Browse Source

Updated/added Bulgarian translations. Thanks to Plamen Stoychev Stoev.

svn path=/trunk/; revision=10169
pull/8/head
Reinhard Müller 13 years ago
parent
commit
7e339d26bb
3 changed files with 282 additions and 112 deletions
 1. +134
  -105
    contribute/contribute.bg.xhtml
 2. +141
  -0
    documents/freesoftware.bg.xhtml
 3. +7
  -7
    index.bg.xhtml

+ 134
- 105
contribute/contribute.bg.xhtml View File

@ -8,111 +8,140 @@
<body>
<h2>Как може да се включите?</h2>
<p>Най-прекият начин да подпомогнете <a
href="../documents/whatwedo.html">работата</a> и <a
href="../documents/whyweexist.html">целите</a> на Фондацията за Свободен Софтуер Европа
е чрез доброволческа работа за нещата, които трябва да се свършат. Ние сме изключително
щастливи от помощта, която сме получили от обществото досега и приветстваме всеки нов сътрудник.
</p>
<p>Ако все още не сте, Ви предлагаме да се запишете в <a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">пощенските списъци</a> на ФССЕ
които Ви интересуват и да прегледате архивите, за да видите какво е било обсъдено досега.
</p>
<p>Ако чувствате,че можете и искате да помогнете с една,или друга задача, писмо
до подходящия пощенски списък е добър начин да се включите. Ако не намирате подходящ списък
можете също да пратите е-поща на международния адрес <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
<code>team@fsfeurope.org</code></a>.
</p>
<p>По-специфични задачи, за които се нуждаем от помощ:</p>
<h3>Сътрудничество</h3>
<p class="indent">Най-лесният и директен начин да се включите във Фондацията
за Свободен Софтуер Европа е да се присъедините към <a
href="https://www.fsfe.org/">Сътрудничеството на ФССЕ</a>. Като сътрудник,
Вие добавяте Вашата видима подкрепа и принос към всички дейности на ФССЕ,
сте във връзка с хора със същите възгледи, срещате се с тях, за да празнувате
"Партита на Свободата" и вашата лична
<a href="https://www.fsfe.org/card/">Шифрокарта - знак на Сдружението</a>
може да бъде носена като видим знак на технически умела личност, която активно
допринася за свободата в цифровата епоха.</p>
<h3>Уебстраници</h3>
<p class="indent">Уебстраниците са в постоянна безизходица. Да се поддържат
в крак с времето и налични на колкото може повече езици изисква постоянно
внимание. В същото време те са и един от най-ефективните начини за
информиране за Свободния Софтуер, въпроси на цифровото общество
и работата на ФССЕ.
</p>
<p class="indent">Вашата помощ ще бъде дълбоко оценена, без значение дали е постоянна,
или временна. Моля, потърсете повече информация и начални инструкции
<a href="/contribute/web/web.html">тук</a>.</p>
<h3>Преводи</h3>
<p class="indent">Важна част, която винаги се нуждае от преводачи
е уебстраницата, за която може да намерите повече информация
<a href="/contribute/web/web.html">тук</a></p>
<p class="indent">Но уебстраницата не е единственото нещо, което се нуждае от превод и корекции.
Комюникетата, брошурите и листовките също могат да стигнат до повече хора, когато са преведени.
</p>
<p class="indent">Превеждането и редактирането на текстовете е безценен принос
към работата на ФССЕ и отличен шанс непосредствено да се включите в дейностите
на ФССЕ без дългосрочни задължения. Имаме обособена страница с
<a href="/contribute/translators.html">информация за преводачите</a>.
