diff --git a/activities/os/leaflet-OS-about.el.xhtml b/activities/os/leaflet-OS-about.el.xhtml index 77ceb0d0d9..a4699bd355 100644 --- a/activities/os/leaflet-OS-about.el.xhtml +++ b/activities/os/leaflet-OS-about.el.xhtml @@ -13,9 +13,9 @@

Όλο και περισσότερο εμπιστευόμαστε για τα δεδομένα και τις επικοινωνίες μας την ηλεκτρονική αποθήκευση και μετάδοση. - Τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι ουσιαστικά ώστε οι καταχωρίσεις και + Τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι απαραίτητα ώστε οι καταχωρίσεις και οι επικοινωνίες σας να επιβιώνουν των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε - σήμερα. Η απουσία των Ανοικτών Προτύπων σύντομα οδηγεί σε + σήμερα. Η απουσία των Ανοιχτών Προτύπων σύντομα οδηγεί σε κλείδωμα των δεδομένων, το οποίο γενικά ακολουθείται από κλείδωμα σε προϊόντα και προμηθευτές. Το FSFE προωθεί τα Ανοιχτά Πρότυπα για να διασφαλίσει την ελευθερία των δεδομένων, @@ -35,7 +35,7 @@

Ανοιχτά Πρότυπα και το πορτοφόλι σας

-

Τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι ουσιαστικά για την ελεύθερη αγορά και τον +

Τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι απαραίτητα για την ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε διάφορες λύσεις τις οποίες οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα. Από τέτοιον ανταγωνισμό προκύπτει καλύτερη λειτουργικότητα και τιμές για όλους, και για εσάς εννοείται.

@@ -44,7 +44,7 @@

Κάθε καινοτομία στηρίζεται σε ώμους γιγάντων. Τα Ανοιχτά Πρότυπα διασφαλίζουν ότι καθένας μπορεί να σκαρφαλώσει σε αυτούς τους ώμους - και να καινοτομήσει. Η απουσία Ανοικτών Προτύπων μπορεί να καταστείλει + και να καινοτομήσει. Η απουσία Ανοιχτών Προτύπων μπορεί να καταστείλει την καινοτομία επιτρέποντας στον νεωτεριστή του τελικού σταδίου να απαιτήσει όλα όσα προηγήθηκαν και να ελέγξει όλα όσα θα ακολουθήσουν.

@@ -62,7 +62,7 @@ ο Δυναμικός Συνασπισμός για τα Ανοιχτά Πρότυπα (Dynamic Coalition on Open Standards, DCOS). Ο συνασπισμός φέρνει σε επαφή κυβερνήσεις, τη βιομηχανία και τις ΜΚΟ για να συζητήσουν για το ρόλο και την απήχηση - των Ανοικτών Προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο.

+ των Ανοιχτών Προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα Ανοιχτά Πρότυπα στον ISO

diff --git a/events/2012/event-20120825-01.el.xml b/events/2012/event-20120825-01.el.xml new file mode 100644 index 0000000000..c389b7b043 --- /dev/null +++ b/events/2012/event-20120825-01.el.xml @@ -0,0 +1,28 @@ + + + + 7η Froscon, St.Augustin, Γερμανία + +

+ Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων + Επιστημών Bonn-Rhein-Sieg διοργανώνει ένα συνέδριο για το Ελεύθερο + Λογισμικό στο 2012 και πάλι με τη βοήθεια των + Fachschaft of Computer Science, LUUSA και FrOSCon e.V. +

+

Το FSFE και πάλι θα έχει περίπτερο. Ο συντονισμός γίνεται μέσα από το + Wiki + της Κοινότητας. +

+ + http://froscon.org/ + + front-page + de + fellowship + Bonn + booth + froscon + +
+
diff --git a/news/nl/nl-201208.el.xhtml b/news/nl/nl-201208.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..02402ded48 --- /dev/null +++ b/news/nl/nl-201208.el.xhtml @@ -0,0 +1,215 @@ + + + + + FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Αύγουστος 2012 + + + +

FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Αύγουστος 2012

+ + + +

Βοηθάμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδώσει το δικό του Ελεύθερο +Λογισμικό

+ +

Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EP) πρόκειται να εκδώσει ένα από +τα προγράμματά του ως Ελεύθερο Λογισμικό. Το εν λόγω πρόγραμμα ονομάζεται +AT4AM, ένα ακρωνύμιο για "Automatic Tool for Amendments" (Αυτόματο Εργαλείο +Διορθώσεων). Το Κοινοβούλιο νομοθετεί και το AT4AM αυτοματοποιεί αρκετή από την +τυπολογία που συνοδεύει τη νομοθετική διαδικασία.

+ +

Οι Karsten Gerloff και Carlo Piana έχουν κληθεί να μιλήσουν στην εκδήλωση +για να συζητήσουν τη σωστή άδεια χρήσης με την οποία θα δημοσιευθεί το AT4AM +και για να αναλύσουν την πολιτική διάσταση του Ελεύθερου Λογισμικού.

+ +

Θέλετε να μάθετε γιατί το FSFE πρότεινε στο Κοινοβούλιο να αδειοδοτήσει +το λογισμικό του με την GNU AGPL έκδοση 3 και τι άλλο ο πρόεδρός μας έχει +στη λίστα του για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; τότε διαβάστε την + έκθεσή του!

