Browse Source

NL translation of update of Thank you for registering your event!

pull/999/head
André Ockers 2 years ago
parent
commit
8b9f10b03a
1 changed files with 13 additions and 11 deletions
  1. +13
    -11
      templates/registerevent/success.nl.xhtml

+ 13
- 11
templates/registerevent/success.nl.xhtml View File

@ -1,16 +1,18 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Succes!</title>
</head>
<html>
<head>
<title>Succes!</title>
</head>
<body>
<h2>Bedankt voor de registratie van je evenement!</h2>
<body>
<h2>Dank u wel voor het registreren van uw evenement!</h2>
<p>Je evenement zal spoedig beoordeeld en toegevoegd worden.
Gelieve <a href="mailto:contact@fsfe.org">ons te contacteren</a> indien de details van het evenement veranderen.</p>
<p>Wij zullen uw evenement snel bekijken en toevoegen.
Neem alstublieft <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact op</a> als details van het evenement veranderen.</p>
<p>Ga terug naar de <a href="/community/tools/eventregistration">pagina voor het registreren van een evenement</a> om een ander evenement toe te voegen.</p>
</body>
</html>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>

Loading…
Cancel
Save