</p>
<h3>Изложения</h3>
<p class="indent">ФССЕ трябва да поддържа връзка с хора извън общността,
за да им помогне да разберат, че Свободният софтуер е нещо повече от
хубави програми и да ги запознае със ФСС.</p>
<p class="indent">Важна част от това се показва по изложения. Но въпреки,че
ние обикновено можем да осигурим всичко, от което има нужда, за да се приготви павилион за
изложението, има нещо, което не можем просто да създадем: хора.</p>
<p class="indent">Ние се нуждаем от доброволци при павилионите, които да говорят
с хората, да им обясняват философията на Свободния софтуер, за какво е всичко това
около ФСС и проектът ГНУ и просто да бъдат там. Нищо не изглежда по-зле от празен
павилион. Също така, ние предпочитаме да имаме местни доброволци,които да поемат
организацията на павилионите.</p>
<p class="indent">Ако сте заинтересувани да помогнете може да намерите повече информация
на <a href="/contribute/booth/booth.html">Информационната страница за доброволци по изложенията</a>.</p>
<h3>Стажове</h3>
<p class="indent">Фондацията за Свободен Софтуер Европа работи с помощта
на смесени групи доброволци от много страни и няколко постоянни работници.
Измежду това е възможно и стажуване.</p>
<p class="indent">Така че, ако имате няколко месеца, които искате да прекарате
съчетавайки полезното с приятното и сте заинтересовани от предложението,
проверете страницата <a href="/contribute/internship.html">Присъединете се към революцията:
Стажове при ФССЕ</a></p>
<h3>Дарения</h3>
<p class="indent">Друг начин да подкрепите работата на ФССЕ е чрез дарения.
Като при всяка друга организация, ефективността на ФССЕ зависи от финансовите й
възможности. Плащането на хора да работят по и за Свободния софтуер, отпечатване
на брошури, кореспонденцията с журналисти и политици, осигуряване на инфраструктура
за проекти и много повече зависят от това. Ако чувствате,че може да помогнете финансово
ще намерите информация как на страницата ни за <a
href="/help/donate.html">дарения</a>
</p>
<p>ФССЕ (FSFE) има както общоевропейски, така и специфични за отделните страни,
или съсредоточени върху дейностите
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">пощенски списъци</a>.
Чрез тях можете да се срещнетете с членове на местните общности на
Свободния софтуер и да подкрепите работата и целите на ФССЕ чрез
доброволна работа. Приносители на време и енергия винаги са добре дошли.
</p>
<p>
За да започнете може да се запишете за списък в някоя специфична ваша
област на интерес, или да изпратите е-поща на
<a href="mailto:team@fsfeurope.org">team@fsfeurope.org</a> и ние ще ви
помогнем.
</p>
<p>
Ето някои по-специфични начини да допринесете за Движението за Свободен
софтуер в Европа:
</p>
<h3>Сътрудничество</h3>
<p>
Най-лесният и директен начин да се включите във Фондацията
за Свободен Софтуер Европа е да се присъедините към <a
href="https://www.fsfe.org/">Сдружението на ФССЕ</a>. Като сътрудник, Вие
добавяте Вашата видима подкрепа и принос към всички дейности на ФССЕ,
поддържате връзка с хора със същите възгледи, срещате се с тях, за да
празнувате „Партита на Свободата“ и вашата лична
<a href="https://www.fsfe.org/card/">Шифрокарта - знак на Сдружението</a>
може да бъде носена като видим знак на технически умела личност, която
активно допринася за свободата в цифровата епоха.
</p>
<h3>Уебстраници</h3>
<p>
Уебстраниците са в постоянна безизходица. Изисква се постоянно внимание,
за да се поддържат в крак с времето и налични на колкото се може повече
езици. В същото време те са и един от най-ефективните начини за информиране
относно Свободния Софтуер, проблемите на цифровото общество и работата на ФССЕ.
</p>
<p>
Даването на рамо е възможно и дълбоко оценявано както на нередовни, така и
на редовни начала. Моля, открийте повече информация и начални инструкции
<a href="/contribute/web/web.html">тук</a>.
Giving a hand is possible and very much appreciated on both an irregular
as well as regular basis. Please find more information and quick-start
instructions <a href="/contribute/web/web.html">here</a>.