+ + +

Προστατέψτε τις άδειες χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού από την πτώχευση

+ +

Όταν οι ετιαρείες οι οι συγγραφείς που αδειοδοτούν Ελεύθερο Λογισμικό +πτωχεύουν, υπάρχει το ρίσκο οι εκχωρήσεις αδειών χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού +να αντιμετωπίσουν νομικές περιπέτειες σε ορισμένες δικαιοδοσίες. +Το FSFE προσπαθεί να εμποδίσει την κατάσταση αυτή στη Γερμανία. Ξεκινήσαμε +να μιλάμε γι' αυτό στη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Γερμανό Υπουργό +Δικαιοσύνης, τον οποίο συναντήσαμε χάρη στην +απονομή του μεταλλίου Theodor Heuss +. Τώρα το ifrOSS με την υποστήριξη του FSFE προτείνει στο Γερμανικό +Υπουργείο Δικαιοσύνης να συμπεριλάβει μια ειδική για το Ελεύθερο +Λογισμικό διάταξη στον Γερμανικό Πτωχευτικό Κώδικα. Η διάταξη διασφαλίζει +ότι οι άδειες χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από μια +χρεωκοπία κατόχου δικαιωμάτων αδειοδότησης. Γίνεται ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε +προσφορά παραχώρησης άδειας χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού που έγινε πριν τη +χρεωκοπία του κατόχου της άδειας μπορεί να γίνεται αποδεκτή από οποιονδήποτε +ακόμη και αφού ξεκινήσουν οι διαδικασίες πτώχευσης.

+ +

Αν το Ελεύθερο Λογισμικό αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στην περιοχή +δικαιοδοσίας σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε +μαζί μας ή ακολουθήστε παρόμοια βήματα.

+ + +

Η Κοινότητα: One to rule them all

+ +

Στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ο Gollum δεν θέλει να μοιραστεί το δαχτυλίδι. +Είναι τόσο εγωιστής. Αλλά οι Barbara "swimmi" Roth και Martin "gollo" +Gollowitzer, και οι δυο Μέλη του FSFE μοιράζονται (και επίσης χρησιμοποιούν, +μελετούν και βελτιώνουν).

+ +

Αφού κρυπτογράφησαν τα δημόσια κλειδιά τους +με το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης, τώρα επιτέλους αποφάσισαν να αράξουν +στο λιμάνι του γάμου. Είναι ο πρώτος γάμος που γνωρίζει ο εκδότης, όπου και τα +δύο μέρη ήταν Μέλη πριν από το γάμο τους. Το FSFE τούς εύχεται +το καλύτερο για το μέλλον τους και ανυπομονεί να δει πολλούς απογόνους +("forks"), ώστε να +έχουμε περισσότερους ακτιβιστές Ελεύθερου Λογισμικού. Ευχόμαστε πολλοί να ακολουθήσουν + αυτό το παράδειγμα!

+ + +

Κάτι εντελώς διαφορετικό

+ + + +

Δραστηριοποιηθείτε: Βοηθήστε μας με πάρτι εγκατάστασης Android!

+ +

Ο Torsten Grote, ο οποίος ξεκίνησε τη δράση μας +Ελευθερώστε το Android σας, έγραψε + τι λείπει + στο CyanogenMod 9. Με τον σωστό τρόπο του Ελεύθερου Λογισμικού +δημιούργησε αιτήσεις λειτουργιών για ένα διαμορφώσιμο συστατικό ελέγχου ισχύος, +έναν δαίμονα ssh, συντομεύσεις εφαρμογών ή εγγενή υποστήριξη στον ιχνηλάτη +προβλημάτων του CyanogenMod.

+ +

Θέλουμε να βοηθήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε να επανακτήσουν τον +έλεγχο των συσκευών Android που κατέχουν και των δεδομένων τους γενικά. +Ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία αυτή είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο να +εγκαθιστά Ελεύθερο Λογισμικό σε τηλέφωνα και πινάκια. Έτσι στην Ημέρα +Ελευθερίας Λογισμικού (15 Σεπτεμβρίου) το FSFE θέλει να έχει δημόσιες +εκδηλώσεις εγκατάστασης Ελευθερώστε το Android σας.

+ +

Αν μπορείτε να διοργανώσετε ένα τέτοιο εργαστήριο, ενημερώστε μας! Αν χρειάζεστε +βοήθεια για το πώς να το διοργανώσετε, θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε +να έχετε μια επιτυχημένη εκδήλωση. Π.χ. στις 26 Αυγούστου θα έχουμε ένα +εργαστήριο στο Βερολίνο για όποιον σχεδιάζει να διοργανώσει τέτοιες εκδηλώσεις +στο μέλλον, είτε πρόκειται για την Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού, για ένα +συνέδριο ή για άλλη περίσταση.

+ +

Ευχαριστούμε όλα τα Μέλη και +τους δωροθέτες που καθιστούν εφικτή την +εργασία μας,
+Matthias Kirschner - +FSFE

+ +

--
+Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
+Τα νέα του FSFE
+Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE
+Συγκέντρωση ιστολογίων της +Κοινότητας
+Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό

+ + + + + newsletter + Matthias Kirschner + + + +$Date: 2011-06-06 12:32:19 +0200 (Mon, 06 Jun 2011) $ $Author: mk $ + +