.org/projects/gplv3</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save