</p>
<h3>Преводи</h3>
<p>
Основна част, която винаги има нужда от преводи е уебстраницата, за
която може да откриете повече информация
<a href="/contribute/translators/web.html">тук</a>.
</p>
<p>
Но уебстраницата не е единственото нещо, което се нуждае от превод и
корекции. Комюникетата, брошурите и листовките също могат да стигнат
до повече хора, когато са преведени.
</p>
<p>
Превеждането и редактирането на текстовете е безценен принос към
работата на ФССЕ и е отличен шанс непосредствено да се включите в
дейностите ѝ без бездългосрочни задължения. Имаме обособена
страница с
<a href="/contribute/translators/translators.html">информация
за преводачи</a>.
</p>
<h3>Изложения</h3>
<p>
ФССЕ трябва да поддържа връзка с хора извън общността, за да ги
накара да разберат, че в Свободния софтуер има нещо повече от
хубави програми и да ги запознае със ФСС (FSF).
</p>
<p>
Важна част от това се показва по изложения. Но въпреки че ние
обикновено можем да осигурим всичко нужно за да се приготви павилион
на изложението, има нещо, което не можем просто да създадем – хора.
</p>
<p>
Нуждаем се от доброволци при павилионите, които да говорят с хората,
да им обясняват философията на Свободния софтуер, за какво е всичко
това около ФСС и проектът GNU и просто да бъдат там. Нищо не изглежда
по-зле от празен павилион. Също така, ние предпочитаме да има местни
доброволци, които да поемат организацията на павилионите.
</p>
<p>
Ако сте заинтересовани да помогнете може да откриете повече информация
на <a href="/contribute/booth/booth.html">страницата с информация за
доброволци по изложенията</a>.
</p>
<h3>Стажове</h3>
<p>
Фондацията за Свободен Софтуер Европа работи с помощта на смесени групи
доброволци от много страни и няколко постоянни работници. Измежду това е
възможно и стажуване.
</p>
<p>
Така че, ако имате няколко месеца, които искате да прекарате съчетавайки
полезното с приятното и сте заинтересовани от предложението, проверете
тази страница <a href="/contribute/internship.html">Присъединете се към
революцията: Стажове при ФССЕ</a> за повече информация.
</p>
<h3>Дарения</h3>
<p>
Друг начин да подкрепите работата на ФССЕ е чрез дарения. Като при всяка
друга организация, ефективността на ФССЕ зависи от финансовите й възможности.
Плащането на хора да работят по и за Свободния софтуер, отпечатване на брошури,
кореспонденцията с журналисти и политици, осигуряване на инфраструктура за
проекти и много повече зависят от това. Ако чувствате,че може да помогнете
финансово ще намерите информация как на страницата ни за
<a href="/help/donate.html">дарения</a>
</p>
</body>


+ 141
- 0
documents/freesoftware.bg.xhtml View File

@ -0,0 +1,141 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>ФССЕ - Какво е Свободен софтуер?</title>
</head>
<body>
<h1>Какво е свободен софтуер?</h1>
<p class="indent">„Свободен“ в „Свободен софтуер“ се отнася до свободата, а
не до цената (на английски думата „free“ означава „свободен“, но и
„безплатен“, Б.пр.). Използвана с това си значение от 80-те, първата документирана
завършена дефиниция се явява бюлетинът на GNU, vol. 1 no.1 [<a name="ref1"
href="#1">1</a>], публикуван през Февруари 1986. В частност, четири свободи
определят [<a name="ref2" href="#2">2</a>] Свободния софтуер:</p>
<ul>
<li class="indent"><b>Свободата да използваш програмата, за каквито и да е цели.</b>
<p class="indent"> <em>Поставянето на ограничения върху употребата на Свободния
софтуер, като например време („30-дневен пробен период“, „лицензът изтича на
1 януари 2004“), цел („дава се разрешение само за изследователска и нестопанска
употреба“, „не може да се използва за еталонни тестове“) или географски регион
(„не трябва да се използва в страната X“) правят програмата несвободна.</em></p>
</li>
<li class="indent"><b>Свободата да изучаваш как работи програмата и да я пригаждаш
към своите нужди.</b>
<p class="indent"> <em>Поставянето на правни или практически ограничения върху
разбирането и модифицирането на програма, като задължителна покупка на
специални лицензи, подписване на „Non-Disclosure-Agreement“ (NDA), или –
за програмни езици имащи множество форми на представяне – да се прави
недостъпен предпочитания от хората начин за разбиране и редактиране на
програмата („изходен код“) също прави програмата собственическа (несвободна).
