NL translation of update of Free Your Android
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

This commit is contained in:
André Ockers 2022-08-06 08:10:21 +02:00
parent 87e89b4ae4
commit 881d36d3d6
1 changed files with 85 additions and 108 deletions

View File

@ -1,139 +1,119 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<version>2</version>
<head>
<title>Bevrijd uw Android!</title>
</head>
<body>
<h1>Bevrijd uw Android!</h1>
<div id="introduction">
<div class="image" id="hello-free-droid">
<img src="/activities/android/robot.png" alt="Bevrijde Android-robot" />
</div>
<p>
Android is een <a href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html" title="Android en de vrijheid van gebruikers">grotendeels vrij </a>
besturingssysteem en wordt vooral ontwikkeld door Google. Helaas zijn de drivers
voor de meeste apparaten en de meeste toepassingen uit de "markt" niet
<a href="/freesoftware/freesoftware.html" title="Wat is Vrije Software?">vrij (vrij zoals in vrijheid van meningsuiting, niet vrij zoals in vrij (gratis) bier)</a>.
Zij werken vaak in tegen de belangen van de gebruikers,
bespioneren hen en kunnen soms zelfs niet worden verwijderd.
Android is een <a href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html" title="Android en de vrijheid van gebruikers">grotendeels vrij </a> besturingssysteem dat vooral ontwikkeld wordt door Google. Helaas zijn de drivers voor de meeste apparaten en de meeste toepassingen uit de "markt" niet
<a href="/freesoftware/freesoftware.html" title="Wat is Vrije Software?">vrij (vrij zoals in vrijheid van meningsuiting, niet vrij zoals in vrij (gratis) bier)</a>. Zij werken vaak in tegen de belangen van de gebruikers, bespioneren hen en kunnen soms zelfs niet worden verwijderd.
</p>
<p>
Deze campagne kan u helpen <strong>opnieuw controle te krijgen</strong>
Deze campagne kan u helpen <strong>opnieuw controle te krijgen</strong>
over uw Android-apparaat en uw data. Het verzamelt informatie over het zo vrij
mogelijk besturen van een Android-systeem en probeert de inspanningen op dit
mogelijk draaien van een Android-systeem en probeert de inspanningen op dit
gebied te coördineren.
</p>
</div>
<p>
Wilt u een mobiel apparaat dat echt van u is als u het aanschaft?
Wilt u een mobiel apparaat dat u niet bespioneert en uw data aan
grote bedrijven overhandigt?
Lees dan verder!
</p>
<p>
Wilt u een mobiel apparaat dat echt van u is als u het aanschaft? Wilt u een mobiel apparaat dat u niet bespioneert en uw data niet aan grote bedrijven overhandigt? Lees dan verder!
</p>
<center>
<video controls="controls" width="100%" id="freeyourandroid">
<source src="https://download.fsfe.org/videos/Free%20Your%20Android%20-%20EP.webm" type="video/webm" />
<source src="https://download.fsfe.org/videos/Free%20Your%20Android%20-%20EP.mp4" type="video/mp4" />
</video>
</center>
<div id="subpages">
<div class="half">
<h3><a href="/activities/android/liberate.html">Bevrijd uw apparaat</a></h3>
<p>
Leer hoe u uw apparaat kunt bevrijden en hoe u opnieuw controle over uw data kunt krijgen
<p>
Leer hoe u uw apparaat kunt bevrijden en hoe u opnieuw controle over uw data kunt krijgen
door over te stappen naar een vrij Android besturingssysteem met vrije ("vrij" als in
"vrijheid") toepassingen. Wij hebben alle benodigde informatie verzameld.
</p>
<div class="action"><a href="/activities/android/liberate.html">Opnieuw controle krijgen</a></div>
"vrijheid") applicaties. Wij hebben alle benodigde informatie verzameld.
</p>
<div class="action"><a href="/activities/android/liberate.html">Opnieuw controle krijgen</a></div>
</div>
<div class="half last">
<h3><a href="/activities/android/help.html">Helpen de bevrijding moeiteloos te maken</a></h3>
<p>
Apparaten zouden moeiteloos bevrijd moeten kunnen worden zodat iedereen van deze
<p>
Apparaten zouden moeiteloos bevrijd moeten kunnen worden zodat iedereen van deze
vrijheid kan genieten. Er zijn verschillende manieren waarop u kunt helpen dit
doel te bereiken, zelfs als u niet kunt programmeren.
</p>
<div class="action"><a href="/activities/android/help.html">Draag bij</a></div>
</p>
<div class="action"><a href="/activities/android/help.html">Draag bij</a></div>
</div>
</div>
<h2 style="clear:both;" id="Why">Waarom uw mobiele apparaat vrij zou
<h2 style="clear:both;" id="Why">Waarom uw mobiele apparaat vrij zou
moeten zijn</h2>
<p>
Mobiele apparaten zijn kleine computers die we de hele tijd bij ons
dragen. Zij weten onze huidige locatie en bevatten privé-afbeeldingen.
