Browse Source

Better wording

svn path=/trunk/; revision=6537
pull/8/head
kaare 14 years ago
parent
commit
85bc4c52ab
5 changed files with 11 additions and 11 deletions
 1. +1
  -1
    about/about.da.xhtml
 2. +7
  -7
    associates/associates.da.xhtml
 3. +1
  -1
    contribute/translators/wordlist.da.xhtml
 4. +1
  -1
    news/2006/news-20060214-01.da.xml
 5. +1
  -1
    tools/texts-da.xml

+ 1
- 1
about/about.da.xhtml View File

@@ -101,7 +101,7 @@
vores idealer. Mener du at have observeret en sådan situation, så
hjælp os til at blive bedre, involvér dig enten
<a href="/help/help.html">direkte</a> eller gennem en af vores
<a href="/associates/">tilknyttede organisationer</a>.
<a href="/associates/">associerede organisationer</a>.
</p>

<h2>Flere oplysninger</h2>


+ 7
- 7
associates/associates.da.xhtml View File

@@ -2,27 +2,27 @@

<html>
<head>
<title>FSF Europe - Tilknyttede organisationer</title>
<title>FSF Europe - Associerede organisationer</title>
</head>

<body>

<center><h2>Organisationer knyttet til FSF Europe</h2></center>
<center><h2>Organisationer associeret med FSF Europe</h2></center>

<p>Tilknyttede organisationer er uafhængige af FSF Europe og helt
<p>Associerede organisationer er uafhængige af FSF Europe og helt
selvstyrende. De er på alle områder selvstyrende og -organiserede (så som
medlemskab, vedtægter, økonomi, osv.).</p>

<p>At være tilknyttet, betyder at organisationen er formelt alieret og har
direkte adgang til FSF Europe. Tilknyttede organisationer er derfor normalt
<p>At være associeret, betyder at organisationen er formelt alieret og har
direkte adgang til FSF Europe. Associerede organisationer er derfor normalt
involveret i den interne kommunikations- og beslutningsproces. Vi samarbejder
også om kampagner og begivenheder, som for eksempel messer.</p>

<p>Da meget af det almindelige arbejde ofte udføres af frivillige fra
tilknyttede organisationer, kan man ved at slutte sig til en af disse
associerede organisationer, kan man ved at slutte sig til en af disse
organisationer, på en nem måde deltage i FSF Europes aktiviteter.</p>

<p>Ønsker du flere oplysninger om tilknytningsstatussen, finder du disse
<p>Ønsker du flere oplysninger om associeringssstatussen, finder du disse
oplysninger <a href="/associates/about.html">her</a>.</p>

</body>


+ 1
- 1
contribute/translators/wordlist.da.xhtml View File

@@ -28,7 +28,7 @@
</tr>
<tr>
<td>associate organisation</td>
<td>tilknyttet organisation</td>
<td>associerede organisation</td>
<td>Kan nogen komme på en bedre oversættelse?</td>
</tr>
<tr>


+ 1
- 1
news/2006/news-20060214-01.da.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<title>FKF og FSFE i samarbejde: Organisationen FKF er nu officielt knyttet til FSF Europe</title>
<body>
Free Knowledge Foundation / Fundación Conocimiento Libre (FKF, Fondet for
Fri Viden) er stolte over at kunne annoncere sin nye tilknytningsstatus og
Fri Viden) er stolte over at kunne annoncere sin nye associeringsstatus og
samarbejde om fri softwares fremme og beskyttelse i Spanien.
</body>
<link>http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q1/000128.html</link>


+ 1
- 1
tools/texts-da.xml View File

@@ -52,7 +52,7 @@
<text id="menu/donate/other">på anden måde</text>
<text id="menu/order">Bestil</text>
<text id="menu/contact">Kontakt</text>
<text id="menu/associates">Tilknyttede</text>
<text id="menu/associates">Associerede</text>
<text id="menu/lists">Postlister</text>
<text id="menu/news">Nyheder</text>
<text id="menu/press">Presseoplysninger</text>


Loading…
Cancel
Save