Без свободата да променят някоя програма хората ще останат на милостта на
единичен доставчик.</em></p>
</li>
<li class="indent"><b>Свободата да разпространяваш копия, за да можеш да помогнеш
на съседа си.</b>
<p class="indent"> <em>Софтеурът може да бъде копиран/разпространяван буквално
безплатно. Програмата става несвободна, ако не ви е позволено да я дадете
на човек в нужда. Това може да бъде направено срещу заплащане, ако така
решите.</em></p>
</li>
<li class="indent"><b>Свободата да подобрявате програмата и да пуснете подобренията
публично, така че цялата общност да се облагодетелства.</b>
<p class="indent"> <em>Не всеки е еднакво добър програмист във всички посоки.
Някои хора въобще не знаят как да прогамират. Тази свобода позволява на
тези, които нямат времето, или уменията да разрешат някой проблем, непряко
да получат достъп до свободата да променяш. Това може да бъде сторено срещу
заплащане.</em></p>
</li>
</ul>
<p class="indent">Тези свободи са права, а не задължения, въпреки че спазването
им за обществото може понякога да задължи индивида. Всеки може да избере да не
се възползва от тях, но може също така да избере да се възползва от всичките.
В частност, трябва да се разбере, че Свободният софтуер не изключва търговска
употреба. Ако една програма не позволява търговска употреба и търговско
разпространение, тя не е Свободен софтуер. Несъмнено нарастващ брой компании
основават бизнес модела си изцяло, или поне частично, върху Свободния софтуер,
включително някои от най-големите разпространители на собственически софтуер.
Свободният софтуер прави законно осигуряването на помощ, не го прави задължително.</p>
<h3>Терминология</h3>
<p class="indent">Английският изглежда е единственият език, в които съществува
такова силно двусмислие между свобода и цена. Когато се преведе на други езици
Свободният софтуер се превръща в „logiciels libre“ на френски, „software libre“
на испански, „software libero“ на италиански, „Fri Software“, или какъвто и да
е еквивалентния термин в местния език, отнасящ се до свободата.</p>
<b>Отворен код</b>
<p class="indent">На 3 февруари 1998, по времето, когато Netscape обявили, че ще
пуснат своя браузър като Свободен софтуер, група хора се срещнали в Пало Алто,
Силициевата долина и предложили да започнат маркетингова кампания за Свободния
софтуер, използвайки термина „Отворен код“. Целта била бърза комерсиализация
на Свободния софтуер и възприеманото му от компании и рискуващи капиталисти на
избухващата нова икономика. Като средства за целта, те направили съзнателното
решение да оставят настрана всички дългосрочни въпроси (като философия, етика
и социални ефекти) свързани със Свободния софтуер, тъй като чувствали, че те са
препятствие по пътя на бързото приемане от икономиката. Те предложили да се
акцентира само върху технологичните преимущества. [<a name="ref3" href="#3">3</a>]</p>
<p class="indent">Често използван от хора, които се отнасят към това което
означава Свободния софтуер, терминът „Отворен код“ – първоначално дефиниран
да означава същото като Свободния софтуер по отношение на лицензи и
изпълнение – е пострадал от неправилна употреба. В наши дни той редовно се
употребява за всичко между Свободния софтуер и силно собственическата
„Програма за правителствена сигурност“ („Governmental Security Program“ (GSP))
на Microsoft. [<a name="ref4" href="#4">4</a>]</p>
<b>Libre Software</b>
<p class="indent">Когато Европейската комисия започнали да се занимават със
Свободния софтуер на редовни начала, те потърсили как да избегнат двусмислието
на английското словосъчетание „Free Software“ и погрешните разбирания на израза
„Отворен код“, което довело до приемането на трети термин, който изскочил
случайно около 1992 – „Libre Software“.Терминът се е доказал като устойчив на
неправилна употреба и все още се използва по сходен начин за Свободния софтуер.