We gebruiken hen om de communiceren met onze vrienden, onze familie en
misschien onze geheime liefde. Zij voorzien ons van toegang naar het
internet en hebben een ingebouwde camera en microfoon. Omdat dit
zulke machtige apparaten zijn vormen zij grote risico's voor onze
privacy. Tegelijkertijd kunnen we grootse dingen met hen bereiken.
Het ligt eraan wie hen controleert.
</p>
<ul>
<li><a href="#ReasonFreedom">Vrijheid en controle</a></li>
<li><a href="#ReasonPrivacy">Privacy</a></li>
<li><a href="#ReasonSustainability">Duurzaamheid</a></li>
</ul>
<p>
Mobiele apparaten zijn kleine apparaten die we de hele tijd bij ons dragen. Ze weten onze huidige locatie en bevatten privé-foto's. We gebruiken ze om te communiceren met onze vrienden, onze familie en misschien onze geheime liefde. Ze bieden ook toegang tot internet en hebben ingebouwde camera's en microfoons. Het zijn krachtige apparaten en ze kunnen onze privacy grote schade berokkenen maar tegelijkertijd kunnen we grootse dingen met hen bereiken. Het hangt ervan af wie hen controleert.
</p>
<h3>Vrijheid en controle</h3>
<h3 id="ReasonFreedom">Vrijheid en controle</h3>
<p>
De meeste mobiele apparaten worden niet gecontroleerd door de gebruikers
<p>
De meeste mobiele apparaten worden niet gecontroleerd door de gebruikers
maar door de fabrikant en het mobiele telefoonbedrijf. De software is
geen Vrije Software. Zelfs Android-telefoons worden op de markt gebracht
met onvrije software en propriëtaire toevoegingen die meestal niet in
het volle belang van de gebruiker werken. Software-updates zijn slechts
met onvrije software en propriëtaire toevoegingen die meestal tegen het
belang van de gebruiker werken. Software-updates zijn slechts
beschikbaar zolang de fabrikant een commercieel belang heeft in uw
apparaat. De toepassingen (apps) van de officiële markt zijn meestal
apparaat. De applicaties (apps) van de officiële markt zijn meestal
onvrij. Het is niemand toegestaan om te bestuderen hoe zij werken
en wat ze echt doen op uw telefoon. Soms werken ze niet precies zoals
u wilt en soms bevatten zij malafide eigenschappen.
</p>
<p>
U heeft volledige controle als u uw apparaat bestuurt met Vrije Software.
u wilt en soms bevatten zij zelfs malafide eigenschappen.
</p>
<p>
U heeft volledige controle als u uw apparaat bestuurt met Vrije Software.
Als u niet over de vaardigheden beschikt om direct al uw vrijheid
te gebruiken dan kan u profiteren van de levendige gemeenschap
die het samen met u kan oplossen.
</p>
</p>
<h3>Privacy</h3>
<p>
Onze mobiele apparaten bevatten meer persoonlijke informatie dan de
<h3 id="ReasonPrivacy">Privacy</h3>
<p>
Onze mobiele apparaten bevatten meer persoonlijke informatie dan de
meeste dagboeken. Maar niet-vrije systemen, zelfs de meeste Android-
telefoons, zijn ontworpen om deze data te overhandigen aan bedrijven
zoals Google of Apple. De meeste gebruikers hebben niet de volledige
controle over de persoonlijke data op hun apparaat. Gemakkelijke
oplossingen voor synchronisatie en data-backup laten steeds meer
mensen in de val lopen om al hun data op te slaan op centrale
servers die bestuurd worden door een bedrijf. Deze bedrijven hebben
servers die gedraaid worden door een bedrijf. Deze bedrijven hebben
hun basis meestal in de VS en moeten na een eenvoudig verzoek van de
Amerikaanse overheid uw data overhandigen. Wie persoonlijke informatie over ons
heeft is in staat om ons te manipuleren. Daarom vormen onvrije
apparaten een bedreiging voor de democratie en onze samenleving.
</p>
<p>
Privacy is een van de belangrijkste redenen om Vrije Software te
steunen. Propriëtaire toevoegingen zoals <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_IQ">Carrier IQ</a> bespioneren
smartphone-gebruikers zonder dat zij het weten. Veel apps
van de markt bevatten malafide eigenschappen. Zij lezen uw private data,
</p>
<p>
Privacy is een van de belangrijkste redenen om Vrije Software te
steunen. Propriëtaire toevoegingen zoals <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_IQ">Carrier IQ</a> bespioneren smartphone-gebruikers zonder dat zij het weten. Veel apps
van de markt bevatten malafide eigenschappen. Zij lezen uw privé-data,
zoals <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/15/apple-iphone-address-book-privacy" title="Apple faces US inquiry over iPhone address book privacy">
uw adresboek</a> en "phone home", of zij gebruiken <a href="https://code.google.com/apis/analytics/docs/mobile/android.html#overview">Google Analytics</a>
om data te sturen naar Google. Dit zijn slechts voorbeelden die tot nu
om data te sturen naar Google. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die tot nu
toe zijn ontdekt. Het gebrek aan vrijheid zorgt ervoor dat onafhankelijke
inspectie en geheime spionage-eigenschappen alleen bij toeval bekend worden.
