NL translation of Dutch Government Formation Open Letter on Free Software and PMPC
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

pull/2300/head
Andre Ockers 1 year ago
parent 98a338198e
commit 8a0e80d04c

@ -0,0 +1,44 @@
<html newsdate="2021-11-18">
<version>1</version>
<head>
<title>
Open brief brengt Vrije Software en "Publiek geld? Publieke code!" onder de aandacht bij Nederlandse kabinetsformatie
</title>
</head>
<body>
<h1>
>Open brief brengt Vrije Software en "Publiek geld? Publieke code!" onder de aandacht bij Nederlandse kabinetsformatie
</h1>
<p>
Op dit moment vindt de Nederlandse kabinetsformatie plaats, waarin partijen doelen stellen voor de volgende regeerperiode. De FSFE spoort de beoogde coalitiepartijen aan om navolging te geven aan het "open, tenzij"-beleid uit 2020, en daarmee invulling te geven aan Publiek geld? Publieke code!.
</p>
<p>
Vrije Software geeft iedereen het recht om de software te gebruiken, bestuderen, te delen en te verbeteren. Dit recht is randvoorwaardelijk voor vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en privacy. Een overheid die de principes van "Publiek geld? Publieke code!" volgt, verbetert de tranparantie en de digitale soevereiniteit.
</p>
<figure class="no-border">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/6c8d43ffc1013f647affa17d8f0929d5.jpg" alt="Symbool van Publiek geld? Publieke code!"/>
</figure>
<p>
Onderwijsinstellingen die Vrije Software gebruiken, bevorderen de digitale vaardigheden, informatiewijsheid en de privacy van leerlingen en personeel. Tegelijkertijd stimuleert het de IT-markt en werkt daarmee door tot andere markten, zoals de arbeidsmarkt. Publieke code maakt samenwerking met overheden in binnen- en buitenland mogelijk.
</p>
<p>
Eerdere pogingen om het gebruik van Vrije Software bij overheden aan te moedigen, zoals het "open, tenzij"-beleid uit 2020, dienen te worden opgevolgd, uitgevoerd en uitgebreid. Er moet wetgeving komen die vereist dat software, ontwikkeld met publiek geld en bedoeld voor de publieke sector, wordt gepubliceerd onder een Vrije Software-licentie. Code die is ontwikkeld met belastinggeld moet beschikbaar zijn voor burgers!
</p>
<p>
U kunt de volledige open brief lezen in het
<a href="https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/FSFE_letter_20211116_NL.pdf">Nederlands</a>
en
<a href="https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/FSFE_letter_20211116_EN.pdf">Engels</a>
.
</p>
<module id="banner-become-supporter"/>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="pmpc">Publiek geld? Publieke code!</tag>
<tag key="procurement">Publieke aanbestedingen</tag>
<tag key="public-administration">Overheid</tag>
</tags>
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/758"/>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/6c8d43ffc1013f647affa17d8f0929d5.jpg"/>
</html>
Loading…
Cancel
Save