Така че, той може да представи решение на тези, които се страхуват, че няма да
бъдат разбрани правилно, когато говорят английски.</p>
<h3>Справки</h3>
<p class="footnote">[<a name="1" href="#ref1">1</a>]
<code class="footnote"><a name="ref2" href="http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt">http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt</a> (page 8)</code>
</p>
<p class="footnote">[<a name="2" href="#ref2">2</a>] За пълното определение вижте
<code class="footnote"><a name="ref4" href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html</a></code>
</p>
<p class="footnote">[<a name="3" href="#ref3">3</a>] За справка вижте <!--<code class="footnote"--><a
name="ref6"
href="http://www.opensource.org/advocacy/faq.html">http://www.opensource.org/advocacy/faq.html</a><!--/code-->:
<em>Каква е връзката между „отворения код“ и „Свободния софтуер“? Инициативата
за Отворен код (The Open Source Initiative) е маркетинг за Свободния софтуер.
OSI просто изнася на преден план технологичните предимства на Свободния софтуер,
оставяйки въпросите, касаещи свободата на по-заден.</em></p>
<p class="footnote">[<a name="4" href="#ref4">4</a>] В тази програма правителства
и вътреправителствени организации плащат значителни такси за повърхностен поглед
върху някои части на изходния код на Windows във специални съоръжения на Microsoft.
Това може да увеличи „осезаемата сигурност“, но по същество е безполезно – особено
след като те дори не знаят дали видяното от тях е същото, като това, което
имат на компютрите си. И разбира се, това не им дава свобода.</p>
<p>Повече информация за важността на Свободния софтуер може да се намери
<a href="/projects/wsis/fs.html">тук</a>.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Пламен Стоев</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 7
- 7
index.bg.xhtml View File

@ -7,23 +7,23 @@
<body>
<center>
<h1>Фондация за Свободен Софтуер Европа</h1>
<h2>"Свободен софтуер за Свободно общество"</h2>
<h2>„Свободен както в Свобода“</h2>
</center>
<p>
Добре дошли на началната страница на Фондацията за Свободен Софтуер Европа.
ФССЕ беше основана на 10 Март 2001 и подкрепя всички Европейски страни на
Добре дошли на началната страница на Фондация за Свободен Софтуер Европа.
ФССЕ е основана на 10 март 2001 и подкрепя всички Европейски страни на
<a href="documents/freesoftware.html">Свободния софтуер</a>, особено на
<a href="documents/gnuproject.html">проекта ГНУ</a>. Ние активно подкрепяме
<a href="documents/gnuproject.html">проекта GNU</a>. Ние активно подкрепяме
развитието на Свободния софтуер и разпространението на операционни системи,
базирани на ГНУ, като ГНУ/Линукс.Също така,ние предоставяме център за помощ на
политици,адвокати и журналисти за да осигурим юридическото,политическо и
базирани на GNU, като GNU/Linux. Също така, ние предоставяме център за помощ на
политици, адвокати и журналисти за да осигурим юридическото, политическо и
социално бъдеще на Свободния софтуер.
</p>
<p>
Работата на ФССЕ става възможна благодарение на много индивидуални
приноси, в частност на <a href="http://www.fsfe.org">Сътрудничеството на ФССЕ</a>.
приноси, в частност на <a href="http://www.fsfe.org">Сдружението на ФССЕ</a>.
Един от начините да допринесете е да се <a href="http://www.fsfe.org/about/">включите сега</a>
и да окуражите други да сторят същото.
</p>


Loading…
Cancel
Save