</p>
<p>
De meeste smartphones vereisen voor een juist gebruik dat u vooraf
</p>
<p>
De meeste smartphones vereisen voor een juist gebruik dat u vooraf
verbinding maakt met een centrale server en dat u zich daar identificeert.
Gebruikers moeten de server vertrouwen zonder dat zij weten welke informatie
daar is opgeslagen en hoe het wordt verwerkt of verbonden is met andere
@ -142,64 +122,61 @@ uw adresboek</a> en "phone home", of zij gebruiken <a href="https://code.google.
dit te doen. Dit is tenminste heel erg onwaarschijnlijk, omdat de
handelingen van de software duidelijk zouden zijn en de gemeenschap een
alternatieve versie zou kunnen ontwikkelen. Vrije Software kan ook voorzien
in het gemak van diensten met een "toegevoegde waarde" die vaak met
zulke verbindingen meekomen. Zo houdt u de controle over uw persoonlijke
data: uw agenda blijft uw eigendom.
</p>
in het gemak van diensten met een "toegevoegde waarde" die vaak gekoppeld zijn aan
zulke verbindingen. Zo houdt u de controle over uw persoonlijke
data: uw agenda blijft uw eigendom. U kunt een cake hebben en eten.
</p>
<h3 id="ReasonSustainability">Duurzaamheid</h3>
<p>
Geplande veroudering is een ernstig probleem dat zowel financiële als milieutechnische nadelen heeft.
<a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html">Meer over duurzaamheid van Vrije Software</a>.
</p>
<h2>Andere verwante initiatieven</h2>
<p>
Hoewel deze campagne over Android gaat zijn er andere initiatieven die het
<h2>Andere verwante initiatieven</h2>
<p>
Hoewel deze campagne over Android gaat zijn er andere initiatieven die het
mogelijk maken om kleine mobiele computers te gebruiken met (vooral)
Vrije Software. Geen van deze initiatieven kan een machine echt in
vrijheid laten besturen vanwege de drivers die nodig zijn voor mobiele
vrijheid laten draaien vanwege de drivers die nodig zijn voor mobiele
hardware. Veel randapparatuur vereist onvrije drivers en firmware
om te kunnen functioneren.
</p>
<p>Op onze wiki verzamelen we <a
href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Android/OtherInitiatives">andere initiatieven</a>. Help ons alstublieft bij het beheer van deze lijst.</p>
<h2>Contact</h2>
<p>
Als u vragen heeft over deze campagne dan bent u uitgenodigd om een
</p>
<p>
Op onze wiki verzamelen we <a
href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Android/OtherInitiatives">andere initiatieven</a>. Help ons alstublieft deze lijst te beheren.
</p>
<h2>Neem deel aan de gemeenschap of stel vragen</h2>
<p>
Als u vragen heeft over deze campagne of over het bevrijden van uw telefoon dan bent u uitgenodigd om een
e-mail te sturen aan <a href="mailto:android@lists.fsfe.org">onze e-maillijst</a>.
Iedereen die interesse heeft in de campagne
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/android">heeft zich geabonneerd</a>, dus uw boodschap zal alle betrokkenen bereiken.
</p>
<p>
Gebruikt u voor algemene informatie over het werk van de FSFE (dus als
Iedereen die interesse heeft in de campagne <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/android">heeft zich geabonneerd</a> en heeft interesse om kennis uit te wisselen.
</p>
<p>
Gebruik voor algemene informatie over het werk van de FSFE (dus als
het niet te maken heeft met de "Bevrijd uw Android"-campagne) alstublieft
<a href="/contact/contact.html">de algemene pagina voor contact</a>.
</p>
</p>
<h2>Deelnemende organisaties</h2>
<p>
<div class="image center">
<a href="https://digitalcourage.de"><img src="/activities/android/DC.png" alt="digitalcourage" title="digitalcourage" /></a>
<a href="http://ansol.org/"><img src="/activities/android/ansol.png" alt="Associação Nacional para o Software Livre" title="Associação Nacional para o Software Livre" /></a>
<a href="https://digitalcourage.de"><img src="/activities/android/DC.png" alt="digitalcourage" title="digitalcourage" /></a>
<a href="http://ansol.org/"><img src="/activities/android/ansol.png" alt="Associação Nacional para o Software Livre" title="Associação Nacional para o Software Livre" /></a>
</div>
</p>
</body>
<description>Krijg opnieuw controle over uw Android-apparaat en je gegevens: deze campagne gaat over vrijheid, controle en privacy.</description>
<description>Krijg opnieuw controle over uw Android-apparaat en uw data: deze campagne gaat over vrijheid, controle en privacy.</description>
<legal type="cc-license">
<license>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</license>
<notice>Delen van deze pagina zijn wijzigingen gebaseerd op werk dat gecreëerd en gedeeld is door Google en en gebruikt is volgens de voorwaarden die beschreven zijn in de Creative Commons 3.0
Attribution License. Android is een handelsnaam van Google Inc.</notice>
Attribution License. Android is een handelsnaam van Google Inc. </notice>
</legal>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->