Browse Source

added translated cs pages

svn path=/trunk/; revision=19938
pull/8/head
nicoulas 11 years ago
parent
commit
86fc25b658
  1. 60
      donate/thankgnus.cs.xhtml
  2. 146
      press/press.cs.xhtml

60
donate/thankgnus.cs.xhtml

@ -0,0 +1,60 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Naši dárci</title>
</head>
<body>
<h1>Naši dárci</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>
<p>
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří podporují naši práci. Vaše
<a href="/contribute/contribute.html">příspěvky dobrovolníka</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org">člena</a>
nebo sponzora dělá naši práci uskutečnitelnou. Daná podpora zajišťuje naši nezávislost, což je důvod, proč
je každý malý příspěvek důležitý. Také veřejně ukažte
<a href="/donate/donate.html">svůj dar</a>
s
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">naší sponzorskou grafikou</a>
nebo zůstaňte v anonymitě.
</p></div>
<localmenu id="current" style="number">Posledních 12 měsíců</localmenu>
<h2 id="patron">Patroni FSFE</h2>
<dynamic-content group="patrons"/>
<h2 id="sustainingcontributor">Pravidelní přispěvovatelé FSFE</h2>
<dynamic-content group="sustainingcontributors"/>
<h2 id="contributor">Přispěvovatelé FSFE</h2>
<dynamic-content group="contributors"/>
<h2 id="supporter">Podporovatelé FSFE</h2>
<dynamic-content group="supporters"/>
<p>
Hardwarové dary jsou uvedeny na našich
<a href="hardware.html">stránkách Hardwarové dary</a>. Obsahuje také informace o tom,jak nás podpořit hmotnými dary tohoto druhu.
</p>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-01-22 17:11:31 +0100 (Fri, 22 Jan 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
<translator>Pipkin</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

146
press/press.cs.xhtml

@ -0,0 +1,146 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Tiskové středisko - FSFE</title>
<link href="/style/grid.css" rel="stylesheet" />
<script>
/*
* Fields that carry values at page load will be emptied if this
* is called and the field has not been edited before.
*/
var changedFields = new Array();
function removeValue(field) {
if (!changedFields[field.getAttribute("name")]) {
changedFields[field.getAttribute("name")] = true;
field.value = "";
}
return false;
}
</script>
</head>
<body>
<h1>Press</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>
<p>
FSFE věří, že přístup k softwaru určuje, kdo se může podílet na
digitální společnosti. Svoboda
<a href="/about/basics/freesoftware.html">použití, studování, sdílení a zlepšení</a>
softwaru je nezbytná pro rovnoprávnost v informačním věku.
</p></div>
<p>
The Free Software Foundation Europe (FSFE) je nezisková
nevládní organizace která působí v
<a href="/contact/local.html">mnoha evrospkých zemích</a> a účastní se
mnoha celosvětových aktivit. Přístup k softwaru určuje účast v digitální
společnosti: K zajištění rovnoprávnosti v informačním věku,
stejně jako svobodné konkurenci, Free Software Foundation Europe
sleduje a je zanícena do podpory svobodného softwaru; vymezení svobody
používat, studovat, upravovat a kopírovat. Založena v roce 2001, aby vytvářela
povědomí o těchto otázkách, zajistila svobodný software politicky a
právně, a dala lidem svobodu tím, že podporuje rozvoj svobodného
software, to jsou ústřední otázky FSFE.
</p>
<div class="grid-50-50">
<div class="box first">
<h2>Dostávejte naše tiskové zprávy</h2>
<p>
Přihlášením se k odběru našich novinek nebo e-mailové konference můžete
zůstat v obraze s nejnovějšími událostmi ve světě svobodného softwaru.
</p>
<form method="post" action="http://mail.fsfeurope.org/mailman/subscribe/press-release">
<p>
<input type="text" name="email" value="youremail@example.com" onClick="removeValue(this)" />
<input type="submit" value="Subscribe" />
</p>
</form>
<p>
Pro aktualizace a horké novinky nás můžete také sledovat<a
href="http://identi.ca/fsfe">na Identi.ca</a> nebo <a
href="http://twitter.com/fsfe">na Twitter</a>.
</p>
</div>
<div class="box">
<h2><a href="/news/news.html" class="feed">Nejnovější zprávy</a></h2>
<dynamic-content />
</div>
</div>
<h2>Dotazy</h2>
<p>
Prosím směřujte dotazy na <a
href="mailto:press@fsfeurope.org">press@fsfeurope.org</a>, nebo poštou
na adresu:
</p>
<address>
Free Software Foundation Europe e.V.<br />
Linienstr. 141<br />
10115 Berlin<br />
Německo
</address>
<p>
Telefon: +49-30-27595290
</p>
<p>
Pro obecné dotazy, prosím viz naše
<a href="/contact/contact.html">kontaktní informace</a>.
</p>
<h2 id="subpages" class="show-heading">Zdroje</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/about/graphics/graphics.html">Logo a grafika</a></h3>
<p>
Stáhněte si naše logo a grafiku.
</p>
</li>
<!--
We should have a link to a subset of people on our people page who can
give official press statements
-->
<li>
<h3><a href="/about/basics/freesoftware.html">Základy svobodného softwaru</a></h3>
<!-- Later this should link to /freesoftware/ -->
<p>
Naučte se rozdíl mezi Free Software, Open Source, and Libre
Software.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>10-01-23 17:58:15 +0100 (Sam, 23. Jän 2010) $ $Author: samtuke $</timestamp>
<translator>Pipkin</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
Loading…
Cancel
Save